Dvidešimtieji „Sugrįžimai“

2018 Nr. 5–6 (484–485), Vaclovas Juodpusis

Du dešimtmečiai mus skiria nuo Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės sumanymo rengti užsienio šalyse studijuojančių ar dirbančių mūsų muzikų koncertus gimtinėje. Tada, pamenu, išsiaiškinusi galimų rūpesčių naštą, puolė lyg į gaisrą. O tas „gaisras“ kasmet vis plėtėsi, aprėpti ar bent pažvelgti į tas šalis, kuriose darbuojasi tėvynainiai, darėsi vis sunkiau, juolab kad išvykstančiųjų į užsienį vos ne kasdien daugėjo. Bet trokštančių sugrįžti ir muzikuoti gimtinėje taip pat nemažėjo. Taigi, Lietuvos muzikų rėmimo fondas pasijuto kaip jūroje bangų mėtomas laivelis. Bet malonu, kad kasmet buvo galima pamatyti vis iš naujų valstybių atvykstančius muzikus, kurie ten rado palankias sąlygas savo kūrybiniams sumanymams plėtoti. Per šiuos du dešimtmečius jau aprėpti visi mūsų planetos žemynai.

Dvidešimtasis „Sugrįžimų“ festivalis akcentavo svarbiausią šių metų reiškinį – atkurtos Lietuvos 100-metį, tad koncertuose buvo atliktas nemažas pluoštas M. K. Čiurlionio, Č. Sasnausko, J. Naujalio, J. Žilevičiaus, S. Šimkaus, J. Gruodžio, B. Dvariono, V. Klovos, G. Kuprevičiaus, F. Latėno, A. Bražinsko ir kitų lietuvių kompozitorių kūrinių. Kadangi festivalis buvo skirtas ir Izraelio valstybės 70-mečiui, jis rengtas bendradarbiaujant su Lietuvos žydų bendruomene, programas puošė nemažai žydų tautybės kompozitorių – E. Blocho, J. Stutschewskio, M. Veinbergo, M. Bronnerio – kūrinių. Į programas gražiai įsiaudė ir A. Šenderovo, V. Ganelino opusai. Žavėjomės, kai iš Kanados atvykę smuiko virtuozas, plačiai pasaulyje koncertuojantis Atis Hiacetonas Bankas kartu su pianiste Victoria Korchinskaja-Kogan grojo Lazdijuose gimusio kompozitoriaus Josepho Achrono Hebrajų melodiją.

Lietuvoje gyvenusių, kūrusių ir muzikavusių žydų tautybės menininkų tema buvo gvildenama ir konferencijoje „Lietuvos muzikinis šimtmetis. Litvakų muzikai Lietuvoje ir pasaulyje“ (balandžio 9 d.). Joje pranešimus skaitė URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, dr. Lara Lempert, dr. Kamilė Rupeikaitė ir muzikologas Vaclovas Juodpusis. Po diskusijų buvo parodytas scenarijaus autoriaus ir režisieriaus Sauliaus Sondeckio dokumentinis filmas „...mūsiškiai žydai muzikai“.

Dvidešimtieji „Sugrįžimai“ vyko ne tik įvairiose Vilniaus koncertinėse erdvėse (Arkikatedroje bazilikoje, Vyriausybės rūmuose, Lietuvos žydų bendruomenės Jašos Heifetzo salėje, Stasio Vainiūno namuose, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, Šv. Jonų bažnyčioje, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje ir kitur), bet ir Kaune, Šiaulių Chaimo Frenkelio viloje, Šalčininkuose, Linkuvos socialinės globos namuose, Pakruojo sinagogoje... Tai dar kartą primena, kad į „Sugrįžimus“ atvykę atlikėjai turėjo progą pasidžiaugti Lietuva, pajusti klausytojų dėmesį ir jų nuoširdumą, juolab kad tai nebuvo tik mūsų tėvynainiai, bet ir jų kolegos iš įvairių šalių.

Šiuokart mus savo muzikavimu džiugino atlikėjai iš Izraelio, Vokietijos, Brazilijos, Prancūzijos, Latvijos, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Čilės, Kanados, Rusijos, Šveicarijos, Norvegijos, Austrijos. Tokia plati sandrauga leido mūsų klausytojams pajusti ir muzikinio paveldo plotų įvairovę, jų atspalvius. Tikrai įdomu buvo pažinti fagoto virtuozą Žilviną Smalį, sugrįžusį iš Čilės, kur jis sėkmingai darbuojasi ir kaip kompozitorius, ir kaip pedagogas. Galėjome pasidžiaugti A. H. Banko smuikavimu, jo kūrybiniais įvertinimais įvairiose pasaulio platumose. „Sugrįžimų“ viešnia buvo ir iš Izraelio atvykusi pianistė Irena Friedlend, ne kartą koncertavusi tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“, jos repertuarą puošia ir M. K. Čiurlionis, ir G. Kuprevičius. Kūrybos vakarą surengusi Stasio Vainiūno namuose, domėjosi ir šio, ir kitų lietuvių autorių kūryba, iš Vilniaus išsivežė ne vieno Lietuvos kompozitoriaus opusą. Galime tikėtis, kad muzikiniai kontaktai su šia pianiste ateityje nenutrūks.

Atmintiną koncertą J. Heifetzo salėje surengė trys muzikos riteriai – prieš 25-erius metus susibūręs, dabar jau plačiai žinomas fortepijoninis trio „Musica camerata Baltica“ („Lietuvos Jeruzalė“): Leonidas Melnikas, Borisas Traubas ir Valentinas Kaplūnas. Jie pažėrė spalvingų žydų kompozitorių melodijų, po kurių įspūdingai suskambo sinagogos kantoriaus Shmuelio Yatomo giesmės.

„Sugrįžimų“ viešnia buvo dainininkė Judita Leitaitė, ji Pakruojo rajone surengė du koncertus. Juos galima suvokti kaip monospektaklius, nes įtaigų dainavimą lydi raiškus, prasmingas žodinis komentaras, padedantis ryškiau atskleisti muzikinio-poetinio sumanymo prasmę.

Ir šiame festivalyje jutome, kad po sėkmingų studijų užsienio šalyse muzikinę tarnystę Lietuvoje pradeda vis nauji atlikėjai. Kiek anksčiau į Lietuvą grįžo smuikininkas Dainius Puodžiukas, pianistas Aidas Puodžiukas, smuikininkė Dalia Kuznecovaitė tapo Vilniaus kvarteto primarija, o šių metų „Sugrįžimai“ patvirtino, kad Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras pasipildė aukštos kategorijos atlikėjais – arfininke Aiste Baliunyte ir fleitininku Vyteniu Gursčiu. Jie savo nepriekaištingu muzikavimu pradėjo festivalį.

Šiųmečiai „Sugrįžimai“ pademonstravo, kad į muzikinį gyvenimą greitai visu pajėgumu įsijungs dabar tai Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai užsienio šalių aukštosiose muzikos mokyklose studijuojantys violončelininkė Žana Miniotaitė, dainininkės Charlotte Kilch ir Elena Sverdiolaitė, pianistės Ieva ir Augustė Petkūnaitės, vargonininkė Liana Dolgopolova, kad Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docento A. Januto dainavimo klasėje „auginamas“ tenoras Juris Jopė ateityje bus ne tik Latvijos muzikinio gyvenimo pažiba, bet ir Lietuvoje mėgstamas solistas.

Tenka pasidžiaugti dar ir tuo, kad „Sugrįžimus“ prasmingai papildė plačiai žinomi ansambliai, chorai: Čiurlionio kvartetas (J. Tankevičius, D. Dikšaitis, G. Dačinskas, S. Lipčius), leidęs pažinti talentingą trimitininką Dovą Lietuvninką iš JAV, po pasaulį plačiai koncertuojantis R. Adomaičio vadovaujamas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, A. Steponavičiūtės-Zupkauskienės vadovaujamas Vilniaus kultūros centro moterų choras „Liepos“, praturtinęs vargonininkės L. Dolgopolovos muzikos valandą Arkikatedroje bazilikoje. Klausytojai įsiminė ir dainininkų G. Ramanos, D. Kudrino, smuikininkės L. M. Domarkaitės ir pianistės A. Vaitkutės, violončelininko A. Gocento, smuikininko B. Gocento ir pianistės R. Gocentienės, EDSON ansamblio su fleitininku R. Kažukausku, ansamblio „Regnum musicale“ koncertus.

Nuo antrojo „Sugrįžimų“ festivalio programose primenamas kuris nors vyresniosios kartos muzikas, savo gyvenimą susiejęs su išeivija. 2000-aisiais Stasio Vainiūno namų klausytojai susipažino su kompozitore Giedra Gudauskiene, kuri tada paskambino vakaro vedėjui ir visą jų pokalbį girdėjo klausytojai. Šiųmetiniame „Sugrįžimų“ festivalyje buvo nusilenkta kompozitoriaus, muzikologo, dirigento Juozo Žilevičiaus atminimui. Pluoštą jo solinių dainų parengė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos (mokytoja ekspertė Laima Domikaitė) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (profesorė Asta Krikščiūnaitė) ugdytiniai: Rugilė Klimaitytė, Julija Vaitoškaitė, Rūta Birutytė, Jekaterina Tretjakova, Vėjūnė Vidžiūnaitė, Salvijus Povilaitis ir Emilė Dačinskaitė (koncertmeisteriai Vaiva Blažienė, Ūla Paliokaitė ir Joris Sodeika).

Na, ir nepaprastai ryški buvo „Sugrįžimų“ pabaiga Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kur ypatingą meistriškumą demonstravo operos solistė Milda Tubelytė ir jos kolegos Anna Traub-Gulbrandsøy ir Thorbjørnas Gulbrandsøy. Tai buvo tikra muzikos šventė, į kurią operos solistas Edgaras Davidovičius įaudė festivalio simboliu tapusią G. Kuprevičiaus ir S. Gedos dainą „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ iš miuziklo „Devynbėdžiai“ (koncertmeisterė G. Muralytė-Eriksonė).

Baigėsi dvidešimtieji „Sugrįžimai“, kiekvieno dalyvio, svečio, o ir klausytojo jausmus sušildę tauriais meilės Lietuvai jausmais. Šio festivalio istorijoje – jau daugiau kaip 350 koncertų, kuriuose dalyvavo per 300 mūsų tėvynainių. Lietuvoje išugdytais muzikos talentais didžiuojasi ir tos užsienio valstybės, kuriose jie darbuojasi.

Prasmingų ateities susitikimų būsimuose „Sugrįžimuose“!

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!