Senosios muzikos meistriškumo kursai

2018 Nr. 5–6 (484–485), Romualda Butkevičienė

Tarptautinis senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ kiekvienais metais jaunuosius muzikantus pakviečia į meistriškumo pamokas, kuriose jie turi galimybę kartu su senosios muzikos meistrais gilintis į istoriškai pagrįstas interpretacijas, įgyti atlikimo patirties.

Šiais metais kursai buvo dviejų dalių. Pirmoji dalis (kovo 12–13 d.) buvo skirta instrumentinei muzikai, su mokiniais dirbo barokiniu smuiku griežianti Vera Otasek iš Austrijos ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Biržų pilies menes užpildė smuiko, fleitos, fortepijono, klavesino garsai. Veros Otasek pamokose buvo galima daug sužinoti apie barokinį smuiką, to meto grojimo tendencijas ir kartu muzikuoti. Vilimo Norkūno užsiėmimų dalyviai lygino interpretacijas klavesinu ir fortepijonu, ieškojo įtaigių išraiškos priemonių grodami kameriniuose ansambliuose.

Antrą meistriškumo kursų dalį (balandžio 4–5) jų rengėjai skyrė barokiniam vokalui. Kursų vadovė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo specialybės doktorantė Rūta Vosyliūtė skaitė paskaitą „Arija da capo baroko operos kontekste“. Per kelias dienas koncertui buvo paruoštos G. Bononcini operos „Griselda“ ištraukos. Dalyviai tobulino ne tik vokalinius įgūdžius, bet ir mokėsi baroko laikų gestų ir kūno kalbos, kad žiūrovams galėtų perteikti savo personažų išgyvenimus.

Senosios muzikos atlikimo kursuose mokėsi Biržų V. Jakubėno ir Pasvalio muzikos mokyklų, Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazijos auklėtiniai. Per tas kelias dienas jie siekė įgyti kuo daugiau žinių ir pasiruošti koncertui.

Meistriškumo kursų dalyvių koncertas nuskambėjo balandžio 6 dienos vakare. Pradžioje skambėjo instrumentinė muzika. Griežė fleitininkė Elzė Kęstaitytė iš Panevėžio muzikos mokyklos, smuikininkė Ieva Vanagaitė iš Vytauto Mikalausko menų gimnazijos. Daug karštų plojimų sulaukė jaunieji biržiečiai Viktorija Dicytė (klavesinas), Agnė Flenderytė (smuikas), Gabrielė Čeponytė (kornetas, klavesinas), Pijus Valotka (klavesinas), groję solo ir kameriniuose ansambliuose.

Koncerto tęsinys – G. Bononcini operos „Griselda“ ištraukos. Visos jaunosios atlikėjos spindėjo ne tik technika, bet ir artistiškumu. Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos solistes Vitą Džiulną ir Godą Čirvinskaitę paruošė mokytoja Ieva Morkūnaitė, operos „Griselda“ finalui choristes parengė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė. Operoje dainavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokytojos Editos Sargautytės mokiniai Eglė Pauliūtė, Gabrielė Blažytė, Ovidijus Astrauskas. Mokytoja džiaugėsi savo mokiniais, kurie, augdami su klasikine muzika, labai susidomėjo baroku. Solistams ir chorui akompanavo kursų vadovas klavesinininkas Vilimas Norkūnas ir smuikininkės Viltė Vasiliauskytė ir Abigailė Kazulytė (mokytojos D. Razguvienė ir I. Ūsienė).

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!