Kaip bėga metai...

2018 Nr. 5–6 (484–485), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Smuikininko Andriaus Krevnevičiaus 70-mečiui

Atrodo, dar visai neseniai konservatorijos (dabar – LMTA) auditorijose pagrodavome su Aleksandro Livonto studentu Andriumi Krevnevičiumi. Tai daryti inspiruodavo mano studijos Olgos Šteinberg fortepijono klasėje, pamuzikuodavome ir šiandien šypsnį keliančiame studentų kameriniame orkestre. Andrius buvo orkestro koncertmeisteris, aš... diriguodavau. Vėliau mus sujungė dešimtys Lietuvos filharmonijos rengiamų edukacinių koncertų. Žavūs laikai!

Bėgo metai. A. Krevnevičius daug metų vadovavo Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos smuikininkų ansambliui, nors niekada smuiko nebuvo padėjęs į šalį, reiškėsi ir kaip solistas.

Kūrybingas mokytojas suprato, koks svarbus vaikui ansamblinis muzikavimas – grojant būryje pajuntama nuobodžių pratybų prasmė, kartu sukuriamos muzikos grožis. Jaunieji smuikininkai savo meistrystę, muzikavimo džiaugsmą turėjo galimybę užfiksuoti ne vienoje kompaktinėje plokštelėje.

Tokių gilių vaikų ansamblinio smuikavimo tradicijų neteko pastebėti jokioje kitoje valstybėje. 1948-aisiais mokytojas Vincas Arnastauskas, jį pakeitęs Viktoras Radovičius vadovavo mokinių ansambliui, kuris buvo tik mokymo dalis. Visuomenėje ansamblis tapo žinomas ir ėmėsi svarbios švietėjiškos misijos septintajame XX a. dešimtmetyje, kai jam vadovauti pradėjo šviesaus atminimo pedagogas Tadas Šernas. Jo darbo su paaugliais tradicijas tęsė aštuntajame dešimtmetyje ansamblio vadovu tapęs Andrius Krevnevičius. Jam meilę smuikui įskiepijo tėtis Adomas, grojęs tarpukario ir pokario orkestruose, kameriniuose ansambliuose. Vėliau buvo A. Livonto pamokos, Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje smuikininkas stažavosi pas profesorius I. Bezrodną ir V. Broną.

Pats būdamas geras smuikininkas, koncertuojantis solistas, A. Krevnevičius siekė, kad ansamblis grūdintųsi scenoje. Tai pareikalavo ne tik kasdienio pažangia metodika grindžiamo darbo klasėje, bet ir papildomo pasiruošimo. A. Krevnevičius kaupė ansamblio repertuarą, pats aranžuodavo vis naujus kūrinius. Klausytojus žavėdavo lietuvių autorių, kompozitorių klasikų, romantikų, XX a. kūrėjų miniatiūros, S. Joplino regtaimai, malonios J. Kerno, N. Brodszky melodijos.

Smuikininkų ansamblis pasirodydavo Lietuvos koncertų salėse, mokyklose, Lietuvos kultūrą reprezentavo Rusijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Danijoje, Vengrijoje, Italijoje. Reikšmingi buvo koncertai, vykę Lietuvos integracijos į Europos Sąjungos struktūras laikotarpiu.

2001 m. ansamblis garbingai atstovavo Lietuvai tarptautiniame festivalyje Milane, G. Strellerio teatre, kitais metais Vengrijoje vykusiame kamerinių orkestrų festivalyje-konkurse „Pro archi“ laimėjo Grand Prix. Maskviškiai klausytojai negailėdavo pagyrų lygindami M. K. Čiurlionio mokyklos ansamblį su garsiuoju Didžiojo teatro smuikininkų ansambliu. Buvo vertinama muzikali čiurlioniukų frazuotė, raiškus garsas, intonavimo tikslumas, jautrus ansambliškumas, nuotaikingas muzikavimas, grojamų kūrinių stilistikos pajauta.

1997 m. išleistos pirmosios Smuikininkų ansamblio garso kasetės, vėliau ir kompaktinės plokštelės. Ansamblis būdavo dažnas Lietuvos radijo ir televizijos studijų svečias.

Žymus olandų pedagogas Pjeras van Hauve po jo garbei skirto ansamblio pasirodymo Delfte (Olandija) nešykštėjo epitetų, plodamas šūkčiojo „Perfekt!“ Olandų kompozitorė Ingrida Dam Smuikininkų ansambliui dedikavo savo naują kūrinį „Exspression“.

Ansamblio koncertuose ir įrašuose instrumentinę muziką paįvairindavo pianistai Povilas Jaraminas, Dainius Jozėnas, Justinas Brūzga, kiti muzikantai (Zigmas Žukas, Jaroslavas Cechanovičius), vokalistai Virgilijus Noreika, Judita Leitaitė. Nuostabus V. Noreikos tenoras, lydimas jautriai muzikuojančių jaunučių smuikininkų, skamba ir žurnale pridedamoje kompaktinėje plokštelėje.

 

Jūsų rankose – dar viena Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos smuikininkų ansamblio kompaktinė plokštelė „Malonios akimirkos Nr. 4“. Skamba 2006–2007 m. ansamblio įrašyti net trijų epochų ir stilių – klasicizmo, romantizmo ir modernaus amžiaus – kūriniai. Klausytojams pateikiama žavi muzikos įvairovė – menuetas ir regtaimas, polonezas ir čardašas, populiari XX a. muzika, net šlageris... Skamba ir Virgilijaus Noreikos, Juditos Leitaitės balsai. Tai vis mielos ausiai ir sielai, besiilsinčioms nuo gyvenimo gaudesio ir gatvių triukšmo, miniatiūros. Jas ansambliui aranžavo kompozitorius Valentinas Bagdonas ir tuometinis ansamblio vadovas A. Krevnevičius (jis ir kūrinių ansambliui redaktorius). Ansambliui talkina pianistai Povilas Jaraminas ir Dainius Jozėnas.
Jaunieji muzikantai stilingai griežia W. A. Mozarto Menuetą, oriai – L. van Beethoveno Polonezą, subtiliai žaisdami tempais ir pirštų miklumu – J. Haydno Rondo. Kaip savitai atlieka A. Dvořáko Humoreską ir nesubanalina W. A. Mozarto vadinamojo Turkų maršo!
Ansamblis pamalonina Vilniuje gimusio C. Kiuji saloniniu „Amžinu judėjimu“ ir mūsų moderniosios muzikos klasiko M. K. Čiurlionio Preliudu. Skamba kiti lengvesnio žanro kūriniai – G. Kerno, G. Redi muzika. Rumunų virtuozo G. Diniku pašėlusį „Pavasarinį chorą“ minkštu smuiko tembru nuspalvina pats ansamblio vadovas A. Krevnevičius. Ir kiti kūriniai atskleidžia smuikininkų techniką ar muzikalumą pritariant solistams – Virgilijui Noreikai ir Juditai Leitaitei. Kasdienybės rūpesčius „nupučia“ džiazo muzikos ataidai.
Ir kai nuskamba paskutiniai smuikų garsai, suvoki, kad nekreipei dėmesio į tai, jog ne viskas buvo tolygiai meistriška, bet tvirtai žinai: turėdamas šią kompaktinę plokštelę, visada galėsi nuskaidrinti savo miesčionišką ar prakilnų gyvenimą Smuikininkų ansamblio grojama muzika.

Viktoras GERULAITIS
 

 

 

„Malonios akimirkos“... Pavadinimas tinka prie šio įsidėmėtino įrašo – kitaip būtų sunku apibūdinti jaunystės nuoširdumu alsuojantį muzikavimą, džiuginantį ir pačius atlikėjus, ir klausytojus.
Atlikėjai yra to amžiaus, kai juos pristatant dažnai priduriama – šeštos, septintos, aštuntos klasės mokiniai. Trylikamečiai, keturiolikmečiai, penkiolikmečiai muzikantai. Iš to sprendžiama apie galimus jų gebėjimus. Apgaulingas skaičiavimas! Ši jaunųjų smuikininkų plokštelė jau ketvirtoji, o tai – nuveiktų darbų ir brandos ženklas.
Plokštelėje įrašyta dvidešimt miniatiūrų – ištisas nuotaikų, charakteringų vaizdelių kaleidoskopas. Puikiai perteiktas kiekvienos jų koloritas. Atlikėjai demonstruoja stiliaus pojūtį, griežia laisvai. 1974–2007 m. ansambliui vadovavęs Andrius Krevnevičius, kaupdamas repertuarą, sau ir auklėtiniams kėlė ambicingą uždavinį: suprasti, kad tai – ne pradedančiųjų muzika. Priešingai, jos atlikimas reikalauja rimto pasirengimo ir techninių įgūdžių. Klausantis įrašo sunku patikėti, kad atlikėjai – dar tik mokiniai.
Tokie yra „čiurlioniukai“, tik tokiu keliu einant galima siekti aukštumų!


Prof. Leonidas MELNIKAS

 

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!