In memoriam. Gražina Apanavičiūtė (1940–2019)

2019 Nr. 9–12 (500–502), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Gražina Apanavičiūtė gimė Kybartuose. Vaikystė prabėgo sodyboje netoli ežero ir senelio bityne. Geroji mama, glostydama dukrelės kasas, liūdnai dainuodavo, gal todėl Gražinai taip sekėsi perteikti gražiausius lietuvių liaudies muzikos bruožus, liūdesys smelkiasi į širdį klausantis jos atliekamų dainų, bylojančių apie lietuvišką dvasią, jausmų harmoniją, laisvės ilgesį.

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt