Rytmetis su maestro Juozu Domarku

2019 Nr. 7–8 (498–499), Remigijus Vitkauskas

Ilgamečio Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Juozo Domarko darbo kabinetą puošia originalūs dailės kūriniai. Vienas jų – Vaclovo Kosciuškos tapytas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio portretas, įamžinęs skvarbų kompozitoriaus žvilgsnį. Neseniai Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“ maestro dirigavo Lenkijoje, Ščecino filharmonijos salėje. Paprašėme ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!