Jie išėjo

Gintautas Abarius

Gintautas Abarius

Lionginas Abarius

Lionginas Abarius

Choro dirigentas, kompozitorius, profesorius

Valentinas Adamkevičius

Valentinas Adamkevičius

Nijolė Ambrazaitytė

Nijolė Ambrazaitytė

Operos solistė

Julius Andrejevas

Julius Andrejevas

Pianistas, kompozitorius, LMTA docentas

Eduardas Balčytis

Eduardas Balčytis

Menotyrininkas, hab. dr., profesorius

Eduardas Balsys

Eduardas Balsys

Kompozitorius, profesorius, meno veikėjas

Giedrius Balutis

Giedrius Balutis

Trombonininkas, kompozitorius, aranžuotojas, vaikų muzikos studijos vadovas

Petras Bingelis

Petras Bingelis

Choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas

Vytautas Blūšius

Vytautas Blūšius

Choro dirigentas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto docentas

Antanas Budriūnas

Antanas Budriūnas

vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas

Bronius Budriūnas

Bronius Budriūnas

kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, pedagogas

Motiejus Budriūnas

Motiejus Budriūnas

Kompozitorius, chorvedys

Irena Budriūnienė

Irena Budriūnienė

Choro dirigentė

Elena Čiudakova

Elena Čiudakova

Dainininkė

Vaclovas Daunoras

Vaclovas Daunoras

Operos dainininkas

Melita Diamandidi

Melita Diamandidi

Pianistė, LMTA docentė

Aldona Dvarionaitė

Aldona Dvarionaitė

Balys Dvarionas

Balys Dvarionas

Aleksandras Fedotovas

Aleksandras Fedotovas

Saksofonininkas, tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, LMTA docentas

Rimas Geniušas

Rimas Geniušas

Dirigentas, profesorius

Liuda Grybauskienė

Liuda Grybauskienė

Pianistė, pedagogė

Beatričė Grincevičiūtė

Beatričė Grincevičiūtė

Irena Ylienė

Irena Ylienė

Dainininkė

Vladas Jakubėnas

Vladas Jakubėnas

Kompozitorius

Eugenijus Janutėnas

Eugenijus Janutėnas

Smuikininkas, LNSO Klubo prezidentas

Irena Jasiūnaitė

Irena Jasiūnaitė

Operos solistė

Justinas Jonušas

Justinas Jonušas

Dirigentas, atsargos majoras

Antanas Jozėnas

Antanas Jozėnas

Choro dirigentas, profesorius

Petras Juodelė

Petras Juodelė

Lietuvių liaudies instrumentų orkestro dirigentas

Jeronimas Kačinskas

Jeronimas Kačinskas

Kornelija Kalinauskaitė

Kornelija Kalinauskaitė

Smuikininkė

Juozas Karosas

Juozas Karosas

kompozitorius, vargonininkas, dirigentas ir pedagogas.

Saulius Karosas

Saulius Karosas

Kultūros mecenatas, LMS Garbės narys

Rimtautas  Kašponis

Rimtautas Kašponis

Muzikos teoretikas, choro dirigentas, pedagogas, humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaras

Raimundas Katilius

Raimundas Katilius

Smuikininkas

Vida Marija Krakauskaitė

Vida Marija Krakauskaitė

Muzikologė

Vincentas Kuprys

Vincentas Kuprys

Operos solistas, nusipelnęs liaudies artistas, LR Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius

Sergėjus Larinas

Sergėjus Larinas

Dainininkas

Valentas Leimontas

Valentas Leimontas

Liaudies instrumentų orkestro dirigentas, profesorius