Ala Bendoraitienė

Ala Bendoraitienė
Pianistė, LMTA koncertmeisterė-ekspertė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė
1963-10-19
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2008-11-6

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538

Biografija

ALA BENDORAITIENĖ - mokėsi J.NAUJALIO meno mokykloje , fortepijono meno mokėsi pas EVĄ BEN ZVI ir Lietuvos nusipelniusią mokytoją BIRUTĘ STROLIENĘ.

LMTA mokėsi pas prof. STASĮ VAINIŪNĄ, prof. MŪZĄ RUBACKYTĘ, kamerinio ansamblio asistentūrą- stažuotę baigė pas prof. EUGENIJŲ PAULAUSKĄ. Stažavosi pas prof. BARBARĄ HESSE – BUKOWSKĄ.

Kaip pianistė solistė, koncertmeisterė, įvairių kamerinių ansamblių dalyvė yra dalyvavusi virš 500 koncertų Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Prancūzijoje,Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Danijoje, Serbijoje, Olandijoje, Anglijoje, Kinijoje, Kosta Rikoje.

ALA BENDORAITIENĖ solo grojo su Lietuvos Valstybiniu Simfoniniu Orkestru ( meno vadovas ir vyr. Dirigentas GINTARAS RINKEVIČIUS ), su Kauno Kameriniu Orkestru , Lietuvos Kameriniu Orkestru.

Kaip koncertmeisterė koncertavo su VILHELMU ČEPINSKIU, RAIMUNDU KATILIUMI, ALGIRDU BUDRIU, MINDAUGU GECEVIČIUMI, DARIUM DIKŠAIČIU, ZBIGNEVU LEVICKIU, IEVA SIPAITYTE,VITA ŠIUGŽDINIENE, DALIA KUZNECOVAITE, RŪTA LIPINAITYTE, RAMUTE KALNĖNAITE,PAVELU GIUNTERIU, ALGIRDU JANUŠEVIČIUMI, VYGANTU ŠILINSKU, ANDRIUMI RADZIUKYNU, RIMANTU VALANČIUMI, ŠARŪNU KAČIONU, ROLANDU ROMOSLAUSKU, GIEDRIUMI BENDORAIČIU, RITA PREIKŠAITE, INESA LINABURGYTE, RAIMONDA TALLAT – KELPŠAITE, LIGITA RAČKAUSKAITE, ILONA KLUSAITE, VIRGINIJA KOCHANSKYTE.

2007 m. Koncertavo su prof. ZAKHAR BRON ( Šveicarija )

2011m. Koncertavo su Paryžiaus Nacionalinės Muzikos Akademijos prof. LASZLO HADADY ( obojus)

2017m. Koncertavo su tarptautinių konkursų laureatu, prof. VIKTORU LYADOVU Maskvoje. ( Fortepijoninis duetas).

LMTA ir Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų m-je akompanavimas visų pučiamųjų ( fleitos, klarneto, obojaus, trimito, tūbos, trombono,valtornės, fagoto kl.), styginių instrumentų ( smuiko, alto, violončelės, kontraboso kl.), chorinio dirigavimo , vokalo klasėse.

Kaip koncertmeisterė yra pelniusi 11 prestižinių tarptautinių konkursų diplomus.

ALA BENDORAITIENĖ koncerto Belgrade ( Serbija) metu 2006 m. Yra įrašiusi solo CD.

A.Bendoraitienė dalyvavo šiuolaikinės muzikos festivaliuose „ Muzikinis ruduo“ , „Gaida“.Yra ne vieno šiuolaikinės muzikos kūrinio pirmoji atlikėja.

Poetinių vakarų, M.ROSTROPOVIČIAUS fondo organizuojamų projektų dalyvė.

Kaip žiuri narė dalyvauja tarptautiniuose pianistų , koncertmeisterių, kamerinių ansamblių konkursuose Lietuvoje, Rusijoje, Serbijoje, Prancūzijoje, Kosta Rikoje.

Veda meistriškumo kursus , skaito paskaitas Lietuvoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Kinijoje, Kosta Rikoje.

Mokiniai – respublikinių, tarptautinių konkursų laureatai.

2008 m. Suteiktas Lietuvos meno kūrėjos statusas.

Radio įrašai skamba Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje, Serbijoje, Prancūzijoje, BBC.

2010 m. Kaip vadybininkė dalyvavo HANS KRASA operos „ BRUNDIBAR“ pastatyme. ( Ši opera buvo pirmas iš tolerancijai, tarpkultūriniam dialogui ir taikiam tautų gyvenimui kartu skirto ciklo renginių. Užsakovas – Italų Kultūros Institutas Vilniuje).

m. Vilniaus Kongresų Rūmuose dalyvavo koncerte , skirto Lietuvos Kompozitorių Sąjungos 70 – čiui – „ ATSARGIAI – PREMJERA“.

( atliko FAUSTO LATĖNO, ZITOS BRUŽAITĖS, VACLOVO AUGUSTINO, LINO RIMŠOS, ALGIRDO MARTINAIČIO kūrinius ).

2014 m. Organizavo Pirmąjį tarptautinį šiuolaikinės muzikos festivalį – pianistų konkursą Vilniuje „ ŠIMTMEČIO MUZIKA“ – tai tęstinis projektas , rengiamas kas du metus pakaitomis - Lietuvoje ir Kosta Rikoje.

2016 m. „ŠIMTMEČIO MUZIKOS“ organizatorė Kosta Rikoje.

Už ilgą kūrybinį bendradarbiavimą ( nuo 2009m.), vedant meistriškumo kursus pianistams, skaitant paskaitas, organizuojant koncertus, festivalį – konkursą „ Šimtmečio muzika“ A. Bendoraitienė yra apdovanota Kultūros Ambasadorės LIETUVA – KOSTA RIKA diplomu.

ALA BENDORAITIENĖ rašo straipsnius žurnaluose„Muzikos barai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“.

Parašė metodinį darbą „ Įžvalgos, nagrinėjant muzikinį kūrinį kaip muzikos kalbą fenomenologiniu ir ontoliginiu aspektais : Kompozitorius, koncertmeisteris, atlikėjas“.

Skaitytos paskaitos: „ Mokinio saviraiškos ir kūrybingumo ugdymas fortepijono pamokose, įdiegiant profesionaliuosius pianistinius įgūdžius.“

„ Lietuvių kompozitorių M.K.Čiurlionio, B.Dvariono, St. Vainiūno kūrybos apžvalga“.

„ J.S. Bacho kūrinių melizmų atlikimas“.

„ Klasicizmo epochos melizmų atlikimas“.

„ Baroko epochos melizmų atlikimas“.

„ Melizmai D. Scarlatti kūryboje“.

Šiuo metu ALA BENDORAITIENĖ – mokytoja metodininkė , koncertmeisterė – ekspertė. Diba LMTA, Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų m-je.