Klaipėdiečių „Don Žuanas“ nepadarytų gėdos jokiam teatrui

2019 Nr. 5–6 (496–497), Daiva Kšanienė

Neminint šimtamečių Klaipėdos muzikinio teatro, įkurto 1820 m., tradicijų, bet žvelgiant tik į pastarųjų trisdešimties metų darbus akivaizdu, kad ilgokai besiblaškiusio ir savo krypties ieškojusio teatro veikloje prasidėjo naujas, aktyvus periodas. Teatras pasuko prigimtinės, tikrosios savo priedermės linkme, bandydamas sugrąžinti dėmesį operai ir baletui. Tai liudija naujausi pastatymai – Leonardo Bernsteino operetė ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!