Eduardas Balsys: „Gyvenimo partitūra rašoma krauju ir tik vieną kartą“

2019 Nr. 1–2 (492–493), Audronė Žigaitytė

1984 metų lapkričio trečiąją buvau ligoninėje. Džiugus įvykis – į pasaulį atėjo pirmagimė dukrelė.

Tačiau tas neužmirštamas šeštadienio vakaras buvo niūrus, keista ramybė tvyrojo palatoje, koridoriuje ir hole, kur paprastai ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!