Kaip bėga metai...

2018 Nr. 5–6 (484–485), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Smuikininko Andriaus Krevnevičiaus 70-mečiui

Atrodo, dar visai neseniai konservatorijos (dabar – LMTA) auditorijose pagrodavome su Aleksandro Livonto studentu Andriumi Krevnevičiumi. Tai daryti inspiruodavo mano studijos Olgos Šteinberg fortepijono klasėje, pamuzikuodavome ir šiandien šypsnį keliančiame studentų kameriniame orkestre. Andrius buvo orkestro koncertmeisteris, aš... diriguodavau. Vėliau mus sujungė dešimtys Lietuvos filharmonijos rengiamų edukacinių koncertų. Žavūs laikai!

Bėgo metai. A. Krevnevičius daug metų vadovavo ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata