Pagrobtosios Elenos sugrąžinimas

2018 Nr. 9–10 (488–489), Tomas Bakučionis

Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos valdymo laikotarpiu Valdovų rūmuose 1636 metais buvo pastatyta pirmoji itališka opera Lietuvoje „Elenos pagrobimas“. Jos libretą parašė Vladislovo Vazos sekretorius Virgilio Puccitelli (Virdžilijus Pučitelis), o muziką, spėjama, galėjo sukurti tuometinis rūmų kapelmeisteris italas Marco Scacchi (Markas Skakis). Operos partitūra neišliko, mūsų laikus pasiekė tik jos libretas.

Marco Scacchi tėvynainis Marco Vitale, lietuvių violončelininko, senosios muzikos propaguotojo Dariaus Stabinsko paskatintas, ėmėsi neeilinio iššūkio – sukurti (o gal ir atkurti) visą operos „Elenos pagrobimas“ muziką.

Praeityje sunykusių ar kitaip pražuvusių meno vertybių atkūrimas visais laikais buvo ir bus karštų diskusijų objektas. Tarp meno kolekcionierių kadaise sklandė anekdotas, kad legendiniam Pablo Picasso esant gyvam buvo žinoma apie 2000 jo darbų, o po mirties šis skaičius padvigubėjo... Suprantama, įžymių menininkų, ypač tapytojų, kūrinių klastotės, kad ir kaip talentingai padarytos, vis vien lieka klastotėmis. Kitaip žiūrima į atkuriamą architektūros paveldą, sunykusius ar sunaikintus objektus. Antai Štutgarto (Vokietija) senamiestį Antrojo ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt