John Rink: atlikimo baras muzikologijos lauke

2018 Nr. 9–10 (488–489), Lina Navickaitė-Martinelli

2018 m. rugsėjo 4–6 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyko muzikos atlikimo ir meninių tyrimų festivalis-konferencija „Muzikuojantys daktarai“ („Doctors in Performance“). Viena iš kviestinių renginio žvaigždžių buvo pianistas ir muzikologas, Kembridžo universiteto profesorius dr. Johnas Rinkas. LMTA Didžiojoje salėje jis skaitė paskaitą „Anapus interpretacijos: muzikos atlikimas kaip kūrybinė praktika“ („Beyond Interpretation: Musical Performance as Creative Practice“). O mes siūlome Linos Navickaitės-Martinelli interviu su Johnu Rinku, 2016 m. išspausdintą ketvirtajame LMTA mokslo žurnalo „Ars et praxis“ numeryje.

Baigiantis XX amžiui – iš dalies veikiant „naujosios muzikologijos“ paradigmai – muzikos atlikimo aspektas ėmė vis skvarbiau įsiterpti į muzikologijos tyrimus. Per kelis muzikos atlikimo studijų dešimtmečius išsikristalizavo tam tikros šios tyrimų srities pakraipos, savotiškos „mokyklos“ su savomis teorinėmis prieigomis ir metodologijomis. Itin didelės reikšmės muzikos atlikimo meno studijų raidai turėjo anglosaksiškoji muzikologijos ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt