LMTA Styginių instrumentų katedrai – 85

2019 Nr. 1–2 (492–493), Rūta Lipinaitytė

Praėjusiais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Styginių instrumentų katedra šventė savo 85-metį. Ta proga šventinius koncertus surengė dėstytojai ir studentai, veikė katedros istorijai skirta paroda, buvo suorganizuotas tarptautinis Baltijos stygininkų konkursas. Jubiliejiniai renginiai paskatino prisiminti smuiko mokyklos Lietuvoje ištakas, paminėti ją kūrusias asmenybes, pasidžiaugti aukštu dabar katedroje dirbančių pedagogų meistriškumu, studijuojančio jaunimo pasiekimais.

Katedros ištakos siekia Kauno konservatorijos (įkurta 1933 m.) veiklos laikotarpį, kai joje dėstė smuikininkai Vladas Motiekaitis, Arvidas Noritas, Ruvinas Robertas Stenderis, Adolfas Metzas, Ladislovas Hajoszas, Aleksandras Livontas, Kazimieras Matiukas, Povilas Matiukas, violončelininkas Povilas Berkavičius, kontrabosininkas Emerikas Gailevičius, Kajetonas Leipus.

  1. metais, į Vilnių keliantis Kauno operos ir baleto teatrui, kartu buvo perkeltas ir Kauno konservatorijos Orkestrinis fakultetas. Taigi Kauno konservatorijos stygininkai įsikūrė Vilniuje dar prieš Kauno ir Vilniaus konservatorijų (antroji įkurta 1945 m.) sujungimą 1949 m. į vieną – Lietuvos valstybinę konservatoriją.

Iš pradžių Lietuvos konservatorijos Styginių instrumentų katedroje dirbo smuikininkai Jakovas Targonskis, Kornelija Kalinauskaitė (dėstė kamerinį ansamblį), violončelininkas Levas Seidelis, kontrabosininkas Povilas Bekeris ir iš Kauno atsikėlę smuikininkas Aleksandras Livontas, violončelininkas Povilas Berkavičius ir kontrabosininkas Kajetonas Leipus. Katedra rengė smuikininkus, altininkus, violončelininkus, kontrabosininkus, arfininkus, joje buvo dėstomos kamerinio ansamblio ir styginių kvarteto disciplinos. Padidėjus darbo apimčiai, specialybės ir kamerinio ansamblio disciplinų dėstymas buvo atskirtas – 1964 metais įsteigta Kamerinio ansamblio katedra, kurios branduolį sudarė Styginių instrumentų katedros dėstytojai.

Aukštą pedagoginio darbo lygį sukūrė ir išlaikė kelios Styginių instrumentų katedros dėstytojų kartos. Įvairiu laikotarpiu Lietuvos konservatorijoje (1949–1992 m.), Lietuvos muzikos akademijoje (1992–2004 m.) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (nuo 2004 m.) specialybę dėstė smuikininkai Jakovas Targonskis, Aleksandras Livontas, Eugenijus Paulauskas, Viktoras Radovičius, Saulius Sondeckis, Paulius Juodišius, Algis Gricius, Algirdas Stulgys, Raimundas Katilius, Rimantas Čekuolis, Petras Kunca, Jonas Urba, Gintvilė Vitėnaitė, Audronė Vainiūnaitė, Eugenija Miklaševskaja, Eugenijus Urbonas, Raimondas Butvila, Rasa Vosyliūtė, Martynas Švėgžda von Bekkeris, Žilvinas Malikėnas, altininkai Jurgis Fledžinskas, Audronė Pšibilskienė, Evaldas Vyčinas, Arūnas Statkus, violončelininkai Levas Seidelis, Povilas Berkavičius, Domas Svirskis, Romas Kulikauskas, Silvija Sondeckienė, kontrabosininkai Kajetonas Leipus, Povilas Bekeris, Vytautas Sereika, Petras Simaitis, Zigmas Žukas, Vytautas Jacunskas, arfininkės Liudmila Chetagurova, Giedrė Debesiūnaitė, gitaristai Jurgis Rimkevičius, Julius Kurauskas.

Dėstymo metodikos srityje išskirtinę vietą užėmė prof. Algis Gricius – vienas žymiausių Lietuvos mokslininkų, nuodugniai tyrinėjusių styginių instrumentų istoriją ir metodiką.

Katedrai vadovavo smuikininkas Jakovas Targonskis (1949–1950), violončelininkas Levas Seidelis (1950–1959), smuikininkas ir dirigentas Saulius Sondeckis (1959–1987), altininkas Petras Radzevičius (1987–2015). Nuo 2015 m. katedrai vadovauja smuikininkė Rūta Lipinaitytė.

Šiandien styginių instrumentų katedros pedagogų kolektyvą sudaro iškilūs Lietuvos menininkai: smuikininkai prof. Ingrida Armonaitė-Galinienė, prof. Jurgis Dvarionas, prof. Undinė Jagėlaitė, prof. Rūta Lipinaitytė, prof. Rusnė Mataitytė, prof. Jonas Tankevičius, lekt. Dalia Kuznecovaitė, lekt. Dainius Puodžiukas, altininkai prof. Petras Radzevičius, doc. Gediminas Dačinskas, lekt. Jurgis Juozapaitis, violončelininkai prof. Rimantas Armonas, doc. Edmundas Kulikauskas, kontrabosininkas doc. Donatas Bagurskas, gitaristas Saulius Lipčius, arfininkės lekt. Joana Daunytė ir lekt. Daiva Šlyžienė. Be specialybės instrumento (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas, gitara, arfa), yra dėstoma orkestro partijų studijų ir skaitymo iš lapo (dėst. Almina Statkuvienė), dėstymo metodikos pagrindų disciplinos, LMTA orkestre su stygininkų grupėmis dirba lekt. Ingrida Rupaitė ir lekt. Eugenijus Urbonas.

Styginių instrumentų katedros pedagogai yra žinomi meno pasaulyje muzikos atlikėjai, su didžiuliu pasisekimu koncertavę ir dabar koncertuojantys Lietuvoje ir svetur kaip solistai, kamerinių ansamblių dalyviai ir orkestrų artistai. Katedroje atliekamas ir tiriamasis darbas. Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – lietuvių kompozitorių naujų kūrinių redagavimas, paruošimas pirmam atlikimui ir tolesnis jų propagavimas. Dėstytojai palaiko glaudžius metodinius ryšius su Lietuvos muzikos mokyklomis.

Katedra pasižymi aktyvia studentų veikla: rengiami koncertai, atskirų klasių vakarai ir studentų rečitaliai Vilniuje ir kituose Lietuvos mietuose. Svarbi profesinė patirtis įgyjama LMTA studentų simfoniniame orkestre, kuriam vadovauja Martynas Staškus.

Styginių instrumentų katedra yra tarptautinių ir nacionalinių stygininkų konkursų organizatorė, viena iš tarptautinio Jaschos Heifetzo smuikininkų konkurso rengėjų. Dėl šio konkurso Vilnius tampa čia gimusio vieno garsiausių pasaulio smuiko virtuozų atminimo vieta. Katedra taip pat rengia Raimundo Katiliaus Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursus, kuruoja Balio Dvariono tarptautinius smuikininkų ir pianistų bei nacionalinius pianistų ir stygininkų konkursus. Kiekvienais metais vyksta studentų konkursai, skirti įžymių Lietuvos stygininkų atminimui, kas keleri metai organizuojamas „Yamahos“ konkursas.

Kasmet plečiasi Styginių instrumentų katedros tarptautiniai ryšiai. Dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvauja Europos studentų mainų programose Erasmus ir „Nordplius“, bendradarbiauja su daugeliu Europos valstybių aukštosiomis mokyklomis ir jų pedagogais. Svarbus tarptautinio bendradarbiavimo aspektas – meistriškumo kursai. Katedros dėstytojai juos veda užsienyje, o pasaulinio garso menininkai – Lietuvoje. Kursus LMTA rengė Mstislavas Rostropovičius, Yo-Yo Ma, Nabuko Imai, Jurijus Bašmetas, Sergejus Krylovas, Antonas Barachovskis, Peteris Schuhmayeris, Herbertas Keferis, Michailas Vaimanas, Denisas Severinas, Sergejus Malovas, Nikita Boriso-Glebskis, Borisas Brovtsinas, Wolfgangas Klosas ir kt.

Studentų motyvacijai svarbus dalyvavimas tarptautiniuose jaunimo orkestruose. Konkurso keliu atrenkami Styginių instrumentų katedros studentai kiekvienais metais dalyvauja tarptautinių Gustavo Mahlerio (GMJO), Europos Sąjungos (EUYO), ANIMATO, Baltijos jaunimo filharmonijos (Baltic Youth Phiharmonie), Šiaurės šalių (Orkester Nordic), Pasaulio jaunimo orkestro (World Youth Orchester), BAO (Baltic Academies orchestra) programose. 2018 metais LMTA studentai dalyvavo projekte „Side by side“ – vieną kūrinį pagrojo kartu su Vilniuje koncertavusiu Amsterdamo karališkuoju „Concertgebouw“ orkestru.

Savo 85-metį Styginių instrumentų katedra pažymėjo kelias ryškiais renginiais. Lapkričio 20 d. vyko pedagogų koncertas, lapkričio 27 d. įspūdingu koncertu, kurį užbaigė 12-os violončelių ansamblio pasirodymas, katedrą pasveikino studentai.

Gruodžio 8 ir 9 d. vykusiame Tarptautiniame Baltijos stygininkų konkurse dalyvavo dvidešimt devyni styginių instrumentų (smuiko, violončelės, alto, kontraboso, gitaros, arfos) specialybes studijuojantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukštųjų mokyklų studentai. Konkurso dalyvius vertino šių Baltijos šalių muzikantai ir pedagogai.

LMTA centiniuose rūmuose veikė paroda „Styginių instrumentų katedrai – 85“. Joje buvo galima rasti informacijos apie katedros istoriją, pamatyti dabartinių ir buvusių pedagogų, studentų nuotraukas, afišas, istorinius kadrus.