Kelias į musikē

2019 Nr. 9–12 (500–502), Junija Galejeva

Codex Buranus

– Tad bibliotekoje yra ir melą skelbiančių knygų…

– Pabaisos gyvuoja, nes jos yra dalis Dieviškojo plano, ir siaubinguose jų bruožuose atsiskleidžia kūrėjo galia. Taip pat ir magų knygos, žydų kabalos, pagonių poetų pasakos, bedievių melo knygos yra Dieviškojo sumanymo dalis. Tie, kurie įkūrė ir per amžius palaikė šį vienuolyną, tvirtai tikėjo, kad net melagingiausios knygos išmintingo skaitytojo akimis gali skleisti blyškią Dieviškojo pažinimo šviesą. Todėl biblioteka yra ir tokių knygų lobynas. O dėl to, suprantate, ji negali būti atvira kiekvienam. Be to, – pridūrė abatas, kone atsiprašydamas dėl šio savo paskutinio argumento menkumo, – knyga yra trapus daiktas, ją niokoja laikas, naikina graužikai, gadina orų permainos ir grubių rankų prisilietimas. Jei per šimtų šimtus metų kiekvienas būtų galėjęs netrukdomas liesti mūsų rankraščius, daugelis iš jų jau nebegyvuotų. Bibliotekininkas saugo juos ne tik nuo žmonių, bet ir nuo gamtos niokojančių jėgų, visą savo gyvenimą skirdamas šiai kovai su užmarštimi – tiesos priešu.

Umberto Eco. „Rožės vardas“

kelių žodžių: „ritminės ostinato formulės uždėtos ant ilgos trukmės harmoniškai statiškų akordų.“

Tačiau kaip paaiškinti magišką, kone fizinį muzikos poveikį kiekvienam, kuris išgirsta „Galbūt panašiai mąstė ir benediktinų vienuolyno (Benediktbeuern), nuo 740 m. po Kr. stovėjusio Bavarijos Alpėse (100 ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!