Žaidžiantis žmogus Vilniaus festivalyje

2019 Nr. 7–8 (498–499), Laima Jonušienė

Žaidimo kaladėlės, išmargintos skaičių taškais, tarsi nuskrendančiais nuo paviršiaus ir tampančiais natomis. Taip buvo pristatoma 23-ioji muzikos šventė programos viršelyje ir reklamose. Kad ir kokia būtų reklama, Vilniaus festivalis niekada nepavirto į efektų besivaikantį kraštutinumų ieškotoją, net kai netikėčiausi jo garsai ar spalvos įsiverždavo į Filharmonijos rimtį.

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!