XIX a. Vienos fortepijono mokyklos pedagogas Carlas Czerny

2019 Nr. 7–8 (498–499), Jurgis Aleknavičius

Čekų kilmės austrų pianistas, pedagogas, kompozitorius, teoretikas ir muzikos istorikas Carlas Czerny (1791–1857) muzikinėje visuomenėje labiau žinomas kaip etiudų kūrėjas. Tačiau nedaug kas pastebi, kad būtent šios neeilinės asmenybės dėka fortepijono meno raida pasiekė tokias aukštumas, kurios šiandienos atlikėjams kelia didžiulius iššūkius. Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos profesorius, pianistas ir ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!