Tautinės muzikos aktualijos

2018 Nr. 11–12 (490–491), Milda Damalienė

Tautinio meno asociacija „Trimitatis“, vienijanti apie 50 pedagogų lietuvių liaudies instrumentininkų, spalio 20 d. Palangoje surengė konferenciją „Tautinė muzika: dabartis ir ateities gairės“, skirtą Jono Švedo 110-osioms gimimo metinėms.

Asociacijos nariai per metus surengė nemažai seminarų, konferencijų, konkursų, festivalių: XVIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio „Trimitatis“ koncertą „Skambėkime Lietuvai“, kuriame dalyvavo apie 800 jaunųjų tautinės muzikos bei šokių atlikėjų iš visos Lietuvos, Lietuviškos pjesės konkursą, Tautinių instrumentų kamerinių ansamblių festivalį-konkursą „Keturnytis“, I skrabalininkų festivalį-konkursą „Pamario žirgeliai“, Klaipėdos ir Kretingos birbynininkai įrašė koncertą televizijos laidai „Duokim garo“ ir kt. Dalyvauta šalies konkursų vertinimo komisijose, dainų švenčių organizaciniame darbe. Kretingos meno mokyklos liaudies instrumentų orkestrui (vadovai Donatas Merkelis ir Danutė Černienė) šiais metais buvo įteiktas „Aukso paukštės“ apdovanojimas kaip geriausiam liaudiškos muzikos ansambliui.

Norisi pabrėžti svarų tautinės muzikos pedagogų ir jų vadovaujamų kolektyvų indėlį į Lietuvos šimtmečio dainų šventę. Dalyvauta folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“, kanklių koncerte „Skambėkite kanklės“, gausiausiai − ansamblių vakare „Tėvyne mūsų“. Dirbta šventės organizaciniame komitete (Vida Zelenienė, Anatolijus Tumanovas, Algytė Merkelienė), didelis būrys pedagogų buvo šventės dirigentai (Ingrida Kurienė, Vida Zelenienė, Milda Damalienė, Vytautas Alenskas, Vytautas Tetenskas, Algytė Merkelienė). Gausūs ir reikšmingi asociacijos narių darbai rodo aukštą jų dalykinę ir meninę kompetenciją.

Konferencijos „Tautinė muzika: dabartis ir ateities gairės“ tikslas − ne tik pasidžiaugti ir pasidalinti patirtimi, bet ir rimtai pakalbėti apie tautinės muzikos žanro dabartį, problemas bei perspektyvą. Kaip minėta, konferencija buvo skirta Jonui Švedui – pedagogui, kompozitoriui, lietuvių tautinių instrumentų gaivintojui ir orkestro įkūrėjui. Jo idėjas, nuveiktus darbus, kurie svarbūs ir šiandien, pranešime „Jono Švedo asmenybė ir darbai, lėmę tautinės muzikos pokyčius“ apžvelgė asociacijos prezidentė dr. Algytė Merkelienė. Prof. dr. Vida Palubinskienė pristatė savo vykdytą tyrimą „Mokinių tautinės savimonės ugdymo kanklių muzika aspektai“. Mokytoja metodininkė Laima Stasė Proškutė pristatė tradicinio kankliavimo etninės muzikos klasėje programą, sukurtą ir vykdomą Kauno I muzikos mokykloje. Koncertinių kanklių ansamblių mažėjimo tendencija bei repertuaro ir sklaidos problemos aptartos Rimos Spalinskienės pranešime „Kanklių ansamblių raidos apžvalga, perspektyvos ir vizijos“.

Jaunosios kartos atstovas mokytojas Irmantas Mikalonis kalbėjo apie mokymo groti birbyne aktualijas, atkreipė dėmesį į šiuolaikinių technologijų panaudojimo galimybes mokymo procese. Bendrąsias tautinės muzikos problemas, iššūkius ir galimus sprendimo būdus pranešime „Tautinės muzikos raštų algoritmai“ apibrėžė Milda Damalienė. Konferencijos pabaigoje prof. Vytautas Tetenskas pabrėžė iškeltų problemų svarbą, aktualumą, padėkojo mokytojams už jų svarbius darbus.

Konferencijos diskusijose buvo išsakyti nuogąstavimai dėl akivaizdžiai mažėjančio mokinių susidomėjimo tautine kultūra. Taip pat išreikštas susirūpinimas, kad lietuvių tautinė instrumentinė muzika jau beveik išstumta iš mokymo programų, radijo, televizijos, atlikėjams sunkiai prieinamos koncertų salės.

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!