Stanislavo Moniuškos baladės vokalui ir pianinui ir jo lyrinės dainos

2019 Nr. 7–8 (498–499), Jolanta Pszczółkowska-Pawlik

Stanislavas Moniuška – operų, simfoninių, sakralinių kūrinių, vargonų ir kamerinės muzikos kūrėjas. Jis parašė apie 300 dainų balsui ir fortepijonui, jos sudėtos į dvylika „Namų dainyno“ tomų. Pabrėžtina šių kūrinių teminė įvairovė – tai sakralinės, meilės, patriotinės, gamtos grožį iškeliančios, taip pat folkloro, Lenkijos istorijos įkvėptos dainos. Visas jas siejantis veiksnys – poezija, inspiravusi ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!