Jaunosios pianistės rečitalis

2018 Nr. 11–12 (490–491), Sigita Petrauskaitė

Spalio 8 d. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos koncertų salėje įvyko jaunos pianistės Kamilės Kaučikaitės rečitalis. Ypatingu darbštumu ir talentu išsiskirianti gimnazijos III klasės mokinė jau yra dalyvavusi daugelyje tarptautinių ir šalies konkursų, juose laimėjusi prizinių vietų ir diplomų. 2017 m. Kamilė tapo V tarptautinio jaunųjų smuikininkų, violončelininkų ir pianistų konkurso laureate, pelnė I vietą V tarptautiniame konkurse „Olimpo musicale“. Ypač sėkmingi pianistei buvo 2018 metai: ji laimėjo III vietą VII tarptautiniame lenkų fortepijoninės muzikos konkurse, skirtame F. Chopinui, II vietą Tarptautiniame konkurse „Su muzika per Europą“. Kamilė Kaučikaitė koncertuoja su Šiaulių kameriniu ir pučiamųjų orkestrais, dalyvauja tarptautiniuose meistriškumo kursuose.

Rečitalis gimnazijoje buvo didelis iššūkis jaunajai muzikantei ir jos mokytojai Raimondai Sližienei. Pianistė atliko sudėtingą repertuarą, apimantį kelių epochų – nuo baroko iki XX amžiaus – kūrinius. Skambindama D. Scarlatti, F. Liszto, J. Brahmso, C. Debussy, F. Chopino, S. Prokofjevo opusus, Kamilė žavėjo publiką nepaprastu jautrumu garsui, puikia technika ir išlavintu muzikiniu skoniu. Po rečitalio klausytojai atsistoję plojo šešiolikmetei pianistei ir jos mokytojai R. Sližienei. „Muzika man reiškia labai daug“,– sakė Kamilė ir prisipažino, kad be jos savęs neįsivaizduoja.

 

Prisimintas maestro Saulius Sondeckis

Lapkričio 14 d. Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė kompozitorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos bendruomenei skaitė paskaitą „Laiko tėkmėj: Saulius Sondeckis“. Viešnia savo pasakojimą papildė garso įrašais, pasidalijo asmeniškais prisiminimais apie bendravimą su maestro.

Prof. A. Žigaitytė-Nekrošienė gimnazijai padovanojo žurnalo „Muzikos barai“ komplektų ir muzikos įrašų (CD) kolekcijų, renginio dalyvius ragino tapti aktyviais žurnalo kūrėjais – skaitytojus informuoti apie mokinių pasiekimais, viešinti vykdomą veiklą.

Renginio iniciatorė ir organizatorė – gimnazijos mokytoja metodininkė Raimonda Sližienė. Jos mokinė Kamilė Kaučikaitė paskambino pjesę „Merkucijus“ iš S. Prokofjevo pjesių ciklo fortepijonui „Romeo ir Džuljeta“.

Susitikimas su kompozitoriais

Ateinančiais metais jau dešimtą kartą vyks Nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“. Jo dalyviai ne tik varžosi, bet ir mokosi iš savo mokytojų, profesionalių kompozitorių, vieni iš kitų. Reikšminga šio konkurso dalis – edukaciniai laureatų kūrinių koncertai. Vienas tokių koncertų lapkričio 22 d. surengtas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje.

Mokiniai norėjo daugiau sužinoti apie kompozitoriaus profesiją ir konkursą „Mano nata“. Daugelį atsakymų į jiems rūpimus klausimus pateikė renginyje dalyvavę Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kompozicijos katedros profesorius, konkurso „Mano nata“ iniciatorius ir vertinimo komisijos pirmininkas dr. Ričardas Kabelis, akademijos dėstytojas dr. Jonas Jurkūnas ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas Dominykas Digimas. Svečiai papasakojo apie kompozitoriaus profesiją, savo kūrybos kelią, įvairiapusę veiklą, apimančią ne tik muzikos komponavimą, bet ir bendravimą su atlikėjais, ansamblių kūrimą ir festivalių organizavimą. Prof. R. Kabelis pristatė 2019 m. birželį vyksiantį dešimtąjį konkursą „Mano nata“, kuris, kaip planuojama, bus papildytas nauja kryptimi – elektroninių kompozicijų konkursu.

Renginyje skambėjo šešių konkurso „Mano nata“ įvairių metų laureatų kūriniai. Jų autoriai – Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos, Klaipėdos Vydūno gimnazijos, J. Kačinsko muzikos mokyklos, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos auklėtiniai. Keli jau yra tapę sėkmingai kuriančiais kompozitoriais, studijuoja Lietuvos ir Londono aukštosiose mokyklose. Moksleivių kūrinius atliko pianistė Eglė Kižytė-Ramonienė, fleitininkės Ugnė Čepulytė ir Greta Posevičiūtė. Renginį vedė kompozitorė Vaida Striaupaitė-Beinarienė.

 

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!