Netekties skausme išlydint Saulių Karosą

2019 Nr. 1–2 (492–493), Audronė Žigaitytė

Sausio 16 dieną mus pasiekė netikėta skaudi žinia: eidamas 61 metus mirė verslininkas Saulius Karosas – aktyviausias Lietuvos mecenatas ir filantropas.

Amžinojo poilsio jis atgulė sostinės Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

„Prieš mus – ramus nedidelis kalnelis, nors Saulius yra užkariavęs viršukalnes. Atlydėjome žmogų, kuris labai mylėjo gyvenimą, labai mylėjo žmones – artimuosius ir mažai pažįstamus. Kuris daug nusipelnė medicinai, kultūrai. Aukščiausiasis dažniausiai pirmuosius pasikviečia talentingiausius, doriausius, gražiausius“, – atsisveikindamas kalbėjo velionio bičiulis, Kovo 11-osios akto signataras, teisininkas ir diplomatas Algirdas Kumža.

Prie kapo duobės atsisveikinimo žodį tėvui tarė ir aštuoniolikmetis sūnus Konstantinas.

„Praradau tėvą, draugą ir didžiausią gyvenimo mokytoją. Tėtis buvo nepaprastai protingas žmogus, visada turėjo atsakymus į kiekvieną mano klausimą. Net šiomis dienomis užsimiršęs traukdavau telefoną ir skambindavau klausti... nors jo su mumis ir nebėra... Ačiū tau, tėveli, už gyvenimą ir pasitikėjimą. Prižadu nenuvilti“, – didžiulės į paskutinę kelionę S. Karosą atlydėjusių žmonių minios akivaizdoje įsipareigojo Konstantinas.

Kompozitoriaus Juozo Karoso anūkas, pianistės Birutės Karosienės ir šviesaus atminimo fotografo Algirdo Karoso sūnus Saulius aštuonerius metus mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Nuo pat vaikystės automobiliais domėjęsis jaunuolis pasirinko studijas Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas), 1981 metais Mechaninės technologijos fakultete įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1981–1986 m. dirbo Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių inžinerijos katedroje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu.

1986 m. Saulius Karosas išvyko į JAV, ten pradėjo savo verslą.

1998 m. jis įkūrė savo labdaros ir paramos fondą, remiantį įvairių kartų menininkus, meno kolektyvus, meno švietimo darbuotojus, Lietuvos atstovus, vykstančius į tarptautinius konkursus, meistriškumo kursus, seminarus bei mokslines konferencijas. Fondas taip pat remia kultūros projektus, konkursus, išliekamąją vertę turinčius leidinius, skiria paramą kultūros vertybių, paveldo įamžinimo bei restauravimo darbams, mokslo, kultūros, švietimo, religinių bendruomenių veiklai, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programoms, neįgaliesiems, ligoniams, našlaičiams, daugiavaikėms šeimoms, senjorams.

S. Karoso įsteigtų medicinos įmonių vadovas Laimutis Paškevičius prisiminė vos prieš kelis mėnesius pasakytus velionio žodžius: „Mano pačios geriausios ir sėkmingiausios investicijos yra į žmogaus sveikatą, švietimą ir kultūrą. Tikiu, kad šios sritys yra mūsų tautos pamatinės vertybės, formuojančios ateities visuomenę. Tik sveiki, kultūringi, išsilavinę žmonės geba keisti pasaulį, aplink save kurdami gėrį ir grožį.“

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo direktorė prof. Ramunė Kryžauskienė perskaitė savo atsisveikinimo laišką pusbroliui: „Visada didžiavausi, kad esu Tavo giminaitė. Iš visų mūsų Tu išsiskyrei savo protu, profesine drąsa, mąstymu. Neeiliniai gebėjimai, verslininko gyslelė, mokėjimas prognozuoti kelerius metus į priekį per trumpą laiką leido Tau pasiekti neįtikėtinų aukštumų. Inteligentiškas, ramus ir išmintingas aplink save sukūrei jaukią, tačiau labai darbingą atmosferą. Pasitikėjai jaunais žmonėmis, skatinai juos veikti savarankiškai. Šeimos genetika, kultūrinė aplinka ir auklėjimo nuostatos paskatino tave remti jaunuosius menininkus. Fondas sudarė galimybes skleistis jų talentui, studijuoti prestižinėse mokyklose, dalyvauti tarptautiniuose konkursuose. Visada sakei, kad fondo veikla tau teikia patį didžiausią pasitenkinimą. Ir net Tau išėjus iš šio pasaulio fondo veikla turės tęstinumą. Dėkoju, kad pasitikėjai ir leidai prisiliesti prie gilių Lietuvos mecenavimo tradicijų. Tvirtai stovėdamas ant žemės pakeitei daugelio mūsų gyvenimą, suteikei naujų spalvų, stabilumo, kūrybinio polėkio. Mielas Sauliau, mums Tavęs labai trūks. Trūks Tavo ganėtinai reto, tačiau labai gaivaus humoro, šmaikščių anekdotų. Tavo paramos, patarimų ir palaikymo. Liksi su mumis darbuose, mūsų mintyse ir prisiminimuose…“

Per dvidešimt fondo veiklos metų buvo laiku pastebėta ir paremta daug talentingų muzikų, jiems sudarytos galimybės tobulinti meistriškumą įvairiuose kvalifikaciniuose forumuose. Nemažai paremtų atlikėjų yra tapę tarptautinių konkursų laureatais. Beje, tarp nuosekliai remtųjų – ir šių metų Nacionalinės Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatė dirigentė Mirga Gražinytė. Fondas yra padėjęs jauniems talentams įsigyti muzikos instrumentų – arfą, smuikų, violončelių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai padovanoti austriški vargonai. Fondas dvidešimt metų padeda įgyvendinti gausius Lietuvos muzikų sąjungos projektus.

2014 m. Sauliui Karosui vienam pirmųjų Lietuvoje buvo įteiktas „Metų kultūros mecenato“ ženklas.

Pačią nuoširdžiausią užuojautą norisi pareikšti Sauliaus Karoso mamai Birutei Karosienei. Ji pasauliui davė ypatingą žmogų – didelį dvasia ir darbais. Turbūt niekas neužpildys tos prarajos, kuri atsirado jos širdyje. Likimas jai nepagailėjo skaudžių išgyvenimų, bet dabar, kai atrodė jau galinti gyventi ramiai ir džiaugsmingai, užklupo bene skaudžiausia netektis…

Šv. Jonų bažnyčioje atsisveikinimo dienomis ekrane matėme įsimintiniausių Sauliaus Karoso gyvenimo nuotraukų kaleidoskopą. Alpių panoramos grožis, Vienos parkų gėlių arabeskos, blizgančių limuzinų paradai, pergalių ir sėkmės akimirkos. Už kadro liko sekinančios darbo valandos ir verslo rizikos įtampa.

Tas būties trapumas...