Somatinė muzikantų edukacija: svarba ir perspektyvos

2019 Nr. 7–8 (498–499), Vytenis Gurstis

Išaugę atlikimo reikalavimai

Atlikėjai, siekdami muzikinių aukštumų, dažniausiai koncentruojasi į meninę raišką – muzikinio teksto, kūrinio minties bei metaforinių vaizdinių perteikimą. Viena pagrindinių priemonių tam pasiekti – atlikėjo kūno ir minties sąveika, tačiau ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!