Draugystės tiltai

2018 Nr. 9–10 (488–489), Leonidas Melnikas

Jau keleri metai trunka graži, turininga smuikininko Boriso Traubo ir JAV ansamblio skambiu pavadinimu „Amerikos virtuozai“ draugystė. Tai šeimyninis ansamblis, kurio istorija labai savita. Jo steigėjas ir iniciatorius – Charlesas Borowsky, vienintelis ansamblio dalyvis ne muzikas. Visi kiti – profesionalai: žmona Cecylia Barczyk (violončelininkė), jų vaikai Frances (violončelė), Elizabeth (fortepijonas), Emmanuelis (smuikas). Jie mokėsi ne tik JAV pagarsėjusiuose studijų centruose – Jeilio, Indianos, Marylando, Tausono universitetuose, Peabody konservatorijoje, bet ir užsienio aukštosiose mokyklose – Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijoje, Trejybės muzikos koledže Londone, Islandijos menų ir Varšuvos Chopino muzikos akademijose, Liublino katalikų universitete, Folkvango menų universitete Duisburge. Šis išvardijimas kiek primena ir šeimos ansamblio koncertinės veiklos aprėptį – jis yra gastroliavęs net aštuoniasdešimtyje pasaulio šalių.

Traubo kūrybinis bendravimas su šia spalvinga šeimyna prasidėjo 2014 m. kvietimu atvykti į JAV. Pirmas bandymas pasirodė sėkmingas, ir po kiek laiko jau visas ansamblis su atsakomuoju vizitu aplankė Lietuvą. Dvi savaitės, kurias tuomet svečiai praleido koncertuodami, bendraudami su profesionalais ir muzikos mėgėjais, paliko gražius prisiminimus.

Šiemet „transatlantinis“ muzikinis bendradarbiavimas įgavo naujų impulsų. Balandžio mėnesį Traubas JAV su „Virtuozais“ ne tik surengė kelis koncertus, sulaukusius šiltos publikos reakcijos, bet ir vedė meistriškumo kursus, savo patirtimi dalijosi su studijuojančiu jaunimu ir kolegomis.

Labiausiai jaudinantis pasirodymas buvo Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Šie metai ypatingi – pažymime valstybingumo atkūrimo šimtmetį, tad ir meno renginiai spinduliuoja didžiavimąsi savo istorija, pakylėja ir atlikėjus, ir klausytojus. Toks buvo ir koncertas ambasadoje.

Rugsėjį įvyko atsakomasis Borowskių vizitas. Kartu su Traubu jie surengė koncertus Alytuje, Panevėžyje, Kaune, Druskininkuose, kelis – Vilniuje. Viešnagės Lietuvoje kulminacija buvo pasaulinė Giedriaus Kuprevičiaus kamerinės simfonijos „Po Dovydo žvaigžde“ premjera. Šis 12 dalių kūrinys tenorui, klarnetui in B, dviem smuikams, altui, dviem violončelėms ir fortepijonui – skaudžios žydų tautos tragedijos meninis įprasminimas. Simfonija parašyta pagal Violetos Palčinskaitės eiles. Per žodį ir muziką – apverkiant, smerkiant, paguodžiant – buvo prisiminta kraupi praeitis, apmąstoma, kaip Holokaustas galėjo įvykti Lietuvoje, kaip apskritai tai buvo įmanoma.

Premjera įvyko rugsėjo 23 d. „Vaidilos“ teatre Vilniuje – dieną, kai prieš 75-erius metus buvo likviduotas Vilniaus getas, dieną, kai maldą Holokausto aukų atminimui skyrė Vilniuje viešėjęs popiežius Pranciškus.

Kuprevičiaus simfoniją publikai pristatė dainininkas Rafailas Karpis ir du ansambliai – „Amerikos virtuozai“ bei „Lietuvos Jeruzalė“. Tokia sudėtimi atlikti šį kūrinį sumąstė Traubas, jis pakvietė amerikiečius atvykti tomis dienomis, kai buvo planuojama premjera. Beje, pavasarį lankydamasis Amerikoje jis kartu su partneriais klausytojams pristatė kelias šio kūrinio dalis.

„Muzika yra geriausias tiltas, jungiantis viso pasaulio žmones“, – kaskart kartoja ansamblio „Amerikos virtuozai“ įkūrėjas Charlesas Borowsky, kreipdamasis į įvairių šalių publiką prieš koncertų pradžią. Kuprevičiaus simfonijos premjeroje šie žodžiai skambėjo itin įtaigiai...

 

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!