išskirtiniai ansamblio „Ave musica“ metai

2019 Nr. 5–6 (496–497), Antanas Kiveris

Jau ketverius metus dainuoja Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto globojama vokalinė grupė „Ave musica“ – duetas ir ansamblis (vadovė prof. R. Aleknaitė-Bieliauskienė). 2018–2019 mokslo metais grupė pelnė svarių apdovanojimų: praėjusių metų lapkritį XVIII tarptautiniame festivalyje „Paribio daina“ laimėjo dvi pirmąsias vietas, o šių metų gegužės 11 d. Taujėnų dvare vykusioje Respublikinėje vokalinių ansamblių konkursinėje šventėje „Šventosios gaida“ iškovojo II vieta.

Ansamblio nariai – sunaikinto Lietuvos edukologijos universiteto profesoriai ir docentai, inžinieriai, kadaise buvę Kauno politechnikos instituto ansamblio „Nemunas“ dalyviai. Visiems jiems dainavimas – aktuali saviraiškos forma.

Ansamblis „Ave musica“ šį sezoną parengė nemažai naujų kūrinių, dalyvavo Vydūno, S. Moniuškos, J. Naujalio jubiliejinių metų renginiuose. Kartu su VDU Švietimo akademijos styginių ansambliu „Credo“ kovo 11 d. koncertavo Lietuvos Respublikos Seime, dainavo Vilniaus rotušėje, LEU Alumnų draugijos surengtoje parodoje minint Leonardo da Vinci 500-ąsias gimimo metines, parengė Panevėžio kompozitorių V. Paulausko, V. Mikalausko kūrinių ir juos atliko minint klubo „Nevėžis“ dvidešimtmetį bei ansamblio „Credo“ dvidešimtpenkmetį.

„Ave musica“ aktyviai dalyvavo ir edukacinėje veikloje – dainavo Medardo Čoboto universiteto muzikos užsiėmimuose, mokslo metų pradžios, garbės narių pagerbimo renginiuose, Lietuvos žurnalistų sąjungos renginiuose, Vilniaus žemaičių klubo ir universiteto naujametinėse vakaronėse, buvusios VPU pedagogų choro „Ave musica“ vadovės M. Gedvilaitės 90-mečio minėjimo šventėje, Stasio Vainiūno namuose minint kompozitoriaus J. Naujalio 150-ąsias gimimo metines, Lietuvos muzikų sąjungos būstinėje pristatant R. Aleknaitės-Bieliauskienės filmą apie Lionginą Abarių.

Ansamblio „Ave musica“, kaip ir kitų M. Čoboto trečiojo amžiaus universiteto kolektyvų kūrybinė veikla labai pagyvina ir įprasmina šio universiteto gyvenimą ir liudija, kad vokaliniam atlikimo menui neverta brėžti amžiaus ribų.