Trečioji Dainų šventė

2018 Nr. 7–8 (486–487), Aleksandras Šidlauskas

1929 m. spalio 27 d. nutarta trečiąją visuotinę Dainų šventę skirti Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių garbei, o lapkričio mėnesį jau pradėtos spausdinti privalomojo repertuaro natos. Visuomenei paskelbiamas šventės rengimo komiteto atsišaukimas, raginantis visus krašto chorus kuo aktyviausiai registruotis į būsimą šventę. Vytauto Didžiojo kantatos muzikos konkursą laimėjo Juozas Gruodis, poetui ir dramaturgui Petrui Vaičiūnui pavedama sukurti tekstą.
1930 m. kovą Kaune surengiami kursai chorvedžiams, juose dalyvavo 115 dirigentų. Populiarieji ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt