Lietuvos muzikų sąjungos metinė ataskaitinė konferencija

2019 Nr. 5–6 (496–497), MB inf.


Darbotvarkėje pristatytos ir visais balsais patvirtintos Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės ir Revizijos komisijos ataskaitos.
A. Žigaitytė-Nekrošienė pasidžiaugė spalyje duris atvėrusia „Muzikos svetaine“, įsikūrusia anksčiau nuomotose LMS būstinės patalpose. 2018–2019 m. sezoną pradėjo vakarai, skirti LMS garbės nario Sauliaus Sondeckio ir ilgamečio LMS prezidento Rimvydo Žigaičio atminimui. Įvyko vakarai-susitikimai ir filmų apie Juozą Domarką, Lionginą Abarių ir Vytautą Laurušą peržiūros. Itin reikšminga svetainės veiklos dalis – edukacija. Medijų opera „Traviata“ rodyta ir moksleiviams, ir socialiniams darbuotojams, „Zonta“ ir „Rotary“ klubų nariams bei kitai nauju žanru susidomėjusiai publikai. Kiekviena operos peržiūra pradedama įžanginiu A. Žigaitytės pasakojimu apie Valstybės operos steigimo 1920 m. svarbą, o baigiama publikos diskusija. „Muzikos svetainėje“ vyko ir „Kultūros paso“ pamokėlės, ir edukaciniai susitikimai su Lietuvos muzikos ir meno mokyklų moksleiviais bei jų pedagogais. Jau pirmasis „Muzikos svetainės“ veiklos sezonas parodė, kad atsivėrė itin didelės galimybės LMS bendruomenės veiklai, susitikimams, išskirtiniams renginiams, naujiems teatralizuotiems koncertams bei edukaciniams operų pastatymams, meistriškumo kursams ir pan. 
A. Žigaitytė-Nekrošienė išsamiai pristatė naują 2018 metų LR Kultūros ir LR Švietimo ir sporto ministerijų projektą „Kultūros pasas“, kviesdama aktyviai įsijungti į jau laimėjusių projektų įgyvendinimą. Tai, prezidentės manymu, ilgus metus LMS vykdytų koncertų mokyklose sugrįžimas, žinoma, nauja kokybe.
Prezidentė pristatė ir 2019 m. Birštono vasaros menų akademijos pedagogus, tarp kurių šiais metais profesine patirtimi dalinsis keturi LMS nariai: Asta Krikščiūnaitė ir Kristianas Benediktas dalinsis vokalinio meistriškumo paslaptimis, Gintarė Skerytė dainuoti mokys jaunuosius BVMA dalyvius, o kompozitorė Audronė Žigaitytė rūpinsis vidurdienio užsiėmimų aktyviems ir pasyviems BVMA dalyviams turiningumu.
Prezidentė apibūdino situaciją, susidariusią dėl pastato Gedimino pr. 32, kuriame yra LMS būstinė, stogo remonto, kalbėjo apie galimus problemos sprendimo būdus (specialią banko sąskaitą aukoms rinkti, labdaros koncertą).
Suvažiavimo dalyviai pritarė LMS 2019-02-02 (Protokolas Nr.1) tarybos sprendimui dėl aukų stogo remontui rinkimo, siūlė surengti ir labdaros koncertą.
V. Alenskas papasakojo apie Klaipėdos muzikinį gyvenimą, pasidžiaugė Klaipėdos fakultetų grįžimu į LMTA.
V. Vyšniauskas (K. Benediktas) papasakojo apie savo sėkmę Niujorko „Metropolitan“ operoje, pasidalijo kūrybiniais planais. Prisiminė gražų bendradarbiavimą su LMS karjeros pradžioje ir išreiškė ketinimą toliau dalyvauti sąjungos veikloje. Taip pat patvirtino savo sutikimą vesti meistriškumo kursus 2019 m. Birštono vasaros menų akademijoje bei dalyvauti LMS labdaros koncerte renkant lėšas stogo remontui.
A. Lukaitė pasidalijo įspūdžiais apie dalyvavimą „Kultūros paso“ projekte ir pasisiūlė paraginti jaunus muzikus aktyviai įsitraukti į šį projektą.
V. Juozapaitis kritiškai pasisakė dėl LMS patalpų nuomos kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Arvydo Juozaičio štabui. Taip pat išreiškė kritinę nuomonę dėl LMS interneto svetainės turinio: prisiminęs svetainėje prieš metus paskelbtas vienos dainininkės diskusines mintis.
V. Juozapaičio nuomone, LMS nepajėgi išlaikyti būstinės patalpų Gedimino prospekte,  todėl nėra tikslinga rinkti aukų stogui tvarkyti, labiau apsimoka parduoti turimas patalpas ir įsigyti būstinę nuošalesnėje Vilniaus vietoje. K. Daugėla antrino V. Juozapaičio nuomonei.
A. Fokas paprieštaravo nuomonei dėl patalpų pardavimo ir į siūlymą sureagavo LMS stogo remontui paaukodamas 50 eurų.
Nors LMS Metinė ataskaitinė konferencija vyko išties nuoširdžioje, draugiškoje atmosferoje, o ir prezidentės ir Revizijos komisijos ataskaita patvirtinta vienbalsiai, susilaikiusių ir prieš nebuvo, tačiau kitą dieną PRASIDĖJO...


(O kas prasidėjo, tęsinys kitame numeryje)