Pianistas ir pedagogas Aveniras Ūsas

2019 Nr. 1–2 (492–493), Danutė Petrauskaitė

Nejučiomis prabėgo dveji metai, kai netekome Aveniro Ūso – talentingo pedagogo ir koncertmeisterio, ilgamečio Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos direktoriaus. Vis dar sunku patikėti, kad jo nebėra, kad daug ko nebesužinosime, nepaklausime. Dabar tik galime kartu su buvusiais pedagogo mokiniais, kolegomis ir artimaisiais atsigręžti į jo nugyventus metus bei atliktus darbus ir šviesiais prisiminimais pagerbti Mokytoją.

Į pasaulį – su muzikos garsais

1948-ieji, Vilnius. Sunkiais pokario metais Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Muzikos ir teatro akademija) dainavimą studijavusiai Anai Turowskai-Ūsienei gimė berniukas, kuriam buvo duotas lietuvių ausiai ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!