Melita Diamandidi

Melita Diamandidi
Pianistė, LMTA docentė
1949-08-08 - 2021-03-13
Poilsio vieta: Vilniaus Antakalnio kapinės
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Mokslinis laipsnis

Docentė

Biografija

Gimusi graiko ir lietuvaitės šeimoje, pianizmo paslapčių Melita mokėsi Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar Juozo Naujalio meno mokykla) ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar LMTA). Baigusi mokslus Vilniuje profesoriaus Jurgio Karnavičiaus klasėje, nuo 1982 m. aspirantūros studijas tęsė Maskvos Gnesinų muzikos akademijoje Maskvoje.

Su vyru, operos solistu Vincentu Kupriu Melita Diamandidi parengė per 300 solinių koncertų programų, koncertavo daugelyje Europos šalių, JAV, Kanadoje, Australijoje, Rusijoje. Dueto repertuare – įvairaus žanro ir stilių operų arijos ir kamerinės vokalinės muzikos kūriniai. Atlikėjai pirmieji atliko daugelį lietuvių kompozitorių vokalinės muzikos kūrinių, įrašė daugiau nei 150 kūrinių Lietuvos radijo fondams, išleido kelias plokšteles, o 2007 metais – dvigubą CD.

M. Diamandidi parengė koncertines programas su dainininkais Vytautu Juozapaičiu, Nijole Ambrazaityte, Aušra Stasiūnaite, Sofija Jonaityte, Gintare Skeryte, Rita Preikšaite ir kitais.

Dėstydama LMTA M. Diamandidi parengė nemažą būrį profesionalių atlikėjų, yra daugelio straipsnių akademijos leidiniuose autorė, chrestomatijų pianistams sudarytoja, respublikinių ir tarptautinių konferencijų pranešėja.

Publikacijos

2 CD Vincentas Kuprys. Dainos ir operų arijos / Songs and Opera Arias

Turinys:
J. Gruodis. „Visur tyla“( ž. L. Giros) 2‘43“
,J. Gruodis. „Kalvis“ (ž. J. Janonio) 1‘28“
,B. Dvarionas. „Vieškeliu eina keleivis“( ž. E. Mieželaičio) 2‘43“
V. Klova. trys dainos iš vokalinio ciklo lietuvių liaudies dainų motyvais: 4‘54“
„Mergyte mano“
„Vai kas šiąnakt per naktelę“
„Abu mudu jaunu“.
V. Paltanavičius. „Kedras ir palmės“ (ž. H. Heine) 1‘51“
V. Paltanavičius. „Žadėjau juoktis“ (ž. E. Mieželaičio) 3‘35“
V. Paltanavičius. „Nesijuok, brolau, iš velnio“ (ž. H. Heine) 1‘12“
R. Žigaitis. Lietuvių liaudies daina „Pūtė vėjas “ 2‘18“
R. Žigaitis. „IX fortas“ (ž. J. Nekrošiaus) 3‘51“
R. Žigaitis. „Buvo neseniai“ (ž. J. Nekrošiaus) 2‘21“
V. Barkauskas. Trys satyriniai paveikslėliai: 6‘09“
„Raginimai“
„Varlė ir jautis“
„Norai“ (ž.. A. Pabijuno)
V. Jurgutis. Lietuvių liaudies daina „Šoksim broliai“ 0‘53“
F. Schubert. „Kelionėn“, iš ciklo „Gražioji malūnininkė (ž. A. Muller, lietuviškas tekstas A. Karosaitės.) 2‘07“
R. Strauss. „Vėlėms“ (ž. H. Gilmo, lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 3‘27“
H. Wolf. „Kai plūsta sielon...“ iš vokalinio ciklo „Mikelandželo dainos“ (Lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 3‘11“
E. Grieg. „Myliu tave“ (ž. G. Anderseno, lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 2‘26“
J. Massenet. „Elegija“ (ž. L. Gallet) 2‘10“
F. P. Tosti. „Idealas“ (ž. italų liaudies, lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 3‘11“
V. Klova. Ulricho arija iš op. „Pilėnai‘ II v., (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 3‘49“
L. Delbies. Nilakantos arija iš op. „Lakme“ II v. ,(VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis 4‘15“
A. Lortzing. Bakulos arija iš op. „Brakonierius“ IIv., (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 5‘27“
R. Wagner. Dalando arija iš op. „Skrajojantis olandas“,(VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 4‘43“
Cl. Gounod. Mefistofelio serenada iš op. „Faustas“ III v.,. (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 3‘11“
G. Rosini. Don Bazilijo arija iš op. „Sevilijos kirpėjas“ II v., (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 4‘11“
TT 1:16:20
 
CD II
Vincentas Kuprys
Rusų kompozitorių kūriniai 
M. Glinka. „Prisipažinimas“/„Признание“ (ž. A. Puškino) 0‘40“
M. Glinka. „Kelionės daina“/„Попутная“ (ž. I. Kukolniko) 2‘21“
M. Glinka. „Naktinė apžiūra“/„Ночной смотр“ (ž. V. Žukovskio) 4‘09“
A. Dargomyžskij. „Tituliarinis patarėjas“/„Титулярный советник“ (ž. P. Vainbergo) 1‘28“
A. Guriliov. „Nyku ir liūdna“/„И скучно, и грустно“ (ž. M Lermontovo) 2‘39“
K. Vinogradov – rusų liaudies daina „Tolyn Piterio gatve“/„Вдоль по Питерской“ 2‘17“
M. Musorgskij. vokalinis ciklas „Mirties dainos ir šokiai“/„Песни и пляски смерти“ 17‘02“
„Lopšinė“/„Колыбельная“
„Serenada“/„Серенада“]
„Tepakas“/„Трепак“]
„Karvedys“/„Полководец“]
M. Musorgskij . „Blusa“/„Блоха“ (ž. W. Goethe). 3‘21“
p. Čaikovskij. „Naktis“/„Ночь“, op 73 Nr. 2 (ž. D. Rathauzo) 3‘44“
P. Čaikovskij „Laiminu jus, miškai“/„Благословляю вас, леса“ op. 47 Nr. 5 (ž. A. Poletovo) 4‘34“
P. Čaikovskij. „Ar aušta diena“/„День ли царит“, op 47 Nr. 6 (ž. A Apuchtino) 2, 59“
S. Rachmaninov. „Rytas“/„Утро“, op 4 Nr. 2 (ž. M. Jakovo) 2‘00“
S. Rachmaninov. „Vaikeli“/„Дитя“ op. 8 Nr. 2 (ž. A Pleščejevo) 1, 52“
S. Rachmaninov. „Vėl vienišas aš“/„Я опять одинок“, op. 26 Nr. 9 (ž. I. Bunino) 2‘04“
S. Rachmaninov. „Kaip man skaudu“/„Как мне больно“, op.21 Nr. 12 (ž. G. Galinos) 1‘36“
S. Rachmaninov. „Meldžiu, neišeik“/„О нет, молю, не уходи“, op. 4 Nr.1 (ž. D. Merežkovskio) 1‘54“
S. Rachmaninov. „Ištrauka iš.Miuse“/„Отрывок из Мюссе“, op. 21 Nr. 6 (ž A. Apuchtino) 1‘54“
G. Sviridov. „Kareivio sugrįžimas“/„Возвращение солдата“ (ž. R. Berns) 3,39“
G. Sviridov. „Findlejus“/„Финдлей“ (ž. R. Bernso) 3‘09“
D. Kabalevskij. „Kada į teismą“/„Когда на суд“ (ž. W. Shakespeare) 3,29“
A. Dargomyžskij. Malūnininko arija iš op. „Undinė“ I v./Ария Мельника из оп. „Русалка“ (VAOBT orkestras, dir. J. Aleksa) 3‘59“
A. Borodinas. Končako arija iš op. „Kunigaikštis Igoris“/Ария Кончака из оп. „Князь Игорь“ (VAOBT orkestras, dir. J. Aleksa) 7‘01“
TT 1:18:00

M. Diamandidi - fortepijonas / Piano (CD 1 1-18, CD 2 1-20), LNOBT simfoninis orkestras / Symphony Orchestra, (CD 1 19-24, CD 2 19-24), dirigentas / Conductor V. Viržonis (CD 1 19-24), dirigentas / Conductor J. Aleksa (CD 2 21-22)

Nuotraukų galerijos

Melitina Diamandidi

Melitina Diamandidi

2016-10-14