Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė 2018“

2018 Nr. 3–4 (482–483), Kazys Daugėla

Kovo 8–11 d. Anykščiuose vyko VI tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė 2018“. Jis nuo 2008 metų rengiamas kas dvejus metus.
Šiemet konkurse dalyvavo jaunieji kamerinės muzikos atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos, Ispanijos ir Japonijos. Keturias dienas trukusiame renginyje šešiose amžiaus grupėse varžėsi 77 ansambliai, pasirodė daugiau nei 300 atlikėjų, kuriuos paruošė per 100 muzikos pedagogų. Konkurso organizatoriai – Anykščių muzikos mokykla, Balio Dvariono muzikos mokykla ir Muzikų centras „Muzikos idėjos“. Konkurso iniciatorius – obojininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas profesorius Robertas Beinaris.
Konkurso tikslas – padėti jaunimui atskleisti savo gabumus, pasisemti tarptautinių konkursų patirties, pažinti įvairių šalių kamerinio muzikavimo tradicijas, plėsti repertuarą. „Muzikinės akvarelės 2018“ vertinimo komisijos pirmininkas profesorius Algirdas Vizgirda pabrėžė, kad renginys puikiai pristato Lietuvą, jos kultūrą, aukšto lygio jaunus atlikėjus.
Konkurse kviečiami dalyvauti visų specialybių moksleiviai ir studentai, tačiau ansamblio sudėtyje turi būti bent vienas pūtikas. Programa pasirenkama laisvai, bet pageidautina, kad skambėtų vienas klasikinio stiliaus kūrinys.
Šiemet į Anykščius buvo suvažiavę studentai ir mokiniai iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, E. F. DallˊAbaco konservatorijos (Italija), Krokuvos muzikos akademijos (Lenkija), Balstogės F. Chopino muzikos universiteto (Lenkija), Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos, Latvijos, Lenkijos, daugelio Lietuvos muzikos mokyklų, kultūros centrų. Konkurso dalyviai varžėsi šešiose amžiaus grupėse ir dviejose kategorijose – A ir B. Buvo vertinamas atlikėjų ansambliškumas, muzikalumas ir artistiškumas, atlikimo technika, intonacija, meistriškumas, kūrinio interpretacija ir programos pasirinkimas.
Dalyvius vertino solidi tarptautinė komisija, nemažai jos narių konkurse dirbo jau ne pirmą kartą. Komisijos pirmininkas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio „Muzika humana“ meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda, nariai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriai Petras Vyšniauskas ir Adomas Kontautas, Klaipėdos universiteto profesorius Saulius Šiaučiulis, Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas profesorius Vladimiras Skorokhodovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas profesorius Robertas Beinaris, šios akademijos docentai Indrė Baikštytė ir Kazys Daugėla, Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė, šios mokyklos direktorės pavaduotoja Sigita Urbonavičienė, Rygos 1-osios Jāzepsˊo Mediņšˊo muzikos mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės pirmininkė Inga Grīnvalde, šios mokyklos mokytoja, tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinių ansamblių festivalio-konkurso „We Play Music with Friends“ meno vadovė Gunta Melbārde, Lenkijos Olecko Ignaco Paderevskio, Suvalkų Punsko muzikos mokyklų mokytoja Veronika Kordovska, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos projektų ir metodinės veiklos koordinatorė kompozitorė Vaida Beinarienė.
Pirmą konkurso dieną Anykščių muzikos mokyklos salėje debiutavo trys pačių mažiausių muzikantų (iki 10 metų) ansambliai. Daugiausia balų – 94 iš 100 galimų – komisija skyrė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ansambliui: Agotai Riškevičiūtei (išilginė fleita), Laurynui Beinariui (išilginė fleita) ir Klėjai Kašūbaitei (fortepijonas); mokytojai Ula Čaplikaitė ir Rimas Gerasimovas.
Toliau scenoje pasirodė A kategorijos I grupės (iki 12 metų) muzikos mokyklų ir gimnazijų moksleivių ansambliai. 1 vieta (94 balai) paskirta Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ansambliui „Piano–clarinet“: Amelijai Lapinskaitei (klarnetas) ir Kamilei Palekauskaitei (fortepijonas); mokytojai Vitalius Žemaitis ir Birutė Kumpikienė. II grupėje (iki 15 metų) nugalėjo (98 balai) Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ansamblis: Brigita Beinarytė (fleita), Augustas Vasiliauskas (altinis saksofonas) ir Kotryna Buividaitė (fortepijonas); mokytojai Ula Čaplikaitė, Albina Šikšniūtė ir Gintaras Mockus. Tarp III grupės (iki 18 metų) muzikos mokyklų, gimnazijų ir konservatorijų moksleivių ansamblių geriausias (94 balai) buvo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos kolektyvas: Pijus Paškevičius (obojus), Naglis Kmieliauskas (smuikas), Rūta Buišaitė (smuikas), Gustavas Ignas Betingis (altas) ir Povilas Paukštė (violončelė); mokytojai Robertas Beinaris ir Irma Bakševičienė.
Pirmos konkurso dienos vakare varžėsi net penki A kategorijos IV grupės (iki 21 metų) Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų kameriniai ansambliai. Komisija po 96 balus skyrė dviem sostinės studentų ansambliams: Tadui Girčiui (obojus), Gabrielei Zaneuskaitei (altas), Benediktui Bartuliui (fortepijonas) ir Pauliui Gefenui (fleita), Agnei Ivanauskaitei (obojus), Ugnei Kaušiūtei (fortepijonas); abu ansamblius paruošė prof. Robertas Beinaris.
Kovo 9 d. konkurso dalyviai užpildė visas Anykščių muzikos mokyklos ir Kultūros centro erdves. Džiugino gera renginio organizacija: kiekvienai mokyklai buvo paskirtos klasės, kiekvienam ansambliui suteikta galimybė prieš konkursinį pasirodymą parepetuoti koncertų salėje.
Antrą konkurso dieną Anykščių muzikos mokyklos salėje savo programas pristatė net 17 B kategorijos I grupės (iki 12 metų) papildomojo ugdymo mokyklų ansambliai. Nugalėtojais pripažinti du šauniai muzikavę Garliavos meno mokyklos ansambliai, kuriuos išugdė pedagogai Birutė Berkmonienė ir Gražina Regina Leckienė. Pirmoji vieta (97 balai) teko Mantui Berkmonui (fleita), ir Lukassui Gossui (fortepijonas), antroji (94 balai) – Godai Berkmonaitei (fleita) ir Ūlai Geištoraitytei (fortepijonas).
Iš dvylikos II grupės (iki 15 metų) jaunimo ansamblių vertinimo komisija daugiausia balų (96) paskyrė Anykščių muzikos mokyklos mokytojos Linos Pipirienės vadovaujamam kolektyvui „Pavana“: Medai Petkauskaitei (fleita), Laurynui Klimašauskui (fleita), Vaivai Unčiūraitei (smuikas), Vasarei Budreikaitei (smuikas), Faustinai Pipiraitei (spinetas), Nedui Raugalei (gitara), Ievai Mažvilaitei (kontrabosas), Gustui Žemaičiui (būgnas). Dar viena pirmoji vieta (94 balai) paskirta Punsko muzikos mokyklos klarnetininkų trio: Deividui Sendai, Martynai Mularczyk ir Ernestui Iwaszko; mokytoja Weronika Kordowska.
III grupėje (iki 18 metų) varžėsi 12 jaunimo ansamblių. Geriausiais pripažinti Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos Roberto Beinario ir Tatjanos Radovič vadovaujamas ansamblis (97 balai): Kristupas Kačionas (obojus), Simas Šakenis (fortepijonas) ir Rygos 1-osios Jāzepsˊo Mediņšˊo muzikos mokyklos klarnetininkų kvartetas „Perpetuum mobile“ (96 balai): Rolands Arnis, Līva Juruša, Pēteris Eduards Kalniņš; mokytojas Jānis Ansons.
Po pietų Anykščių kultūros centre muzikavo A kategorijos V grupės studentų (iki 25 metų) ansambliai. Kamerinio muzikavimo meistriškumą demonstravo 10 įvairios sudėties kolektyvų iš Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Daugiausia balų (96) komisija skyrė Krokuvos muzikos akademijos studentų medinių pučiamųjų instrumentų ansambliui „Cream Quintet“: Ameliai Lewandowskai (fleita), Aleksandrai Majdai (obojus), Mateuszui Woźniakui (klarnetas), Pawełui Calui (valtorna), Mateuszui Stawiarski (fagotas); dėstytojas prof. Pawełas Solecki. Dar viena pirma vieta (94 balai) paskirta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos trimitų kvartetui: Andriui Stankevičiui, Apolinarui Dubauskui, Vaivai Putriūtei ir Kristijonui Sakalauskui. Šį ansamblį konkursui paruošė jaunas LMTA dėstytojas Linas Rupšlaukis.
Anykščių muzikos mokykloje abiejų kategorijų grupių nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir specialiais prizais. Visi dalyviai gavo rėmėjų išleistus spalvingus bukletus ir suvenyrus su konkurso simbolika.
Kameriniai ansambliai, A ir B kategorijose užėmę pirmąsias vietas, sekmadienio rytą varžėsi dėl konkurso Grand Prix. A kategorijoje abu IV grupės nugalėtojai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ansambliai – surinko vienodą balų skaičių, todėl abu paskelbti Grand Prix laimėtojais. Iš B kategorijos ansamblių geriausiai įvertintas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos atstovų Kristupo Kačiono ir Simo Šakenio duetas. Visų trijų geriausių konkurso ansamblių nariai – prof. Roberto Beinario auklėtiniai (!).
Kovo 11-osios proga jauniausių konkurso dalyvių atliekama muzika skambėjo renovuotame Anykščių kultūros centre. Iškilmingame koncerte „Muzikinė akvarelė – Lietuvai“ pasirodė ne tik konkurso laureatai, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos moksleiviai, bet ir svečiai Robertas Beinaris (obojus), Petras Vyšniauskas (saksofonas) ir Saulius Šiaučiulis (fortepijonas).
Šių metų rugsėjo 15 d. Druskininkuose XVI tarptautinio menų vasaros festivalio „Vasara su M. K. Čiurlioniu“ metu įvyks konkurso „Muzikinė akvarelė 2018“ laureatų koncertas ir jų įrašytos kompaktinės plokštelės pristatymas. Bus apdovanoti laureatų mokytojai.
Pasak konkurso „Muzikinė akvarelė“ organizatorės Anykščių muzikos mokyklos direktorės Kristinos Vičinienės, renginys suteikia neįkainojamą galimybę bendrauti, pasisemti idėjų, užmegzti pažinčių, bręsti ir tobulėti, plėsti akiratį. Konkurso sėkmės paslaptis – glaudus skirtingų kartų bendradarbiavimas, tauri pagarba mokiniui. Vykdoma ir plati edukacinė programa, šiemet kovo 10 d. muzikai profesionalai vedė seminarą-meistriškumo kursus „Kamerinės muzikos atlikimo principai ir interpretavimo specifika“.
Tarptautinis konkursas „Muzikinė akvarelė“ yra ir ryškus ženklas visoje Anykščių krašto kultūros panoramoje, skatina regiono turizmą.

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!