Petras Vaičekonis: „Dainavimas chore suvienija žmones“

2018 Nr. 7–8 (486–487), Dovilė Šileikytė

Lietuvos šimtmečio dainų šventės šviesoje siūlome prisiminti praeities chorinio dainavimo akimirkas. Petro Vaičekonio iniciatyva prieš kelerius metus buvo išleistas dviejų kompaktinių plokštelių komplektas „Atsiliepk dainoj“, kuriame sudėtos gražiausios P. Vaičekonio vadovautų kolektyvų dainos. Šiame „Muzikos barų“ numeryje – Lietuvos radijo ir televizijos valstybinio choro ir moterų choro „Aidas“ įrašai.

Petras Vaičekonis (g. 1935) – choro dirigentas, pedagogas, nusipelnęs meno veikėjas, ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) darbuotojas – yra daug prisidėjęs prie šalies chorinės kultūros ugdymo ir populiarinimo XX a. 7–10 dešimtmečiais.

Dar studijuodamas ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt