Variacijos vieno fortepijono tema

2018 Nr. 3–4 (482–483), MB inf.

Balandžio 12 dieną Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Koncertų salėje įvyko įdomi pokalbių ir muzikos popietė „Variacijos vieno fortepijono tema“. Renginyje papasakota 95 metų amžiaus rojalio istorija.
Renginio vedėja mokytoja Janina Karalienė klausytojams trumpai papasakojo, kaip buvo sukurtas ir tobulinamas fortepijonas. Praeityje buvęs toks nepopuliarus ir kompozitorių nemėgstamas, dabar jis tapo pačiu svarbiausiu instrumentu, kertiniu muzikinio gyvenimo akmeniu.
Suremontuotas ir restauruotas mokyklos Koncertų salę šiandien puošiantis rojalis praeityje stovėjo žinomo Lietuvos kompozitoriaus Juozo Karoso (1890–1981) namuose. Kompozitoriaus dukra, mokyklos fortepijono mokytoja Jūratė Karosaitė, padovanojusi instrumentą mokyklai, papasakojo jo atsiradimo namuose istoriją. Vėliau rojalį ji padovanojo savo talentingajai mokinei Evelinai Puzaitei, kurios namuose jis išbuvo 18 metų. Pianistės tėvelis Alfonsas Puzas džiaugėsi, kad jų namuose skambėjo kompozitoriui Juozui Karosui priklausęs fortepijonas. Baigdama pasakojimą Jūratė Karosaitė dėkojo visiems, padėjusiems atgaivinti instrumentą. Popietėje kalbėjo šį rojalį naujam gyvenimui prikėlę meistrai Darius Narmontas, Adomas Lukošiūnas ir Artūras Pečeliūnas.
Renginyje skambėjo puiki muzika, atliekama dviejų talentingų mokyklos mokinių. Mokytojos Aleksandros Žvirblytės mokinė Elzė Fedorcovaitė paskambino C. Debussy preliudą „Viržiai“ ir M. Ravelio pjesę „Juokdario daina“ iš ciklo „Atspindžiai“. Kristijonas Megelinskas (mokytoja Gabrielė Kondrotaitė) atliko B. Bartóko pjesę „Allegro barbaro“.
Restauravimo darbus parėmusio Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorė Birutė Karosienė džiaugėsi gražia rojalio išvaizda, puikiu skambesiu ir linkėjo instrumentui ilgo gyvenimo Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

Prenumeruokite „Muzikos barus“!