Ingrida Armonaitė-Galinienė

Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2014-10-01

LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-651

Biografija

Smuikininkė Ingrida Armonaitė 1980 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Dukart, 1972 ir 1976 m., būdama M.K.Čiurlionio menų gimnazijos mokine, tapo tarptautinio J.Kociano jaunųjų smuikininkų konkurso Čekijoje nugalėtoja, 1979 m. užėmė pirmąją vietą respublikiniame konkurse.

1980-85 m. smuikininkė studijavo P.Čaikovskio konservatorijoje Maskvoje, profesoriaus Igorio Bezrodno klasėje. Jis taip atsiliepė apie savo auklėtinę: „Ingrida Armonaitė – gabi muzikantė, pasižyminti savitu talentu ir meniniu polinkiu, gebanti puikiai ir meistriškai interpretuoti įvairių formų ir stilių kūrinius.“

1985 m. Zagrebe, tarptautiniame V.Humlo smuikininkų konkurse, žiuri, pirmininkaujama pasaulinio garso smuikininko Henryko Szeringo, paskyrė jai pirmąją premiją. Tada toks aukštas apdovanojimas tarp lietuvių smuikininkų buvo vienintelis.

1985-1987 m. I.Armonaitė smuiko teorines ir praktines žinias tobulino Maskvos konservatorijos asistentūroje-stažuotėje profesoriaus Valerijaus Klimovo klasėje.

2011 m. ji tapo Lietuvos muzikų sąjungos „Auksinio disko“ laureatė.

Smuikininkė yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos styginių instrumentų katedros profesorė ir Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos smuiko specialybės mokytoja – ekspertė.

Platus yra smuikininkės koncertinis repertuaras: A.Vivaldi, J.S.Bacho, W.A.Mozarto, F.Mendelssohno-Bartholdy, J.Brahmso, M.Brucho, H.Wieniawskio, E.Lalo, P.Čaikovskio,      A.Glazunovo, A.Vieuxtemps’o, J.Sibelijaus, A.Bergo, S.Prokofjevo, I.Stravinskio, D.Šostakovičiaus koncertai su orkestru (iš viso virš 30 koncertų), J.S.Bacho, L.van Beethoveno, J.Brahmso, E.Griego, C.Francko, C.Debussy, M.Ravelio, S.Prokofjevo, E.Schulhoffo, A.Šnitkės, L.Harrisono sonatos, M.Schütter, G.Kančeli kūriniai, įvairių autorių pjesių ciklai, lietuvių autorių (V.Bacevičiaus, O.Balakausko, E.Balsio, J.Baltramiejūnaitės, V.Barkausko, P.Dikčiaus, V.Germanavičiaus, A.Jasenkos, J.Juozapaičio, J.Juzeliūno, B.Kutavičiaus, T.Kutavičiaus, F.Latėno, R.Merkelio, Š.Nako, O.Narbutaitės, V.Paltanavičiaus, A.Šenderovo, R.Šileikos, V.Švedo, M.Urbaičio) kūriniai ir kt.

I.Armonaitė yra griežusi su pianistėmis Larisa Lobkova, Aušra Banaityte, pianistu Leonidu Dorfmanu. Smuikininkė yra kamerinio ansamblio “Armonų trio”, tarptautinio kamerinio ansamblio „trio advance“ narė.

Ji koncertavo Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Italijoje, Jugoslavijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje ir daugelyje NVS šalių, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. Grojo su Bukarešto simfoniniu filharmonijos orkestru (Rumunija), Timišoaros filharmonijos simfoniniu orkestru (Rumunija), Prahos simfoniniu filharmonijos orkestru (Čekija), Košicos simfoniniu filharmonijos orkestru (Slovakija), Zagrebo kameriniu orkestru (buv. Jugoslavija), Zagrebo televizijos ir radijo simfoniniu orkestru, Charkovo kameriniu orkestru (Ukraina), Rygos kameriniu orkestru (Latvija), Klaipėdos kameriniu orkestru, Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru, Kauno miesto simfoniniu orkestru, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, Lietuvos kameriniu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Dalyvavo festivaliuose: „Gaida”, „Marių klavyrai”, „Palangos vasara”, „Kristupo vasaros festivalis“, „Nakties serenados”, „Muzikinis rugpjūtis pajūryje”, „Alma Mater Musicalis”, „Thomo Manno“, „Klaipėdos muzikos pavasaris“, „Druskomanijos“, „Tytuvėnų vasaros“, „Muzikos ruduo“, „V. Mačernio festivalis „II-oji vizija“, „ Pažaislio muzikos festivalis”, „Vilniaus festivalis“  (Lietuva), „Okhridsko leto“, „Dubrovačke ljetne igre” (buv. Jugoslavija), „Interforum” (Vengrija), „Cintarea Romaniei” (Rumunija), „Bardejovskej hudobnej jare”, „Košicka hudobna jar” (Slovakija), „Janačkuv maj” (Čekija), „Russkaja zima”, „Jantarnoje ožerelje“ (Rusija), „Probaltica“ (Švedija), „Sommet de la musique pour trio” (Prancūzija), „Klassik im Grünen”, „young. euro. classic.“ (Vokietija) ir kt.

I.Armonaitė yra įrašiusi nemažai kūrinių radijuje, kompaktinių plokštelių: įvairiose kamerinėse sudėtyse „Rudens riturnelė. Onutė Narbutaitė“ (Vilniaus plokštelių studija), „Autumn Riturnello. Onutė Narbutaitė” (Finlandia Records, Suomija), „Armonų trio“ (Lietuvos radijas), vokiečių-lietuvių trio „Carma“ sudėtyje „Vėl“ (Guild GmbH, Šveicarija), solinę kompaktinę plokštelę „Dialogos” (Vilniaus plokštelių studija), Eduardo Balsio (Lithuanian Music Information and Publishing Centre; Polskie Radio, Multicamerata ,Lenkija), Jurgio Juozapaičio (Lithuanian Music Information and Publishing Centre), Alano Bergo (Lietuvos radijas, Lietuvos muzikų sąjunga) simfoninius kūrinius, Vytauto Germanavičiaus, Zitos Bružaitės (Naujosios muzikos komunikacijos centras) kamerinius kūrinius ir kt.

 

Repertuaras

 

 Kūriniai smuikui ir orkestrui

1.  J.S.Bach.                          Koncertas smuikui ir orkestrui E-dur                              

2.  J.S.Bach.                          Koncertas smuikui ir orkestrui a-moll

3.  V.Bacevičius                    Koncertas smuikui ir orkestrui op.51

4.  E.Balsys.                          Koncertas smuikui ir orkestrui Nr.2

5.  E.Balsys                           Koncertas Nr. 3 smuikui solo

6.  A.Berg.                            Koncertas „Dem Andenken eines Engels“ smuikui ir orkestrui

7.  J.Brahms.                         Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur, op.77

8.  M.Bruch.                          Koncertas smuikui ir orkestrui g-moll, op. 26, Nr.1

9  E.Chausson                       Poema smuikui ir orkestrui, op. 25

10.P.I.Čaikovskij.                 Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur, op. 35

11.A.Glazunov.                     Koncertas smuikui ir orkestrui a-moll, op.82

12.J.Juozapaitis.                    Solo contra tutti

13.J.Juzeliūnas                       Koncertas vargonams, smuikui ir styginių orkestrui

14.E.Lalo.                             „Ispaniškoji simfonija” smuikui ir orkestrui, op.21

15.F.Mendelssohn-Bartholdy.        Koncertas smuikui ir orkestrui e-moll, op.64

16.W.A.Mozart.                    Koncertas smuikui ir orkestrui G-dur, Nr.3

17.W.A.Mozart.                    Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur, Nr.4

18.W.A.Mozart.                    Koncertas smuikui ir orkestrui A-dur, Nr.5

19.W.A.Mozart.                    Sinfonija Koncertante smuikui, altui ir orkestrui Es-dur, KV 364

20.Š.Nakas                           Sapnų Venecija, ugninis meilės uraganas, smuikui, sopranui, bosui, dviems aktoriams ir kameriniam orkestrui

21.V.Jurgutis                         Koncertas smuikui ir kameriniam orkestrui

22.T.Kutavičius                     Triplum smuikui, kontrabosui, kameriniam orkestrui ir elektronikai

23.S.Prokofjev.                     Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur, Nr.1

24.S.Prokofjev.                     Koncertas smuikui ir orkestrui, op.63, Nr.2

25.J.Sibelius.                         Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, op.47

26.I.Stravinskij.                     Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur

27.A.Šnitkė.                          Koncertas smuikui ir orkestrui

28.D.Šostakovič.                   Koncertas smuikui ir orkestrui Nr.1, op.77

29.D.Šostakovič.                   Koncertas smuikui ir orkestrui Nr.2, op.129

30.G.Tartini                           Sonata „Velnio trelės“ smuikui ir styginių orkestrui

31.H.Wieniawski.                  Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll, op.22, Nr.2

32.A.Vieuxstemps.                Koncertas smuikui ir orkestrui a-moll, op.37, Nr.5

33.A.Vivaldi.                         „Metų laikai“. Keturi koncertai smuikui ir orkestrui, op.8

34.A.Vivaldi                          Koncertas trims smuikams ir orkestrui

 

Kameriniai kūriniai smuikui ir fortepijonui

1.  E.Balsys.                          Keturi fragmentai iš baleto „Eglė – žalčių karalienė“ smuikui ir fortepijonui 

2.  V.Barkauskas.                  Sonata smuikui ir fortepijonui Nr.3, op.75 

3.  L.van Beethoven.              Sonata smuikui ir fortepijonui Es-dur, op.12, Nr.3 

4.  L.van Beethoven.              Sonata smuikui ir fortepijonui a-moll, op.23, Nr.4 

5.  L.van Beethoven.              Sonata smuikui ir fortepijonui F-dur, op.24, Nr.5 

6.  L.van Beethoven.              Sonata smuikui ir fortepijonui c-moll, op.30, Nr.7 

7.  L.van Beethoven.              Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur, op.47, Nr.9 

8.  J.Brahms.                         Sonata smuikui ir fortepijonui d-moll, op108, Nr.3 

9.  C.Debussy.                      Sonata smuikui ir fortepijonui g-moll

10.P.Dikčius                           Sonata „Medžioklė“ 

11.A.Dvorak.                        Romantinės pjesės smuikui ir fortepijonui, op.75 

12.M.de Falla.                       Ispaniška siuita smuikui ir fortepijonui 

13.C.Franck.                         Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur 

14.E.Grieg.                            Sonata smuikui ir fortepijonui c-moll, op.45, Nr.3 

15.L.Harrison.                       Grand Duo smuikui ir fortepijonui 

16.B.Kutavičius.                    Sonata smuikui ir fortepijonui 

17.F.Mendelssohn- Bartholdy.  Sonata smuikui ir fortepijonui F-dur 

18.W.A.Mozart.                    Sonata smuikui ir fortepijonui B-dur, K 378 

19.W.A.Mozart.                    Sonata smuikui ir fortepijonui B-dur, K 454 

20.S.Prokofjev.                     Sonata smuikui ir fortepijonui f-moll, op.80, Nr.1 

21.S.Prokofjev.                     Sonata smuikui ir fortepijonui A-dur, op.94 bis, Nr.2 

22.S.Prokofjev.                     Penkios melodijos smuikui ir fortepijonui, op.35 bis 

23.S.Prokofjev                      Penkios pjesės baleto „Pelenė“ temomis 

24.M.Ravel.                          Sonata smuikui ir fortepijonui 

25.F.Schubert.                      Rondo h-moll, op. 70 smuikui ir fortepijonui 

26.E.Schulhoff.                      Sonata smuikui ir fortepijonui, op.7/1 

27.R.Schumann.                    Sonata smuikui ir fortepijonui, a-moll, op.105, Nr.1 

28.I.Stravinsky                      Divertimento (iš baleto „Fėjos bučinys“) 

29.A.Šnitkė.                          Sonata smuikui ir fortepijonui, Nr.3 

30.D.Šostakovič.                   Sonata smuikui ir fortepijonui, op. 134  

31.D.Šostakovič                    Dešimt preliudijų smuikui ir fortepijonui, op.34, Nr.2 

32.J.Švedas                           Sonata smuikui ir fortepijonui Nr.1 

 

Smulkios formos kūriniai smuikui ir fortepijonui

1.  J.Albeniz.                         Tango 

2.  J.S.Bach.                          Siciliana 

3.  L.van Beethoven.              Romansas G-dur, op.40 

4.  L.van Beethoven.              Romansas F-dur, op.50 

5.  J.Brahms.                         Meditacija Des-dur 

6.  E.Chausson.                     Poema, op.25 

7.  M.Castelnuovo–Tedesco. Tango 

8.  M.Castelnuovo–Tedesco.  „Jūros garsai“ 

9.  M.Castelnuovo–Tedesco. Parafrazė „Figaro“ Dž.Rossini operos „Sevilijos kirpėjas“ tema 

10.P.I.Čaikovskij.                 Melancholiškoji serenada, op.26 

11.P.I.Čaikovskij.                 Melodija, op.42, Nr.3 

12.C.Debussy.                      „Puikus vakaras” 

13. C.Debussy.                     „Mėnesienos šviesa“ 

14. C.Debussy.                     „Mergaitė linų spalvos plaukais“ 

15. C.Debussy.                     „Piemenėlis“ 

16. C.Debussy.                     Valsas 

17. C.Debussy.                     „Popietinis fauno poilsis” 

18.M.de Falla.                       Ispaniškas šokis 

19.J.Gaidelis                          „Be tėvynės“, „Verpėja“, „Undinių žaismas“ 

20.E.Ysaye.                          Eleginė poema, op.12 

21.G.Kančeli.                        „Rag – Gidon – time“ smuikui ir fortepijonui 

22.G.Kančeli.                        „Time...and again“ smuikui ir fortepijonui 

23.F.Latėnas                         „Samba Lacrimarum“ 

24.M.Miletič.                       Šokis 

25.N.Paganini.                       „La Campanella” h-moll, op.7 

26.V.Paltanavičius.                Pjesė 

27.M.Ponse.                         „Estrelita” 

28.M.Ravel.                         Pavana 

29.M.Ravel.                         Kilnūs ir sentimentalūs valsai 

30.M.Ravel.                         Rapsodija „Čigonė“ 

31.C.Saint-Saëns.                Etiudas valso forma 

32.C.Saint-Saëns.                Introdukcija ir rondo kapričiozo, op.28 

33.P.Sarasate.                      Čigoniškos melodijos, op.20 

34.P.Sarasate.                      Andaluziškas romansas, op.22 

35.P.Sarasate.                      Baskų kapričas 

36.F.Schubert.                     Arija „Ave Maria“ 

37.F.Schubert.                     Ekspromtas, op.90, Nr.3 

38.R.Ščedrin.                      „A la Albeniz“ 

39.R.Ščedrin.                       Humoreska 

40.F.Waxman.                     Fantazija „Carmen” E.Bizet operos „Carmen” temomis 

41.H.Wieniawski.                Legenda, op.17 

42.H.Wieniawski.                Polonezas D-dur 

 

Kūriniai fortepijoniniam trio 

1.  V.Barkauskas.                  „Modus vivendi” smuikui, violončelei ir fortepijonui 

2.  J.Brahms.                         Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei C-dur, op.87, Nr.3 

3.  Z.Bružaitė.                        „Sonnet IV“ fortepijonui, smuikui ir violončelei

4.  A.Bružas                          Saulės tinklas smuikui, violončelei ir fortepijonui 

5.  C.Debussy                       Trio in G fortepijonui, smuikui ir violončelei 

6.  A.Dvorak.                        Trio „ Dumki” fortepijonui, smuikui ir violončelei e-moll, op.90 

7.  D.Erdman.                        Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei 

8.  V.Germanavičius              „Nidamanngrieg Sonate“ smuikui violončelei ir fortepijonui 

9.  C.Halka                           Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui 

10.A.Jasenka                        „Melody“ fortepijonui, smuikui ir violončelei 

11.J.Juozapaitis.                    „Mėnulio šviesa“ fortepijonui, smuikui ir violončelei 

12.A.Kučinskas.                    „Loop in D minor“ fortepijonui, smuikui ir violončelei 

13.T.Kutavičius                     „Signum“, trio smuikui, violončelei ir preparuotam fortepijonui 

14.W.A.Mozart.                    Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei G-dur, KV 564 

15.A.Pärt                              „Mozart-adagio“ (in memoriam Oleg Kagan smuikui violončelei ir        fortepijonui

16.D.Prusevičius                    Infinito smuikui, violončelei ir fortepijonui 

17.R.Šileika.                          „Musica Ricordanza” smuikui, violončelei ir fortepijonui

18.F.Schubert.                      Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei B-dur, op.99, D898 

19.D.Šostakovič.                   Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei e-moll, op.67

20.J.Turina                            „Circulo“, fantazija smuikui violončelei ir fortepijonui op.91

21.P.Vasks.                          „Episodi e canto perpetuo“ (Hommage a O. Messiaen) fortepijonui, smuikui ir violončelei

 

Kameriniai kūriniai įvairiems ansambliams 

1.  J.S.Bach.                         6 sonatos smuikui ir klavesinui, BWV 1014-1019 

2.  W.F.E.Bach.                   Trio fleitai, smuikui ir altui G-dur 

3.  O.Balakauskas.                REX RE fleitai, smuikui ir altui 

4.  J.Baltramiejūnaitė              Norvariatione solo smuikui 

5.  L.van Beethoven.              Serenada fleitai, smuikui ir altui D-dur, op.25 

6.  L.Cresswell                      Whira solo smuikui 

7.  G.F.Händel.                     Pasacalia smuikui ir violončelei 

8.  J.Karnavičius                    Du kapričai smuikui solo 

9.  B.Kutavičius.                    Aštuonios Stasio miniatiūros fleitai, smuikui, altui 

10.V.Laurušas.                      „Paukščių turgus“ fleitai, smuikui, altui 

11.J.M.Leclair.                      Sonata smuikui, altui ir klavesinui, Nr.8 

12.P.Locatelli.                       Trio fleitai, altui ir klavesinui D-dur, Nr.2 

13.R.Merkelys.                     FlaVio fleitai, smuikui ir altui 

14.W.A.Mozart.                    Serenada fleitai, smuikui ir altui, Nr.1, KV 439b 

15.W.A.Mozart.                    Serenada fleitai, smuikui ir altui, Nr.3, KV 439b 

16.O.Narbutaitė.                   Parafrazė „Winterserenade“ F.Schuberto dainos „Gute nacht“ iš ciklo „Winterreise“ tema fleitai, smuikui ir altui 

17.O.Narbutaitė.                   „Aštuonstygė“ smuikui ir altui 

18.F.Ch.Neubars.                 Trio fleitai, smuikui ir altui C-dur, op.3, Nr.3 

19.J.Ph.Ramean.                   Siuita „ Hyppolite et Aricie” smuikui ir violončelei 

20.M.Reger.                          Serenada fleitai, smuikui ir altui G-dur, op.141ª 

21.M.Schütter                       Gommer – Suite fleitai, smuikui ir altui 

22.A.Šenderovas.                  Dialogai dviems smuikams 

23.A.Šenderovas.                  „In memoriam J.Heifez“ smuikui solo 

24.V.Švedas.                        „Malda žemei“ balsui ir smuikui 

25.V.Švedas.                        „Dzūkiškos godos“ balsui, smuikui, violončelei ir vargonams 

26.G.Ph.Telemann.                Sonata Polonese smuikui, altui ir klavesinui 

27.M.Urbaitis.                       Der Fall Wagner fleitai, smuikui ir altui 

28.M.Urbaitis.                       Bachvariation keturiems smuikams