Orkestro dovana Alytui – nauja kompaktinė plokštelė

2019 Nr. 7–8 (498–499), Saulė Pinkevičienė

XVI­II Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­ly­je vykusiame Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ kon­cer­te buvo pri­sta­ty­ta ką tik iš­leis­ta ant­ro­ji or­kest­ro kom­pak­ti­nė plokš­te­lė. Tai nebuvo vie­nin­te­lė ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!