Ilgiausių metų giedota Birutei Karosienei ir Petrui Juodelei

2019 Nr. 7–8 (498–499), MB inf.

Birželio 14 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė buvo sausakimša – karštą vasaros dieną čia rinkosi muzikai, norėdami iškilios sukakties proga pasveikinti pianistę, pedagogę ir Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo prezidentę Birutę Karosienę.

Iškilmių pradžią iškilmingai paskelbė šviesaus atminimo sūnaus Sauliaus akademijai dovanoti vargonai – jais J. S. Bacho Choralinį preliudą A-dur atliko Virginija Survilaitė.

Akademijos rektorius Zbignevas Ibelhauptas, dėkodamas solenizantei už nuolatinį dėmesį ir rūpestį LMTA, įteikė jai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės medalį.

Gražią popietę tęsė jaunieji Dalia Dėdinskaitė (smuikas) ir Glebas Pyšniakas (violončelė), Vytenis Gurstis (fleita), Eugenijus Chrebtovas (baritonas) ir Elena Daunytė (violončelė). Visi jie dėkojo p. Birutei už laiku pastebėtus jų gabumus, paramą ir pastūmėjimą profesinių aukštumų link ne tik muzikos garsais, bet ir nuoširdžiu žodžiu.

Pianistė Birutė Vainiūnaitė Debussy muzikos garsais perdavė garsiosios Karosų giminės sveikinimus – juk jos tėvelio Stasio Vainiūno sesuo buvo kompozitoriaus Juozo Karoso žmona ir Birutės Karosienės anyta. Nuoširdūs Karosų, Vainiūnų ir Vasiliauskų giminių žodžiai išsiliejo spalvingos fortepijono muzikos garsais.

Džiazo pianisto Egidijaus Buožio Šventinė kompozicija perdavė kitos Birutės Karosienės (Kiverytės) giminės pusės – Kiverių giminės, jungiančios Buožių ir Paškevičių šeimas, sveikinimus.

Išskirtinę akimirką susirinkusieji išgyveno vargonais improvizuojant kunigui Petrui Linkevičiui. Nuoširdi jo malda per muziką, regis, visus sujungė su jau anapilin išėjusiais Karosais – neatsitiktinai renginys vyko Sauliaus Karoso įrengtoje senelio vardu pavadintoje salėje...

 

***

Gegužės 19 dieną į Didžiają Mokytojų namų salę pakvietė birbynininkas, dirigentas ir pedagogas Petras Juodelė. Savo 95-mečio sukaktį jubiliatas pasitiko gražiu kūriniu – tik ką dienos šviesą išvydusia knygele apie žmoną, šviesaus atminimo pianistę Tessą Juodelienę.

P. Juodelės gebėjimas dienas skaidrinti kūryba – jis rašo eiles, dabar pasirodžiusi prisiminimų knyga yra dešimtas garbaus solenizanto leidinys – puikus pavyzdys, kaip galima neįsijausti į metų naštą ir su ja kiekvieno neapeinančias sveikatos problemas. Puiki nuotaika, optimizmas, noras būti tarp žmonių ir aktyvus dalyvavimas įvairiose veiklose leido P. Juodelei ištesėti prieš penkerius metus duotą žodį: švęsdamas devyniasdešimtmetį jis visiems susirinkusiems pasižadėjo drauge minėti ne tik 95-metį, bet ir 100-metį!

Petras Juodelė prieš 25 metus išleido pirmąją knygą „Skamba kankliai“ – enciklopedinį instrumentinės liaudies muzikos atlikėjų žinyną. „Muzikos instrumentų karalijoje“ – enciklopedija vaikams su muzikos įrašų priedu. Kad vaikai mėgsta dainuoti pritariant liaudies instrumentams, susirinkusieji įsitikino klausydamiesi LMTA liaudies instrumentų katedros vedėjos kanklininkės Aistės Bružaitės-Ališauskienės skambinimo, kuriuo ji palydėjo keturmetės dukros dainą „Žalią pupą sodinau“ ir taip visų liaudies instrumentais grojančiųjų vardu pasveikino vyriausią Lietuvos liaudies instrumentų pedagogą Petrą Juodelę.

Knyga „Tessa“ – biografinė, memuarinė, istorinė. Autorius parodo kelią daugybei būsimų leidinių ir savo pavyzdžiu skatina – reikia tokio žanro knygų, kuriose pasakojama ilga ne tik pagrindinės herojės, bet ir daugelio žmonių, kartu ir Lietuvos istorija. „Tessa“ – biografinių potėpių vitražas su įvairiais aspektais ryškėjančiu nuostabios, mielos, labai inteligentiškos, kūrybingos ir kuklios Lietuvos pianistų pedagogės Tessos Marijos Jackevičiūtės-Juodelienė portretu.

Brandaus jubiliejaus proga solenizantą sveikino Šv. Kazimero ordino didysis magistras Henrikas Armoška-Eismontas, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos, kuriai dešimtmečius vadovavo Petras Juodelė, direktorė Doleroza Pilikauskienė su būriu pedagogų ir koncertavusiais šios mokyklos moksleiviais, rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ vadovai ir šio klubo narė dainininkė Irena Jasiūnaitė (telefonu jos balsą girdėjo visi susirinkusieji), šeštajame praeito šimtmečio dešimtmetyje buvę P. Juodelės mokiniai Šiaulių muzikos mokykloje, kolegos ir LMS bendruomenės nariai.