Patirti pasaką šokant

2019 Nr. 9–12 (500–502), Audronė Žiūraitytė

Eduardo Balsio baleto „Eglė žalčių karalienė“ premjera Palangoje

Šiandienos realijų kontekste „Eglė žalčių karalienė“, anot Agnės Biliūnaitės, „archajiškas pasakojimas apie novatoriškumą ir ištikimybę savo pasirinkimui, apie smurtą aklai ginant įsisenėjusias tradicijas“[1], atrodo ypač aktualus. Pridėkime dar antropocentrizmo kritiką, prognozuojamą posūkį į hibridinę gyvūnų ir žmonių ateities visuomenę, rūšių emancipaciją

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: 
info@muzikusajunga.lt