Giedrius Balutis

Giedrius Balutis
Trombonininkas, kompozitorius, aranžuotojas, vaikų muzikos studijos vadovas
1946-04-24 - 2020-02-29
Poilsio vieta: Vilniaus Antakalnio kapinės
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Eidamas 74-uosius po sunkios ligos mirė trombonininkas, kompozitorius, aranžuotojas Giedrius Balutis, pranešė jo sutuoktinė parlamentarė Ona Valiukevičūtė.

G. Balutis buvo Lietuvos muzikų sąjungos narys, jis taip pat vadovavo vaikų muzikos studijai.

G. Balutis 1997-aisiais įkūrė ir vadovavo „Žvaigždžių kvartetui“, kuriame dainavo žinomi praėjusio amžiaus 8-9 dešimtmečių estrados dainininkai Valdemaras Frankonis, Janina Miščiukaitė, Viktoras Malinauskas bei O. Valiukevičiūtė.

Velionis bus pašarvotas antradienį, sostinės laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“, laidotuvės numatytos Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje trečiadienį.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis Seimo ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą Seimo narei O. Valiukevičiūtei ir visai šeimai bei artimiesiems dėl muziko, kompozitoriaus G. Balučio netekties.

„Giedriaus Balučio dėka visa Lietuva daug metų džiaugėsi skambiomis dainomis ir nepamirštamomis melodijomis. Tai dovana, kurią prisiminsime. Su giliu liūdesiu palaikome kolegę Oną Valiukevičiūtę – netekti artimo žmogaus yra tragedija, lydima daug skausmo. Šiuo sunkiu laikotarpiu linkime tvirtybės ir paguodos“, – sako Seimo pirmininkas.