Irena Budriūnienė

Irena Budriūnienė
Choro dirigentė
1936-05-10 - 2021-10-14
Poilsio vieta: Vilniaus Antakalnio kapinės
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Baigusi Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą, 1954–1958 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dėst. D. Einikienė). 1958–1963 m. choro dirigavimo studijas tęsėLietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. P. Bekerio klasė).

Nuo 1956 m. kurį laiką dirbo muzikos vadove Vilniaus 8-ajame vaikų darželyje, o 1959–1964 m. buvo muzikos ir dainavimo mokytoja, vaikų chorų vadovė Vilniaus 22-ojoje vidurinėje mokykloje. Jaunučių ir jaunių chorus parengė 1964 m. I respublikinei moksleivių dainų šventei.

1965–1967 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Fizikos – matematikos fakulteto meno būrelių vadovė, studentų dainų ir šokių ansamblio „Šviesa" chormeisterė. Su šiuo kolektyvu gastroliavo Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Suomijoje.

Nuo 1966 m. choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytoja, dieninio ir neakivaizdinio skyriaus choro studijų chormeisterė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (konservatorijoje). Išugdė apie 50 jaunųjų chorvedžių, kurių dalis sėkmingai pasirodė ir respublikiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose. Parašė metodinį darbą „Kai kurie choro dirigavimo individualių mokymo planų sudarymo principai", tris diplomus pelnė respublikiniuose pedagoginiuose skaitymuose. 

1986 už ilgametį gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanota LTSR Aukštojo ir spec. viduriniojo mokslo ministerijos Garbės raštu. 1993 įstojo į Lietuvos Muzikų sąjungą. Iš pedagoginio darbo Vilniaus konservatorijoje išėjo 2001. 1992-1993 vadovavo šv. Kazimiero bažnyčios vaikų chorui, nuo 1994 iki 1997 dirbo mažylių grupės muzikos mokytoja privačioje pianistės S. Vaškelaitienės meninio ugdymo studijoje "Artium", 2008-2009 VOBT vaikų choro studijos solfedžio mokytoja.
Nuo 2003 iki šiol su vyru yra šv. Jono Teologo vienuolyno Išganytojo bažnyčios giesmininkai.

Išaugino du sūnus: Antaną ir Romualdą.

Nuotraukų galerijos

Irena Budriūnienė

Irena Budriūnienė

2016-11-20