Draugystės tiltai

2018 Nr. 9–10 (488–489), Leonidas Melnikas

Jau keleri metai trunka graži, turininga smuikininko Boriso Traubo ir JAV ansamblio skambiu pavadinimu „Amerikos virtuozai“ draugystė. Tai šeimyninis ansamblis, kurio istorija labai savita. Jo steigėjas ir iniciatorius – Charlesas Borowsky, vienintelis ansamblio dalyvis ne muzikas. Visi kiti – profesionalai: žmona Cecylia Barczyk

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt