Užbaigus 20-ąjį Vainiūno namų sezoną

2018 Nr. 5–6 (484–485), Vaclovas Juodpusis

Nepaprastai greitai bėgantis laikas priminė, kad Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namams – jau 20 metų. Namams, kurie dėl čia organizuojamų koncertų, parodų, literatūros vakarų yra reikalingi Lietuvos visuomenei, vilniečiams, miesto svečiams, ir ne tik sveikiems, bet ir neįgaliems. Malonu, kad dėmesį renginiams yra parodęs Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo nariai, kiti aukšti pareigūnai, taip pat Latvijos, Japonijos ambasadoriai Lietuvoje.

Kasmet Stasio Vainiūno namuose surengiama apie 70 koncertų, per 10 parodų. Šių metų gegužės renginių srautas buvo nepaprastai didelis, o priešpaskutinę savaitę čia įvyko net 8 koncertai.

15 metų sėkmingai vyksta tradiciniai trečiadienio vakarai-koncertai, juose šį sezoną svečiavosi pianistai Leonas Livshinas iš JAV ir Irena Friedland iš Izraelio, įspūdingą kūrybos vakarą surengė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė ir poetė Bernarda Petravičiūtė, Sauliaus Sondeckio atminimo vakarą – Šiaulių garbės pilietės Nijolės Prascevičienės mokiniai smuikininkai, solidžią lietuviškos muzikos programą pateikė jauni kauniečiai Martynas Beinaris (baritonas) ir Skaistė Beinarienė (fortepijonas). Kitomis savaitės dienomis įsipynė Vilniaus muzikinio atžalyno koncertai, kiekvieną šeštadienį čia rinkosi tėvelių lydimi negalią turintys vaikai. Ir visa tai vyko nesulaukus nė cento paramos iš Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės.

Iš muzikinio sezono margumyno norisi išskirti du renginius, liudijančius, kad Lietuvos regionuose vyksta turtingas muzikinis gyvenimas, kad ten dirba muzikos pedagogikai atsidavę specialistai.

 

*

Gegužės 9 d. vilniečiai sulaukė gausaus Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių būrio. Šiam atsakingam vizitui į Vilnių ruošėsi visa mokyklos bendruomenė, vadovaujama direktorės Nijolės Pupinienės. Tarp klausytojų buvo laukiami Lietuvos Respublikos Seimo nariai Antanas Matulas ir Stasys Tumėnas, iš Pakruojo atvyko rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė, Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė. Mokinių ir mokytojų delegacija pirmiausia pasuko prie Signatarų namų, nes visi norėjo pamatyti 1918 metų Lietuvos Nepriklausomybės Aktą.

Pakruojiečiai Stasio Vainiūno namuose muzikavo nebe pirmą kartą. Tą gegužės dieną tai buvo tarsi Juozo Pakalnio viešnagė pas Stasį Vainiūną. Juk jie buvo pažįstami, abu – Lietuvos kompozitorių sąjungos nariai, dar 1948 metais Stasys Vainiūnas buvo tarp J. Pakalnio Fortepijoninio trio atlikėjų, vėliau prisidėjo prie J. Pakalnio baleto „Sužadėtinė“ redagavimo. Taigi, prasminga, kad koncerto pradžioje nuskambėjo J. Pakalnio „Svajonė“, kurią įtaigiai atliko Vakarė Vasiliauskaitė (mokytojas Vytautas Lukošiūnas), fortepijonu pritariant S. Geležėlienei. Fleitininkė puikiai pasirodė ir kaip dainininkė (mokytoja Ingrida Tuomienė), atlikdama T. Leiburo „Skrydį“.

Klausantis jaunųjų atlikėjų malonų įspūdį darė tai, kad pakruojiečiai mokomi groti įvairiais instrumentais – ne tik fortepijonu ar akordeonu, bet ir pučiamaisiais, kanklėmis. Jei praėjusio šimtmečio trečiąjį dešimtmetį Pakruojyje būtų buvusi tokia mokykla, J. Pakalnis nebūtų turėjęs vykti į S. Šimkaus Klaipėdoje įkurtąją muzikos mokyklą.

Klausytojus džiugino kiekvieno solisto ir ansamblio muzikavimas. Istoriniu fortepijonu, kuris kadaise priklausė J. Gruodžiui, o vėliau S. Vainiūnui, jaunosios pianistės Greta Gudaitė (mokytoja Svajonė Geležėlienė) ir Ema Stakutytė (mokytoja Natalija Chrapačienė) sėkmingai atliko gana nelengvus M. Glinkos ir B. Dvariono kūrinius.

Jaunieji pakruojiečiai sėkmingai mokosi valdyti ir trimitą (Gerardas Mugnano, mokytojas Redas Varvuolis), ir saksofoną (Rokas Zakarka, mokytojas Dainius Tomkus), ir smuiką (Ugnė Urbonaitė, mokytoja Ligita Stravinskienė), puikiai muzikuoja jungdamiesi į įvairius ansamblius. Tai pasakytina apie smuikininkės Ugnės Urbonaitės ir akordeonininko Kajaus Zaičenkos duetą, gitaristų Dovydo Vidzikausko, Žanetos Vaidžiulytės, Edvino Pliūros bei Arno Liukpetrio (mokytojas Romualdas Klupšas) kvartetą. Puikų įspūdį paliko ir mokytojos L. Stravinskienės išugdytas smuikininkų ansamblis, džiugino kanklininkės Linos Povilionytės (mokytoja Palmira Jasilionienė), 5–7 klasių mišraus vokalinio ansamblio (vadovė Sandra Gegieckienė) muzikavimas. Solidžią programą užbaigė R. Varvuolio parengtas instrumentinis ansamblis, atlikdamas M. Mordasovos ir A. Piazzollos kūrinius.

Pakruojo J. Pakalnio muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių koncertą įžanginiu žodžiu pradėjo mokyklos direktorė Nijonė Pupinienė, susirinkusiuosious pasveikino Seimo nariai Antanas Matulas ir Stasys Tumėnas, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė, Pakruojo rajono garbės pilietė Liucija Stulgienė.

Malonu, kad Pakruojo kraštas turi aukšto meninio lygio siekiančią muzikos mokyklą.

 

*

Gegužės 26 dieną vilniečius, o ir buvusius biržiečius, kurie dabar gyvena ir darbuojasi sostinėje, į Stasio Vainiūno namus pakvietė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai, kuriuos atlydėjo direktorės Rimos Zuozienės pavaduotoja Ramutė Petronytė.

Į sostinę atvykę biržiečiai pirmiausia aplankė Signatarų namus, susipažino su jų aplinka ir vertybėmis. Stasio Vainiūno namuose šių eilučių autorius, pradėdamas renginį, tęsė istorijos pamoką, susirinkusiems primindamas Biržų rajone gimusį signatarą Jokūbą Šerną ir jo prasmingus darbus.

Biržiečių koncertas buvo tarsi dviejų buvusių kolegų, pianistų ir kompozitorių Vlado Jakubėno ir Stasio Vainiūno susitikimas. Abu muzikai nuo studijų Rygos konservatorijoje laikų stengėsi būti naudingi Lietuvos muzikinei kultūrai, V. Jakubėnas, likimo nublokštas į JAV, visą likusį gyvenimą tarnavo lietuvybei. Koncerte skambėjo fragmentai iš V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“, juos fortepijonu atliko mokytojos Ieva Morkūnaitė ir Romualda Butkevičienė, taip pat mokytojos Inos Valotkienės ugdytinis Pijus Valotka.

Neabejoju, kad klausytojus džiugino tai, jog didesnę programos dalį sudarė fortepijoniniai ir vokaliniai lietuvių kompozitorių kūriniai. Puikiai nuskambėjo M. K. Čiurlionis (Laura Zemlickaitė, mokytoja I. Valotkienė, Viktorija Dicytė, mokytoja R. Butkevičienė), A. Bražinskas (Lauryna Šukevičiūtė, mokytoja I. Valotkienė), N. Sinkevičiūtė (Lauryna Bukytė, mokytoja Dalia Bukienė), M. Novikas (althornu grojo Augustas Zonys, fortepijonu – P. Valotka).

Biržuose rengiami jau tarptautiniais tapę V. Jakubėno pianistų ir A. Ločerio akordeonininkų konkursai. Susirinkusiųjų maloniai buvo sutiktas Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos moksleivis Jaunius Čibiras, II tarptautiniame A. Ločerio akordeonininkų konkurse pelnęs Didįjį prizą. Jis grojo ir su kanklininke Judita Čibiraite, kurią moko buvusi Biržų muzikos mokyklos auklėtinė Eglė Stuokaitė.

Dar skambėjo buvusios biržietės fleitininkės Indrės Kučinskaitės su Adele Mariniuk iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos (mokytojas V. Giknius) ir Agotos Patašiūtės (B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojo M. Pupkovo kl.) išilgine fleita atliekami kūriniai. Nuotaikingai dainavo mokytojos Jūratės Dauderienės suburtas III–IV klasių mergaičių ansamblis.

Nuolatinį dėmesį biržiečiams rodantis Seimo narys Viktoras Rinkevičius ir šiuokart žavėjosi įspūdingu renginiu. Žodį tarė Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas Donatas Balčiauskas, Vilniaus biržiečių klubo „Krivulė“ vadovas Arvydas Kregždė. Visi nuoširdžiai džiaugėsi tvirtais Biržų V. Jakubėno muzikos mokyklos žingsniais, jautriu dėmesiu ugdant jaunąją kartą. Biržų krašto žmonės gali didžiuotis turėdami aukštą kultūrą puoselėjančią įstaigą.

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!