Kronika

2019 Nr. 5–6 (496–497), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Antrasis tarptautinis „Lisztofonijos“ konkursas

Kovą įvyko antrasis profesorės Mūzos Rubackytės inicijuotas ir jos globojamas tarptautinis pianistų konkursas „Lisztofonija“. Jį rengia Lietuvos muzikos ir teatro akademija drauge su Lietuvos Ferenco Liszto asociacija ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!