„Dainorėliai mano, aš dėl jūsų gyvenu...“

2019 Nr. 9–12 (500–502), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Lionginui Abariui – 90

Spalio 24-ąją Dailės akademijos link lazdele pasiramsčiuodamas sunkiai judėjo žmogus, tarp pilkų mūrų, nebylaus grindinio, negyvų akmeninių sienų tarsi ieškodamas žalios spalvos... Tą dieną vienas didžiųjų pasišventėlių muzikai – Lionginas Abarius – pats sau surengė kuklutį devyniasdešimtmečio paminėjimą ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro išleistos naujos knygos „Susitikimai“ (specialusis redaktorius Rolandas ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt