ECMA suvažiavimas įvyko Nikosijoje

2018 Nr. 11–12 (490–491), Petras Kunca

Nikosija, Kipro Respublikos sostinė, yra devynių universitetinių aukštųjų mokyklų miestas. Atvykus taksistui reikia gerai išaiškinti, kurį universitetą norima susirasti. Kitos mokyklos įsikūrusios Limasolyje, Strovolose, Pafose, Larnakoje. Įdomus faktas, kad iš maždaug 1,2 mln. salos gyventojų net 75 proc. yra baigę aukštąjį mokslą. Tad suprantama, kad Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA) valdyba pritarė minčiai savo narius šių metų lapkričio 2–4 d. pakviesti į Nikosiją. Vadovaujant Kipro Europos universiteto Humanitarinių, Socialinių ir Edukologijos mokslų fakulteto Menų katedros vedėjo pavaduotojui doc. dr. Yianniui Miraliui, asociacijos narių suvažiavimas čia surengtas jau antrą kartą.

Mums, šešiems Lietuvos atstovams, nebuvo sunku pasiekti Kiprą tiesioginiu skrydžiu iš Vilniaus. Nors ne visos šalys turi tokias galimybes, Nikosijoje susirinko 44 dalyviai iš 10 šalių. Didžiausia buvo Estijos delegacija – atvyko trylika muzikos dėstytojų ir studentų.

ECMTA renginių patrauklumą pirmiausia lemia pozityvi darbo ir bendravimo atmosfera. Ši jau antrą veiklos dešimtmetį pradėjusi organizacija vienija bendraminčius – profesionalius kamerinės muzikos entuziastus, tikinčius jos svarba ugdant jaunimą. Prisimenant pakilią Kipro susitikimo dvasią, norėtųsi paskatinti didesnį būrį Lietuvos mokytojų, dėstytojų įsijungti į ECMTA veiklą ir patirti bendravimo su įvairių šalių pedagogais džiaugsmą, dalintis dėstymo metodikos idėjomis, pristatyti savo atstovaujamų mokyklų kūrybinius laimėjimus.

Buvo įdomu klausytis violončelininkės, Mstislavo Rostropovičiaus klasės absolventės Elizabeth Wilson (Jungtinė Karalystė, Italija), Lietuvoje jau gerai pažįstamo Londono Guildhallo muzikos ir dramos mokyklos profesoriaus smuikininko Evano Rothsteino, Lenkijos pianisto dr. Grzegorzo Manios, ECMTA prezidentės, Estijos muzikos ir teatro akademijos profesorės pianistės Marje Lohuaru, Lisabonos aukštosios muzikos mokyklos profesoriaus pianisto Paulo Pacheco ir kitų suvažiavimo dalyvių, tarp kurių buvo ir Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos dėstytoja smuikininkė Ilona Klusaitė, vedamų meistriškumo pamokų.

Kita vertinga ECMTA suvažiavimų programos dalis yra vadinamasis Narių forumas. Šį kartą klausėmės devynių pranešimų apie kamerinės muzikos dėstymą, naujienų iš susitikimo dalyvių šalių. Tris pranešimus buvo parengę Lietuvos atstovai.

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos Kamerinio ansamblio skyriaus vedėja pianistė Daiva Stulgytė- Povilaitienė skaitė pranešimą „Mūsų dovanos atkurtos Lietuvos šimtmečiui“. Prelegentė, pasinaudodama vaizdine medžiaga, klausytojus supažindino su Lietuvos dainų švenčių, kurių vienas rengėjų ir dirigentų buvo Juozas Naujalis, ir dabartinės J. Naujalio muzikos gimnazijos istorija, papasakojo apie glaudžius gimnazijos ryšius su Tartu Heino Ellerio muzikos mokykla. Buvo parodytas J. Naujalio gimnazijos moksleivių styginių kvarteto koncerte H. Ellerio konservatorijoje griežiamos „Svajonės“ vaizdo įrašas. Prof. E. Rothsteinas pasakė, kad J. Naujalio „Svajonę“, taip pat ir M. K. Čiurlionio Du kanonus gana dažnai groja jo studentai Londone.

Apie šiais mokslo metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamblio katedrai pradėjusio vadovauti violončelininko prof. Rimanto Armono veiklą paprašė papasakoti ECMTA valdyba, nes asociacija labai vertina ryšius su LMTA ir planuoja bendrus renginius Vilniuje 2020 metais. Šių eilučių autorius prof. R. Armoną pristatė ir Narių forume, parodė jo kūrybinę veiklą iliustruojančios vaizdinės medžiagos.

Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė suvažiavimo dalyvius pakvietė atvykti į Birštono vasaros menų akademiją. Ji supažindino su akademijos istorija ir 2019 m. planais, numatomu kunigaikščio Antano Radvilos operos „Faustas“ pastatymu. Pranešimo „Nuo kamerinio ansamblio iki kamerinio orkestro: „Birštono vasaros menų akademija 2019“ klausytojų dėmesį patraukė ir parodyti akademijos užsiėmimų bei koncertų, Birštono vaizdai.

Dvi paskaitas skaitė Kipro atstovai. Apie Faro menų fondo (Pharos Arts Foundation) veiklą pasakojo šio fondo meno vadovė Yvonne Georgiadou, kultūros vadybos eksperto Nenado Bogdanoviciaus pranešimo tema – „ Menininko statusas: laisvai samdomas muzikos atlikėjas“.

Kasdien klausydavomės profesionalų ir studentų koncertų, greta žinomų klasikos kūrinių išgirdome originalios kipriečių muzikos. Baigiamajame sekmadienio koncerte grojo meistriškumo klasėse tobulinęsi studentų ansambliai. Ryškiausi buvo Estijos muzikos ir teatro akademijos bei G. Otso konservatorijos studentai.

ECMTA valdyba priėmė nutarimą kitą suvažiavimą surengti 2019 m. pavasarį Lisabonoje. Galbūt jame galės dalyvauti, savo pasiekimus pristatyti ir kiti ECMTA nariai iš Lietuvos – Biržų V. Jakubėno muzikos mokykla, VšĮ „Musica Vitale“, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, taip pat nauji asociacijos nariai.

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!