Baigiamasis projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ renginys

2018 Nr. 5–6 (484–485), Marija Kaubrienė

Gegužės 11 d. Šiauliuose, Chaimo Frenkelio viloje, buvo susirinkę Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vykdyto edukacinio projekto „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ partneriai – mokiniai ir jų mokytojai iš Biržų, Joniškio, Kelmės, Mažeikių, Pakruojo, Plungės ir Radviliškio muzikos bei meno mokyklų.

Lietuvoje yra išlikę nemažai kadaise turiningą kultūrinį gyvenimą gyvenusių dvarų, dvaro sodybų. Svarbiausi projekto tikslai buvo supažindinti Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendruomenę su Šiaurės Lietuvos istoriniu ir architektūriniu paveldu – dvarais ir jų veikla, skatinti mokinių domėjimąsi savo krašto kultūriniu palikimu, kartu puoselėti regiono muzikos bei meno mokyklų bendruomenių kūrybinį bendradarbiavimą, dalintis pedagogine-metodine patirtimi.

Nuo 2014 metų rudens kartą per pusmetį Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokiniai vykdavo į vis kitą dvaro vietovę, surengė septynis koncertus kartu su lankomo krašto jaunaisiais atlikėjais. Pažintinės ekskursijos po dvarus ir jų apylinkes praplėtė visų akiratį, paskatino labiau domėtis mūsų šalies istoriniu bei kultūriniu paveldu.

Chaimo Frenkelio viloje vykusio dviejų dalių koncerto metu buvo prisimintos įdomiausios susitikimų akimirkos, padėkota atlikėjams ir dvaruose bei Biržų pilyje įsikūrusių muziejų darbuotojams, taip pat mokytojams, tėveliams, padėjusiems įgyvendinti šį visais požiūriais jauniesiems muzikams naudingą ir reikšmingą projektą.  

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!