Jubiliejinis instrumentinės liaudies muzikos puoselėtojų kūrybinis seminaras

2019 Nr. 7–8 (498–499), Jolanta Babaliauskienė

Liaudies instrumentų mokytojų ir kolektyvų vadovų vasaros seminaras Palangoje – prasmingas amžių sandūroje tradicijas pradėjęs puoselėti renginys. Lygiai prieš tris dešimtmečius, 1999-aisiais, Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykloje įvyko pirmasis liaudies instrumentų pedagogų seminaras. Idėjos autorė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Lina Naikelienė, jos iniciatyva iki 2010 metų kasmet rugpjūčio mėnesį Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje skambėdavo liaudies instrumentų melodijos, vykdavo karštos pedagogų diskusijos, vykdavo produktyvus kūrybinis darbas. Būtent čia kanklininkės ir birbynininkai turėdavo progą aptarti rūpimus profesinius klausimus, susipažinti su metodinėmis naujovėmis, įsigyti naujos literatūros, mokymo priemonių. Vykdavo kanklių ansamblio ir liaudies instrumentų orkestro repeticijos, koncertuose klausytojams būdavo pristatomos dainų švenčių ansamblių vakaro ir kanklių muzikos koncerto programos, šalies muzikos mokyklų pedagogai susipažindavo su žymiausiais atlikėjais.

Nuo 2011 metų Liaudies instrumentinės muzikos pedagogų vasaros seminarai vykdavo kitose šalies vietose – Juodkrantėje, Birštone, Zarasuose, Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Alantoje. Jį organizuodavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra bei Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“. Seminarus ansamblių vadovams, besirengiantiems dainų švenčių ansamblių vakarui, Nacionalinis kultūros centras kasmet organizuoja Trakuose.

2019 metais daugelio liaudies instrumentinės muzikos žanro puoselėtojų iniciatyva seminaras vėl surengtas Palangoje. Jį suorganizavo draugija „Kanklės“, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedra. Seminaro parneriai – Tautinės muzikos asociacija „Trimitatis“, Palangos gintaro muziejus, miesto savivaldybė, Stasio Vainiūno meno mokykla, Palangos kultūros ir jaunimo centras, Palangos kultūros muziejus, Poilsio namai „Zunda“.

Tris dienas (birželio 25–27 d.) Palangoje skambėjo liaudies instrumentai. Džiugu, kad į vasaros seminarą atvyko beveik 100 dalyvių: mokytojai ir kolektyvų vadovai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių apskrities, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros ir Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros studentai, šalies muzikos ir meno mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai. Programoje buvo numatytos temos, aktualios koncertinių ir tradicinių kanklių mokytojams, birbynininkams bei kolektyvų vadovams. Vyko jungtinio pedagogų liaudies instrumentų orkestro, kanklių ansamblio repeticijos, praktikumuose savo patirtimi dalijosi žymiausi šalies pedagogai ir kolektyvų vadovai. Prasmingas dienas vainikavo liaudies instrumentinės muzikos koncertai Palangos koncertinėse erdvėse.

Pirmą seminaro dieną buvo surengta konferencija „Nuolatinis liaudies instrumentinės muzikos žanro tobulinimas: patirtys ir idėjos“. Pranešimus skaitė žymiausi šalies instrumentinės liaudies muzikos žanro puoselėtojai. Buvo aptartos kanklių tobulinimo, ugdymo proceso, Nacionalinio Jono Švedo konkurso, 2020 m. moksleivių dainų šventės ansamblių vakaro programos ir kt. temos. Vėlų vasaros vakarą seminaro dalyviai ir Palangos svečiai mėgavosi Aistės Bružaitės, Egidijaus Ališausko, Kęstučio Lipeikos, Ingridos Spalinskaitės-Kurienės meistriškumu Palangos kurhauzo salėje. Koncerte taip pat dalyvavo Violeta Vaičiulienė (fortepijonas), Gabrielė Bajorūnienė (violončelė), Justė Sakalytė (vokalas, saksofonas).

Jungtinis liaudies instrumentų orkestras, diriguojamas Anatolijaus Tumanovo, Eugenijaus Čiplio, Kęstučio Lipeikos, parengė Lietuvių autorių kūrinių. Žavus gausaus birbynininkų ansamblio atliekamas Mikalojaus Noviko kūrinys „Gera“ (A. Tumanovo aranžuotė) linksmai nuteikė visus seminaro dalyvius. Prof. Vytautas Tetenskas dirigavo finalinį programos kūrinį – Algimanto Bražinsko „Šventinę uvertiūrą“. Kanklininkės Aušrelės Juškevičienės iniciatyva specialiai seminaro jungtiniam kanklių ansambliui jaunosios kartos kompozitorius Rytas Svilainis parašė kūrinį „Rūta žalioji“. Jolantos Babaliauskienės paskatintas Vytautas V. Barkauskas parašė kompoziciją kanklėms ir mušamiesiems instrumentams „Vasaros bangos“. Kanklininkė Ingrida Spalinskaitė-Kurienė parengė Indrės Stakvilės kūrinio „Stiklių gatvė“ transkripciją. Aistė Bružaitė dirigavo Donato Zakaro kūrinį kanklėms „Paprasta melodija“, kuris buvo parašytas anksčiau, tačiau pirmą kartą nuskambėjo Palangos vasaros seminare.

Liaudies instrumentų mokytojų ir kolektyvų vadovų praktikumo tikslas – skatinti mokytojų ir kolektyvų vadovų metodinės veiklos sklaidą, tobulinti profesinę kompetenciją. Pranešėjai, atvirų pamokų rengėjai skatino kolegas savo mokiniams ne vien suteikti dalyko žinių ir išugdyti gebėjimų, bet visų pirma motyvuoti juos sąmoningai mokytis visą gyvenimą.

Koncertas Palangos kurorto muziejuje buvo kupinas jaunatviško entuziazmo ir instrumentų spalvų įvairovės. Tą vakarą koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros ir Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros studentai ir tradicinių kanklių ansambliai - Panevėžio rajono muzikos mokyklos ansamblis „Kanklytės“ (vad. L. Venslavičienė), Vėžaičių kultūros centro „Veiviržėlė“ ir pagrindinės mokyklos „Šermukšnėlė“ tradicinių kanklių ansamblis (vad. R. Pozingienė), Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos ansamblis „Ruzgelė“ (vad. J. Petkutė-Marcinkienė). Kanklių meistro Juozo Lašo kanklėmis skambino liaudies instrumentų ansamblis „UT“, vadovaujamas Loretos Liaugaudės.

Seminaro metu, birželio 27 d., Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos salėje įvyko Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ suvažiavimas. Jos pirmininkė Aušrelė Juškevičienė buvo perrinkta dar vienai kadencijai, išrinkta nauja 8 asmenų valdyba, aptartos veiklos gairės.

Instrumentinės muzikos vakaras, birželio 27 d. vykęs Palangos gintaro muziejaus terasoje, klausytojams padovanojo galimybę išgirsti tradicinių kanklių skambesį, naujus ansambliui parašytus kūrinius ir pasiklausyti jungtinio liaudies instrumentų orkestro.

Baigiamojoje seminaro dalyje „Liaudies instrumentų mokytojų ir kolektyvų vadovų kūrybinė laboratorija“ tvyrojo pakili nuotaika. Dar kartą įsitikinome, kad Liaudies instrumentų mokytojai ir kolektyvų vadovai yra ypač stipri ir vieninga bendruomenė, atvira nuomonių įvairovei ir konstruktyviai kritikai. Šiandien labai svarbu, kad mūsų susibūrimai nesibaigtų tik klausimais. Kiekvienas privalome išmokti ginti savo srities interesus, nes esame atsakingi už žanro tęstinumą.

Prenumeruokite „Muzikos barus“!