Pagerbtas profesorius Algirdas Vyžintas

2019 Nr. 9–12 (500–502), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Kada bepasilabintum su profesoriumi Algirdu Vyžintu, kalba pasisuks ne apie sveikatą, bet apie sudėtingas, dažnai skaudžias mūsų kultūros problemas. Devyniasdešimties sulaukusio mokslininko, pedagogo galva šviesi, jis vis planuoja skirti laiko nebaigtiems darbams, nuolat grįžta prie nešvariomis kojomis mindžiojamo Jono Švedo pasaulio, prisimena savo numylėtą tėviškę. ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt