Pedagogai susitiko Varšuvoje

2018 Nr. 5–6 (484–485), Petras Kunca

Pirmasis šių metų Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) suvažiavimas įvyko balandžio pabaigoje Varšuvoje, F. Chopino muzikos universitete. Universitetas pakvietė ECMTA narius į pirmaisiais pavasario žiedais pasipuošusią Varšuvą drauge paminėti Kamerinio ansamblio katedros 40-metį. Sukakties proga katedros vadovę prof. K. Jankowską-Borzykowską ir jos kolegas šiltai pasveikino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamblio katedros vedėja prof. D. Balsytė, taip pat visi mūsų delegacijos nariai. Buvo perduotas ir Lietuvos muzikų sąjungos sveikinimas. F. Chopino universitetas yra kamerinės muzikos specialistų rengimo flagmanas, Lenkijos kamerinės muzikos kūrėjai ir atlikėjai gerai žinomi ir aukštai vertinami visame pasaulyje.

Šventinė nuotaika lydėjo ir visus ECMTA suvažiavimo renginius.

Suvažiavime buvo pastebėta ir palankiai įvertinta aktyvi lietuvių veikla asociacijoje. Lietuvos delegacija buvo viena didesnių – 8 asmenys.

Narių forume (Members Forum) iš 11 pranešimų tris skaitė Lietuvos atstovai. I. Milašiūtė, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, pristatė savo rengtą II tarptautinį kamerinės muzikos konkursą „Musica brillante“, prof. D. Balsytė kalbėjo apie LMTA kamerinio ansamblio studijų programas ir konkursus, šių eilučių autorius – apie neseniai įvykusio VIII tarptautinio S. Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkursą. Pranešimų įtaigą sustiprino pasitelkta konkreti vaizdinė medžiaga – apie tai kalbėjo kitų šalių pedagogai, pareiškę norą savo studentus rengti Lietuvoje rengiamiems konkursams. Vertinga informacija apie kamerinės muzikos atlikėjų ugdymą savo šalyse pasidalino kolegos iš Talino, Krokuvos, Varšuvos, Londono, Maskvos, Nikosijos, Helsinkio, Turino.

Ypač atkreipė dėmesį Talino G. Otso muzikos koledžo dėstytojos P. Väinmaa pranešimas apie kartu su Estijos kamerinės muzikos asociacija „In Corpore“ ir F. Chopino universitetu šiais metais surengtą Lenkijos kompozitorių kamerinės muzikos festivalį Estijoje „Warsaw Spring Festival“. Šią idėją paskatino abiejų šalių narystė ECMTA, renginys turėjo platų atgarsį kultūrinėje visuomenėje. Mes Lietuvoje taip pat realizuojame ECMTA teikiamas galimybes, asociacijos narius kviečiame dalyvauti mūsų renginiuose. Verta prisiminti LMS Ir Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos kartu su kolegoms iš ECMTA surengtas tarptautines kūrybines-edukacines stovyklas „Muzikuokime drauge“, Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos iniciatyvas, prof. D. Balsytė, I. Milašiūtė, D. Stulgytė-Povilaitienė, I. Klusaitė, I. Baikštytė, N. Karaškaitė ir kiti pedagogai užsienio kolegas kviečia į savo mokyklų kamerinio ansamblio meistriškumo klases ir konkursus, pačios dalyvauja jų renginiuose. Neseniai ECMTA valdybos pirmininkė, Talino muzikos akademijos profesorė M. Lohuaru buvo VIII tarptautinio S. Vainiūno konkurso vertinimo komisijos narė. Jos parengtas ansamblis, mūsų konkurse laimėjęs III premiją, dalyvavo ECMTA Varšuvos suvažiavimo meistriškumo klasėse ir koncertuose. Prof. M. Lohuaru, kalbėdama suvažiavime, teigiamai įvertino Lietuvos kultūrinės asociacijos „Musica vitale“(vadovės N. D. Beniušytė, N. Karaškaitė) veiklą – jos tarptautiniai renginiai telkia Lietuvos, Italijos, Estijos ir kitų šalių kamerinės muzikos pedagogus ir jaunuosius atlikėjus. Profesorė atkreipė dėmesį, kad ECMTA narių kontaktai skatina tarptautinį pedagogų ir jų mokinių bendradarbiavimą, stiprina kamerinės muzikos ugdymo procesą.

Greta kitų temų, suvažiavimo dalyviai ir svečiai buvo supažindinti su neseniai įvykusio Lietuvos muzikų sąjungos suvažiavimo rezultatais. ECMTA valdyba perdavė sveikinimus ir sėkmės linkėjimus naujai kadencijai išrinktai LMS prezidentei prof. A. Žigaitytei-Nekrošienei.

Trys intensyvios suvažiavimo dienos Varšuvoje pralėkė lyg pavasario vėjas. Kiekvieną vakarą klausėmės kamerinės muzikos koncertų, vykusių su skambiu pavadinimu „200 metų Lenkijos kamerinei muzikai“. F. Chopino muziejaus koncertų salėje, Baltojoje Vilanovo rūmų salėje girdėjome gerai paruoštus Lenkijos, Anglijos, Portugalijos, Estijos universitetinių muzikos mokyklų studentų ansamblius. Maloniu baigiamuoju suvažiavimo akordu tapo Lietuvos ir Latvijos muzikos akademijų studentų duetų koncertas. F. Chopino muzikos universiteto Koncertų salėje šių metų Tarptautinio S. Vainiūno konkurso laureatai K. Levickis (smuikas) ir L. Lankutytė (fortepijonas) tiesiog puikiai atliko S. Vainiūno ir J. Corigliano sonatas. Juos parengė doc. I. Baikštytė.

Kitą ECMTA suvažiavimą valdyba numatė surengti Nikosijoje šių metų lapkričio 2–4 d.

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!