Dešimties dienų kelionė profesinio meistriškumo link

2018 Nr. 7–8 (486–487), Edita GRUDZINSKAITĖ, Andrius KASPARAITIS,Ramutė ŠIMUKAUSKAITĖ

2018-ųjų Birštono vasaros menų akademija

Anonsuodama Birštono vasaros menų akademiją šio tradicinio renginio iniciatorė ir siela prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė sakė: „Gali būti tik gerai arba dar geriau“. Į dešimties dienų muzikinę kelionę leistasi jau šeštą kartą, tad profesorės teiginys buvo grįstas akademijos sėkmingos penkerių metų veiklos patirtimi.

Meistriškumo link – su pačiais geriausiais

Į Birštono vasaros menų akademiją liepos 28–rugpjūčio 6 d. kaip visada buvo susirinkę profesinio smalsumo vedami studentai, moksleiviai ir pedagogai. Šiais metais akademijos geografija gerokai išsiplėtė: Birštone susitiko muzikai iš Didžiosios Britanijos, Graikijos, Italijos, Vokietijos, Norvegijos, Suomijos, Rusijos ir, žinoma, iš Lietuvos. Prasiplėtė ir kūrybinės galimybės. Iki šiol dažniausiai vykdavo fortepijono ir dainavimo pamokos, o šiemet ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt