Lietuvos muzikinę kultūrą įamžinę filmai

2019 Nr. 9–12 (500–502), Renata Mikučionytė

2018–2019 metai buvo derlingi muzikinio paveldo įamžinimo srityje. Nacionalinė televizija sudarė galimybes sukurti kelis dokumentinius filmus apie iškilius Lietuvos muzikus. Šio darbo ėmėsi kultūrologė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Profesorė – filmų scenarijų autorė ir jų įgyvendintoja.

Filmas „Žmogus su laiko žyme. Vytautas Laurušas“ (operatorė Natalija Kolesnik, garso režisierius Algimantas A. Apanavičius, montažo režisierė Janina Sabeckienė, prodiuseris Saulius Vosylius) ypač vertingas tuo, kad savo gyvenimą komentuoja pats kompozitorius. Glaustai apžvelgiama net tris santvarkų pasikeitimus patyrusios Lietuvos muzikinė kultūra, V. Laurušas prisimena Šiaulių operetę ir Kauno konservatoriją, studijų pradžią Vilniuje, Operos teatro transformacijas ir naujų rūmų statybą. Su gražiu humoru pasakoja apie Jono Švedo svajonę – pamatyti savo atminimui skirtą paminklą.

Filme skamba daug V. Laurušo muzikos. Nejučiomis žiūrovas vedamas į vis naują kompozitoriaus kūrybos laikotarpį, pastebi besikeičiantį jo braižą. Kaip laiku pasirodė filmas – Vytautas Laurušas netrukus iškeliavo anapilin.

Laiku kūrėjai užfiksavo ir devyniasdešimtmečio belaukiantį choro dirigentą profesorių Lionginą Abarių – šiandien jo sveikata turbūt jau neleistų to padaryti. Dokumentiniame filme „Dainos galia. Lionginas Abarius“ (operatorė Natalija Kolesnik, garso režisierius Česlovas Vaitkunskas, prodiuseris Saulius Vosylius) dirigentas prisimena aplinką, kurioje brendo kaip muzikas, iš skurdžios vaikystės į muzikos pasaulį jį lydėjusius žmones.

Surastuose archyviniuose Liaudies dainų ir šokių ansamblio kadruose matyti ne tik L. Abarius, bet ir daug jaunų berniokų, vėliau profesorių, kurių kelias į muziką prasidėjo tautiniame ansamblyje. LRT archyvai išsaugojo filmuotus Valstybinio radijo ir televizijos choro epizodus, juose matome savito braižo dirigento L. Abariaus mostus interpretuojant chorines lietuvių kompozitorių dainas. Apie Maestro filme kalba buvę jo studentai, kolegos.

Kompaktiška, informatyvi, bet ir emociškai pagavi dokumentinė juosta apie 85 metų sulaukusį kompozitorių Algimantą Vincentą Raudonikį. Filmą „Žiemgalos dainius. Algimantas Vincentas Raudonikis“ (operatorė Natalija Kolesnik, garso režisierius Audrius Penkaitis, montažo režisierė Janina Sabeckienė, prodiuserė Renata Daraškevičienė) pristatant pučiamųjų orkestro „Trimitas“ salėje vyresniosios kartos moterų akys žibėjo, nostalgiška nuotaika nepaliko ir paties kompozitoriaus. Filmo dramaturgijoje ryški kompozitoriaus kelio į sėkmę linija, atskleidžiamos populiarumo tarp klausytojų priežastys.

Sukurti filmą „Scenos ąžuolas. Jonas Stasiūnas“ (operatorius Egidijus Povilaitis, garso režisierius Audrius Penkaitis, prodiuserė Lolita Bytautaitė) paskatino Lietuvos scenos grando gimimo 100-metis. Ši juosta – kartu ir savitas žvilgsnis į Lietuvos operos raidos sovietmečiu etapą. Vertingi dukters Aušros Stasiūnaitės pasakojimai apie tėvą, jo dainuotas operų partijas. Gausi vizualinė ir faktologinė medžiaga pateikiama emocionaliai ir šmaikščiai.

Reikia tikėtis, kad muzikinės kultūros palikimas bus fiksuojamas ir ateityje.