Balys Dvarionas

Biografija

Balys Dvarionas - lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas ir pedagogas. Kaip kompozitorius daugiausiai reiškėsi po II pasaulinio karo. Kartu su Stasiu Vainiūnu, Antanu Račiūnu ir kitais, Balys Dvarionas pokario metais kūrė romantinio stiliaus, liaudies dainų citatomis pagrįstą muziką, kuri atitiko to meto partinių ideologų propaguojamo socrealizmo stiliaus reikalavimus. Tačiau romantinė stilistika visuomet buvo artima šiam kūrėjui, jo muzikoje susipynė Vakarų ir Rytų Europos romantikų įtaka. Balys Dvarionas rašė įvairių žanrų muziką (opera, baletas, simfonija, koncertai, uvertiūros, kameriniai opusai, muzika kinui ir teatrui). Į lietuvių muzikos istoriją kompozitorius įėjo ir kaip vieno pirmųjų baletų, pirmojo koncerto smuikui kūrėjas.

Balys Dvarionas (1904.06.19 Liepojoje - 1972.08.23 Vilniuje) - lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas ir pedagogas. Kaip kompozitorius daugiausiai reiškėsi po II pasaulinio karo. Kartu su Stasiu Vainiūnu, Antanu Račiūnu ir kitais, Balys Dvarionas pokario metais kūrė romantinio stiliaus, liaudies dainų citatomis pagrįstą muziką, kuri atitiko to meto partinių ideologų propaguojamo socrealizmo stiliaus reikalavimus. Tačiau romantinė stilistika visuomet buvo artima šiam kūrėjui, jo muzikoje susipynė Vakarų ir Rytų Europos romantikų įtaka.

Balys Dvarionas gimė gausioje lietuvių vargonininko, instrumentų meistro Dominyko Dvariono šeimoje (joje išaugo 11 vaikų, iš kurių 7 tapo muzikais). Pirmasis muzikos mokytojas buvo tėvas, vėliau mokėsi privačiai pas latvių kompozitorių Alfredą Kalninį. Liepojoje Balys Dvarionas vargonininkavo bei dirigavo Lietuvių draugijos jaunimo chorui. 1920-1924 m. studijavo Leipcigo konservatorijoje, Roberto Teichmüllerio fortepijono klasėje. Be to, studijavo kompoziciją pas Stephaną Krehlį ir Sigfridą Karg-Elertą. Baigęs konservatoriją, grįžo į Kauną ir surengė savo pirmąjį rečitalį. 1925-1926 m. tobulinosi Berlyne pas žymų pianistą virtuozą Egoną Petri. 1926 m. Balys Dvarionas buvo pakviestas mokyti fortepijono Kauno muzikos mokykloje. Ją perorganizavus, dėstė Kauno konservatorijoje (nuo 1933 m.), vėliau - Lietuvos konservatorijoje Vilniuje (nuo 1949 m.). 1947 m. Balys Dvarionas tapo profesoriumi.

Ketvirtajame dešimtmetyje Balys Dvarionas pradėjo reikštis kaip dirigentas (debiutavo 1931 m.). 1934 m. vasarą jis tobulinosi Zalcburge Tarptautinėje dirigentų akademijoje. Tais pačiais metais pradėjo vadovauti konservatorijos studentų orkestrui, o 1935-aisiais buvo pakviestas vadovauti Kauno radiofono simfoniniam orkestrui (vadovavo iki 1938 m.). 1939 m. lankė vasaros semestrą Leipcigo konservatorijoje Hermano Abendrotho klasėje ir eksternu išlaikė diplominius dirigavimo egzaminus. Lietuvai atgavus Vilnių, Balys Dvarionas su architektu Vytautu Žemkalniu įkūrė Vilniaus miesto savivaldybės simfoninį orkestrą ir 1939-1940 m. jam vadovavo. 1940-1941 ir 1958-1964 metais buvo Lietuvos filharmonijos simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas.

Balys Dvarionas rašė įvairių žanrų muziką (opera, baletas, simfonija, koncertai, uvertiūros, kameriniai opusai, muzika kinui ir teatrui). Į lietuvių muzikos istoriją kompozitorius įėjo ir kaip vieno pirmųjų baletų, pirmojo koncerto smuikui kūrėjas. Jo kūriniai buvo apdovanoti: Koncertas smuikui - SSRS valstybine premija, Pirmasis koncertas fortepijonui ir muzika kino filmui "Tarybų Lietuva" - LSSR valstybinėmis premijomis. Baliui Dvarionui ir Jonui Švedui buvo patikėta sukurti LSSR himno muziką.

Balio Dvariono kūryba pasižymi emocionalumu, melodingumu, artimomis lietuvių liaudies dainoms intonacijomis. Jo muzikai labiau būdingas muzikinių minčių eksponavimas, jų gretinimas, nei ištisinis plėtojimas. Tai ryšku stambios formos kūriniuose (balete, operoje ir kt.). Labai populiarios Balio Dvariono miniatiūros fortepijonui (ciklai "Mažoji siuita", "Žiemos eskizai"), chorui ("Patarlės"). Daugelis kompozitoriaus kūrinių yra romantinio stiliaus. Tik paskutinieji opusai - Humoreska, Mikropreliudai - turi konstruktyvizmo bruožų.

Juozas Gaudrimas. Balys Dvarionas. - Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1960
Balys Dvarionas. Kūrybos apžvalga, straipsniai ir laiškai, amžininkų atsiminimai. Parengė Juozas Gaudrimas. - Vilnius: Vaga, 1982

Svarbiausi darbai

Kuršmarių vėjai (Tekstas: Stasys Žlibinas; Kalba: lietuvių) satb-pf Graži mūsų žemė. - Vilnius: Vaga, 1975

3 mikropreliudai /pf /1972/ B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997

Humoreska "58681" / pf / 1972 / B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981

Pjesė (Koncertino) 1972/ /str orch/ Pjesės styginių instrumentų orkestrui. - Vilnius: Vaga, 1973; Pjesės styginių instrumentų orkestrui. - Vilnius: Vaga, 1977; B. Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams. - Vilnius: Muzika, 1992 (smuikui ir fortepijonui)

Adagio / str orch / 1971 / Felikso Bajoro instrumentuotė styginių orkestui (1974)

Adagio /vn-pf/ 1971/ B. Dvarionas. Dvi pjesės smuikui ir fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1973, Albumas smuikui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004;

Pavasarinis pasveikinimas / satb-folk orch / 1970 

Impromtu. Atgijusi freska (Šokanti freska) / str orch / 1970/ Felikso Bajoro instrumentuotė styginių orkestrui (1974) / CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004 /Albumas smuikui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004 / CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004

Žemės balsas (Tekstas: Stasys Žlibinas; Kalba: lietuvių) B-satb-pf 1969 

Tėviškės duona (Tekstas: Stasys Žlibinas; Kalba: lietuvių) 2voices-pf / Kalba Vilnius, 1969 kovo 28 / 1969 

Neužpūsk (Tekstas: Janina Degutytė; Kalba: lietuvių) voice-pf / CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004 / 1969 

Šilagėlė (Tekstas: Janina Degutytė; Kalba: lietuvių) voice-pf / B. Dvarionas. Gintarai. Lankoje. Šilagėlė. - Vilnius: Vaga, 1971 / CD Lyra Classics DMCD001, 2003 / CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004 /1969/ 

Lankoje / Balys Dvarionas (Tekstas: Janina Degutytė; Kalba: lietuvių) / voice-pf / B. Dvarionas. Gintarai. Lankoje. Šilagėlė. - Vilnius: Vaga, 1971 / CD Lyra Classics DMCD001, 2003 / CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004 / 1969 / 

Gintarai (Tekstas: Janina Degutytė; Kalba: lietuvių) voice-pf / B. Dvarionas. Gintarai. Lankoje. Šilagėlė. - Vilnius: Vaga, 1971
CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004 / 1969 / 

Šienelį grėbiau (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių) ssaa-pf / 1967 / 

Pilka volungėlė (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių) satb-pf / 1967 / 

Joninių daina (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių) satb-pf / 1967 / 

Oi eisim eisim Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių) / satb-pf / 1967 /

Kupolių šokis (Tekstas: Nežinomas autorius; Kalba: lietuvių) satb-pf / 1967

Daina apie ąžuolą / (Tekstas: Vytautas Barauskas; Kalba: lietuvių) / satb-pf / 1967 

Daina apie ąžuolą Balys Dvarionas (Tekstas: Vytautas Barauskas; Kalba: lietuvių) ttbb-pf 1967 

Aušra / 3322-4431-3perc-hrp-str / Uvertiūra / 1967 

Groteska / pf / B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981/ 24 Pjesės fortepijonui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004 / 1966

Menuetas (h-moll) / Šokis (cis-moll) / Gavotas (e-moll) / Humoreska (d-moll) / Noktiurnas (fis-moll) / Sonatina C-dur / Preliudas (B-dur) / Prie senos varpinės / Albumo lapelis / Intermezzo II / Ekvilibristo šokis (Valsas) / Vestuvinė daina / Legenda / Rondino humoreska

Senių polka / (Tekstas: Pranas Gerulaitis; Kalba: lietuvių) / satb-pf / 

Dainų šventės daina (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių) / satb-pf / Kultūros barai, 1965 Nr.2; Sovetskaja muzyka, 1965 Nr.8 ; 

Jubiliejinis vainikas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių) / satb-3323-4431-perc-str / 1965

Sonata-baladė / vn-pf / Leningrad: Muzyka, 1968

Rondino humoreska / pf / B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
24 Pjesės fortepijonui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

CD Birutė Vainiūnaitė. Piano. - Vilniaus plokštelių studija VSCD-106, 2002

Metai

1965

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

 

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pirmyn, studentai

Balys Dvarionas (Tekstas: Bronius Mackevičius; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Metai

1964

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Vieškeliu eina keleivis

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

B. Dvarionas. Vieškeliu eina keleivis. Lietuvos komjaunimui. - Vilnius: Vaga, 1965

CD Vincentas Kuprys. - Lietuvos muzikų sąjunga, 2007

Metai

1964

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Vilnelė

Balys Dvarionas (Tekstas: Vladas Mozūriūnas; Kalba: lietuvių)

2voice-pf

Metai

1963

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Daina apie gimtinę

Balys Dvarionas (Tekstas: John Galsworthy; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

1963

Trukmė

01′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Preliudas

Balys Dvarionas

kn

Daugiau

Svajonėlė. - Vilnius: Vaga, 1963

Metai

1963

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Introdukcija ir rondino

Balys Dvarionas

vc solo-str orch

Daugiau

CD NAXOS 8.554 381, 2000

Metai

1963

Trukmė

06′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Introdukcija ir rondino

Balys Dvarionas

vc-pf

Daugiau

Proizvedenija dlia violončeli i fortepijano. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1969
Pjesy sovetskich kompozitorov dlia violončeli i fortepijano, vyp.6. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1977
CD NAXOS 8.554 381, 2000

Metai

1963

Trukmė

06′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas

Balys Dvarionas

hn solo-str orch

Daugiau

Moskva, Leningrad: Muzyka, 1966

Metai

1963

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Atsisveikinimo daina

Balys Dvarionas (Tekstas: Vytautas Bložė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Pradedame estradinį koncertą, 1. - Vilnius, 1962

Metai

1962

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sonatina gis-moll

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
24 Pjesės fortepijonui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997
 

Metai

1962

Trukmė

05′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Skerco

Balys Dvarionas

ob(birb)-pf

Daugiau

Vilnius: Vaga, 1967
CD Muzikos informacijos ir leidybos centras LMIPCCD017, 2002
 

Metai

1962

Trukmė

03′45″

Pavyzdžiai

Skerco

X

Užsisakyti

 

Physical album price: 10.00 €

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Gaidžiai gieda

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

ssaa

Metai

1961

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Vaisvandeniai

Balys Dvarionas (Tekstas: Vladas Šimkus; Kalba: lietuvių)

ttbb

Daugiau

B. Dvarionas. Žibutė pirmoji pražydo. Dainos chorams a cappella. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964

Metai

1961

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Vaisvandeniai

Balys Dvarionas (Tekstas: Vladas Šimkus; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Metai

1961

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Prie upelio

Balys Dvarionas (Tekstas: Dalia Urnevičiūtė; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

B. Dvarionas. Žibutė pirmoji pražydo. Dainos chorams a cappella. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964
Chory sovetskich kompozitorov, vyp.9. - Moskva, Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1975
 

Metai

1961

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žibutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Martynas Vainilaitis; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

B. Dvarionas. Žibutė pirmoji pražydo. Dainos chorams a cappella. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964
 

Metai

1961

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Intermezzo (Polka)

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

Jaunojo pianisto biblioteka, 4. - Vilnius: Vaga, 1972
B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
24 Pjesės fortepijonui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
 

Metai

1961

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Medinis žirgelis

Balys Dvarionas

skrb solo-folk orch

Daugiau

CD Šiaulių universitetas, 1999

Metai

1961

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas Nr.2 (e-moll)

Balys Dvarionas

pf solo-str orch

Daugiau

Moskva, Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1972
Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1964 (klavyras)
Kamen: Karthause-Schmülling, 2006 (klavyras)

Metai

1961

Trukmė

25′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kiškeliai

Balys Dvarionas (Tekstas: Kazys Jakubėnas; Kalba: lietuvių)

sa-orch

Metai

1960

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Raigardo šaltinėlis

Balys Dvarionas (Tekstas: Janina Degutytė; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

B. Dvarionas. Žibutė pirmoji pražydo. Dainos chorams a cappella. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964

Pesni litovskich kompozitorov dlia chora bez soprovoždenija. - Leningrad: Muzyka, 1970
Chory sovetskich kompozitorov. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1982
Dainos studentų chorams. 1999 m. Baltijos šalių studentų dainų šventė "Gaudeamus XIII". - Vilnius: Lietuvių liaudies kultūros centras, 1998

Metai

1960

Trukmė

02′40″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lietuvos komjaunimui

Balys Dvarionas (Tekstas: Juozas Macevičius; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

B. Dvarionas. Vieškeliu eina keleivis. Lietuvos komjaunimui. - Vilnius: Vaga, 1965

Metai

1960

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Susimąstymas. Elegija

Balys Dvarionas

vn-pf

Daugiau

Natų leidiniai:

Albumas smuikui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:

LP Balys Dvarionas. Kūriniai smuikui. – Melodija С10-14219-20, 1981 (atl. Jurgis Dvarionas - smuikas, Aldona Dvarionaitė - fortepijonas)

Metai

1960

Trukmė

06′15″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Skercino

Balys Dvarionas

vn-pf

Daugiau

Natų leidiniai:

B. Dvarionas. Dvi pjesės smuikui ir fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1973
Albumas smuikui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:

LP Balys Dvarionas. Kūriniai smuikui. – Melodija С10-14219-20, 1981 (atl. Jurgis Dvarionas - smuikas, Aldona Dvarionaitė - fortepijonas)

Metai

1960

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas Nr.1 (g-moll)

Balys Dvarionas

pf solo-2222-4230-3perc-str

Daugiau

Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1961 (klavyras)

Kamen: Karthause-Schmülling, 2006 (partitūra)

Kamen: Karthause-Schmülling, 2006 (klavyras)
CD Lietuvos radijas LRCD0037-2, 2004

CD Lietuvos kompozitorių kūriniai fortepijonui ir simfoniniam orkestrui. - Lietuvos radijas LRCD0044, 2008

 

Metai

1960

Trukmė

28′

Pavyzdžiai

Koncertas Nr.1 (g-moll)

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Gegužės daina

Balys Dvarionas (Tekstas: Vladas Mozūriūnas; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Pavasaris atėjo. Dainos vaikams. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959

Metai

1959

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Patarlės

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

B. Dvarionas. Žibutė pirmoji pražydo. Dainos chorams a cappella. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964

Lietuvos dainos. Lietuvių kompozitorių vokaliniai kūriniai. Pisni Litvi. Vokalni tvori kompozitoriv Litvi. - Kiev: Muzična Ukraina, 1971

Metai

1959

Trukmė

09′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pušys

Balys Dvarionas (Tekstas: Salomėja Nėris; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

B. Dvarionas. Pušys. Lopšinė. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996

Metai

1959

Trukmė

03′20″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pušys

Balys Dvarionas (Tekstas: Salomėja Nėris; Kalba: lietuvių)

voice-orch

Daugiau

CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996

Metai

1959

Trukmė

03′20″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Valsas ekspromtas (Praeities akimirka)

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997
 

Metai

1959

Trukmė

01′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Preliudas (g-moll)

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981

Metai

1959

Trukmė

01′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Užstalės daina

Balys Dvarionas (Tekstas: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

ssaa-pf

Daugiau

O siūbavo beržai. Lyrinės-estradinės dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960

Metai

1958

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pasaka

Balys Dvarionas

pf

Metai

1958

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pėdos (Lašai)

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

Jaunojo pianisto biblioteka, I. - Vilnius: Vaga, 1968
B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997
 

Metai

1958

Trukmė

02′10″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Nendrės

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

Jaunojo pianisto biblioteka, I. - Vilnius: Vaga, 1968
B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997
 

Metai

1958

Trukmė

02′10″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Dalia

Balys Dvarionas (Kalba: lietuvių)

S-Mez-4T-4Bar-B-satb-orch

Daugiau

4 veiksmų opera
Pagal Balio Sruogos dramą "Apyaušrio dalia", libretas Jono Mackonio

Chicago: Muzikos žinios, 1957 Nr.4 (Dalios arija)
Dalia. Arijos iš operos. - Vilnius: Vaga, 1966
Chorai iš lietuviškų operų, 2. - Vilnius: Vaga, 1974 (Chorinė scena iš II veiksmo; Mergaičių choras)
N. Perkumienė, J. Jakštas. Transkripcijos iš lietuviškų operų. - Vilnius: Vaga, 1974 (Skudučio baladė; Jurgelio arija; 2 Dalios arijos; Radvilos arija su choru)
Chrestomatija koncertmeisterio klasės studentams-pianistams. - Kaunas: Kriventa, 1998 (Dalios arija)
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-017, 1997
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001 (fragmentai)
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-023, 2001
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-024, 2001
CD Nomeda Kazlaus. The Art of Dramatic Soprano. - Music Mills, 2009 (Dalios arija iš I veiksmo)

Metai

1958

Trukmė

105′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi užkilokit vartelius

Balys Dvarionas (Tekstas: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainavos aidai. - Vilnius: Vaga, 1981
MC Lietuvos radijas ir televizija LRTMC 0031
CD Lietuvos muzikų sąjunga, 2003
CD Lyra Classics DMCD001, 2003
Arias & Songs. - CD Liljana Pauletti, 2007

Metai

1958

Trukmė

02′40″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi užkilokit vartelius

Balys Dvarionas (Tekstas: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

ssaa-pf

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainavos aidai. - Vilnius: Vaga, 1981
MC Lietuvos radijas ir televizija LRTMC 0031
CD Lietuvos muzikų sąjunga, 2003
CD Lyra Classics DMCD001, 2003

Metai

1958

Trukmė

02′40″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi užkilokit vartelius

Balys Dvarionas (Tekstas: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

ssaa

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainavos aidai. - Vilnius: Vaga, 1981
MC Lietuvos radijas ir televizija LRTMC 0031
CD Lietuvos muzikų sąjunga, 2003
CD Lyra Classics DMCD001, 2003

Metai

1958

Trukmė

02′40″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Draugiška dūdelė

Balys Dvarionas (Tekstas: Kostas Kubilinskas; Kalba: lietuvių)

sa-pf

Daugiau

Draugiška dūdelė. Dainos vaikams. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros, 1957

Metai

1957

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Klestėk, Tėvyne

Balys Dvarionas (Tekstas: Nežinomas autorius; Kalba: lietuvių)

Bar-satb-2223-4431-perc-str

Daugiau

Kantata

Metai

1957

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Jaunystė

Balys Dvarionas (Tekstas: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

satb-orch

Daugiau

Komjaunimo tiesa, 1956 lapkričio 18

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Jaunystė

Balys Dvarionas (Tekstas: Justinas Marcinkevičius; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Komjaunimo tiesa, 1956 lapkričio 18

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kolūkiečių polka

Balys Dvarionas (Tekstas: Pranas Gerulaitis; Kalba: lietuvių)

satb

Metai

1955

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Nueisiu, nueisiu

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Per laukelį jojau

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kalne klevelis stovėjo

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Gieda gaideliai

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

1955

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lopšinė

Balys Dvarionas

acc

Daugiau

Rugučiai. Akordeonas, 5. - Vilnius: Vaga, 1964
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997
 

Metai

1955

Trukmė

01′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lopšinė

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981
24 Pjesės fortepijonui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997
 

Metai

1955

Trukmė

01′45″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Jaunimui kelią

Balys Dvarionas (Tekstas: Samuil Marshak; Kalba: lietuvių)

sa

Daugiau

Dainos vaikų chorui. - Vilnius: 1955
 

Metai

1954

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Arė, arė bernužėlis

Balys Dvarionas (Tekstas: Bronius Sivickas; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Nuo Baltijos jūros. Festivalio dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957

Metai

1954

Trukmė

02′20″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Liūdesys

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

Jaunojo pianisto biblioteka, 4. - Vilnius: Vaga, 1972
24 Pjesės fortepijonui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997

Metai

1954

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žiemos eskizai

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

7 pjesių ciklas fortepijonui:
Pirmosios snaigės
Su rogutėm nuo kalniuko
Apsnigtas miškas
Senio besmegenio susimąstymas
Čiuožykloje
Paukšteliai žiemą
Naujieji Metai

Natų leidiniai:
Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957
Vilnius: Muzika, 1992
Pjesy litovskich kompozitorov dlia fortepijano. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1968 (Su rogutėm nuo kalniuko; Apsnigtas miškas)
B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981 (Pirmosios snaigės; Apsnigtas miškas; Senis besmegenis; Paukšteliai žiemą)
Pjesy dlia fortepijano, vyp.10. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1982 (Pirmosios snaigės)
Zolotaja lira. Albom klasičeskoj i sovremennoi muzyki dlia fortepijano. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1982 (Apsnigtas miškas)
Sowjetische Klaviermusik: für die Jugend. - Leipzig: Edition Peters, 1983 (Pirmosios snaigės)
Kompozitory sovetskich respublik - detiam. - Leningrad: Muzyka, 1988 (Su rogutėm nuo kalniuko)
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:
LP S. Vainiūnas / B. Dvarionas - Fortepijoninis kvintetas / Žiemos eskizai. Līgo ‎– Д-03682 (atl. B. Dvarionas)
CD Balys Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997 (Pirmosios snaigės; Su rogutėm nuo kalniuko; Apsnigtas miškas; Senio besmegenio susimąstymas; Paukšteliai žiemą; atl. Aldona Dvarionaitė)
CD Langas į Lietuvą. - Ars Lituanica A01, 2015 (Pirmosios snaigės; Senio besmegenio susimąstymas; Paukšteliai žiemą; Su rogutėm nuo kalniuko; atl. Gintaras Januševičius)

Metai

1954

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Žiemos eskizai

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sėjau rūtą, sėjau mėtą

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-orch

Daugiau

CD Lietuvos radijas LRCD0037-2, 2004

CD Giedrė Kaukaitė. Debesų keliu didžiuoju. Upelio varpelis. – Lietuvos muzikų sąjunga, LMSMBCD-088, 2009

Metai

1953

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Sėjau rūtą, sėjau mėtą

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

O kai aš

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-orch

Daugiau

CD Lietuvos radijas LRCD0037-2, 2004
CD Giedrė Kaukaitė. Debesų keliu didžiuoju. Upelio varpelis. – Lietuvos muzikų sąjunga, LMSMBCD-088, 2009

Metai

1953

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Šienpjovių daina

Balys Dvarionas (Tekstas: Pranas Gerulaitis; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953
B. Dvarionas. Žibutė pirmoji pražydo. Dainos chorams a cappella. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964
 

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ant Nemuno kranto

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

satb-folk orch

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainuoja Lietuva, 2. - Vilnius: Vaga, 1974
Chorų repertuaras. - Vilnius: Vaga, 1974
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975 (mišriam chorui ir fortepijonui)
S. Šimkus. Važiavau dieną. - Vilnius: Vaga, 1976
Vilnius: LTSR mokslinis metodinis kultūros centras, 1980
Šitam dideliam būry. 1985 metų respublikinė dainų šventė, 2. - Vilnius: Vaga, 1984
Oi tu ąžuolėli. - Vilnius: Vaga, 1987
 

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ant Nemuno kranto

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

satb-wind orch

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainuoja Lietuva, 2. - Vilnius: Vaga, 1974
Chorų repertuaras. - Vilnius: Vaga, 1974
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975 (mišriam chorui ir fortepijonui)
S. Šimkus. Važiavau dieną. - Vilnius: Vaga, 1976
Vilnius: LTSR mokslinis metodinis kultūros centras, 1980
Šitam dideliam būry. 1985 metų respublikinė dainų šventė, 2. - Vilnius: Vaga, 1984
Oi tu ąžuolėli. - Vilnius: Vaga, 1987
 

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ant Nemuno kranto

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainuoja Lietuva, 2. - Vilnius: Vaga, 1974
Chorų repertuaras. - Vilnius: Vaga, 1974
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975
S. Šimkus. Važiavau dieną. - Vilnius: Vaga, 1976
Vilnius: LTSR mokslinis metodinis kultūros centras, 1980
Šitam dideliam būry. 1985 metų respublikinė dainų šventė, 2. - Vilnius: Vaga, 1984
Oi tu ąžuolėli. - Vilnius: Vaga, 1987
 

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ant Nemuno kranto

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

voice-orch

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainuoja Lietuva, 2. - Vilnius: Vaga, 1974
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975 (mišriam chorui ir fortepijonui)
S. Šimkus. Važiavau dieną. - Vilnius: Vaga, 1976
Vilnius: LTSR mokslinis metodinis kultūros centras, 1980
Šitam dideliam būry. 1985 metų respublikinė dainų šventė, 2. - Vilnius: Vaga, 1984
Dainų šalelėj. - Vilnius: Vaga, 1984
Oi tu ąžuolėli. - Vilnius: Vaga, 1987
 

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ant Nemuno kranto

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainuoja Lietuva, 2. - Vilnius: Vaga, 1974
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975 (mišriam chorui ir fortepijonui)
S. Šimkus. Važiavau dieną. - Vilnius: Vaga, 1976
Vilnius: LTSR mokslinis metodinis kultūros centras, 1980
Šitam dideliam būry. 1985 metų respublikinė dainų šventė, 2. - Vilnius: Vaga, 1984
Dainų šalelėj. - Vilnius: Vaga, 1984
Oi tu ąžuolėli. - Vilnius: Vaga, 1987

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Ant Nemuno kranto

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Daugiau

Tekėjo saulelė. - Vilnius: Vaga, 1973
Dainuoja Lietuva, 2. - Vilnius: Vaga, 1974
Chorų repertuaras. - Vilnius: Vaga, 1974
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975
S. Šimkus. Važiavau dieną. - Vilnius: Vaga, 1976
Tarybų Lietuvai. - Vilnius: Vaga, 1979
Vilnius: LTSR mokslinis metodinis kultūros centras, 1980
Šitam dideliam būry. 1985 metų respublikinė dainų šventė, 2. - Vilnius: Vaga, 1984
Dainų šalelėj. - Vilnius: Vaga, 1984
Oi tu ąžuolėli. - Vilnius: Vaga, 1987

Metai

1952

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pasveikinimas Maskvai

Balys Dvarionas (Tekstas: Teofilis Tilvytis; Kalba: lietuvių)

Bar-satb-pf

Daugiau

Kantata

Metai

1952

Trukmė

05′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Pasveikinimas Maskvai

Balys Dvarionas (Tekstas: Teofilis Tilvytis; Kalba: lietuvių)

Bar-satb-3223-4331-4perc-hrp-org-str

Daugiau

Kantata

Metai

1952

Trukmė

05′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Komjaunuolių daina

Balys Dvarionas (Tekstas: J. Vaičiulionis; Kalba: lietuvių)

ssaa-orch

Daugiau

Metai

1952

Trukmė

01′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Komjaunuolių daina

Balys Dvarionas (Tekstas: J. Vaičiulionis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Gyvuok, šaunusis komjaunime. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958
 

Metai

1952

Trukmė

01′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mažoji siuita

Balys Dvarionas

2222-4231-perc-hrp-str

Daugiau

Moskva: Muzgiz, 1958
Vilnius: Vaga, 1975
Vilnius: Muzika, 1992
Chicago: Muzikos žinios, 1957 (Šokis)
Leningrad: Muzyka, 1966 (Valsas a-moll)
Prie gintaro kranto. Lietuvių kompozitorių pjesių ir ištraukų iš baletų rinkinys. - Vilnius: LTSR Liaudies meno rūmai, 1969 (Preliudas; Valsas a-moll; Šokis)

Metai

1952

Trukmė

20′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mažoji siuita

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

8 pjesių ciklas fortepijonui

Dalys:

Preliudas (1949)

Valsas a-moll (1949)

Malūnėlis (1949)

Valsas g-moll (1950)

Mažoji rapsodija (1952)

Tema su variacijomis (1950)

Noktiurnas (1951)

Šokis (skudučių stiliuje) (1951)

Natų leidiniai:

Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956

Moskva: Muzgiz, 1958
Vilnius: Vaga, 1975
Vilnius: Muzika, 1992
Chicago: Muzikos žinios, 1957 (Šokis)
Leningrad: Muzyka, 1966 (Valsas a-moll)
Rugučiai. Akordeonas, 2. - Vilnius: Vaga, 1964 (Mažoji rapsodija; Šokis)
Pjesės pučiamųjų orkestrui. - Vilnius: Vaga, 1967 (Valsas a-moll)
Pjesy litovskich kompozitorov dlia fortepijano. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1968 (Tema su variacijomis)
Prie gintaro kranto. Lietuvių kompozitorių pjesių ir ištraukų iš baletų rinkinys. - Vilnius: LTSR Liaudies meno rūmai, 1969 (Preliudas; Valsas a-moll; Šokis)
Ansambli dla dvuch skripok, vyp.4. - Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1971 (Valsas)
Pjesy dlia fortepijano, vyp.4. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1975 (Šokis)
Pjesės akordeonų ansambliams. - Vilnius: Vaga, 1975 (Valsas a-moll; Šokis)
Detskije pjesy kompozitorov Pribaltiki. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1976 (Tema su variacijomis)
B. Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1981 (Tema su variacijomis; Mažoji rapsodija)
Piesi za cigulka. - Sofija: Izdatelstvo muzika, 1981 (Preliudas)
Albom načinajuščego gitarista, vyp.20. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1985 (Preliudas)
Pjesy dla fortepijano, vyp.12. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1986 (Valsas g-moll)
Pjesy dlia fortepiano, vyp.13. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1987 (Malūnėlis)
Kompozitory sovetskich respublik - detiam. - Leningrad: Muzyka, 1988 (Valsas)
Sonatiny i variacii, vyp.7. - Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1988 (Tema su variacijomis)
Muzyka dla detei. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1989 (Preliudas)
Albom dla detei. Proizvedenija dlia šestistrunnoi gitare, vyp.3. - Moskva: Muzyka, 1989 (Preliudas)
Pjesy dlia fortepijano, vyp.14. - Moskva: Sovetskij kompozitor, 1990 (Valsas)
Legkije skripičnyje duety. - Moskva: Muzyka, 1990 (Preliudas)
Chrestomatija dlia fleity. Pjesy. - Moskva: Muzyka, 1990 (Preliudas)
B. Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams. - Vilnius: Muzika, 1992 (Valsas g-moll)
Kūriniai klarnetui, 2. - Vilnius: Leidybos centras, 1995 (Preliudas)
Kūriniai klarnetui, 3. - Vilnius: Leidybos centras, 1996 (Valsas)
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:

LP Balys Dvarionas. Pjesės fortepijonui. MelodijaC10-06329-30, 1976 (atl. Aldona Dvarionaitė)

CD Balys Dvarionas. Kūriniai fortepijonui. Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997 (atl. Aldona Dvarionaitė)
CD Balys Dvarionas. Kompozitorius, pianistas, dirigentas. Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004 (atl. Balys Dvarionas)

Metai

1952

Trukmė

20′

Pavyzdžiai

Mažoji siuita

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Piemenukai

Balys Dvarionas

folk orch

Metai

1952

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mylimai

Balys Dvarionas (Tekstas: Vincas Giedra; Kalba: lietuvių)

ttbb

Daugiau

Švyturys, 1951 Nr.1

Metai

1951

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Būk sveikas

Balys Dvarionas

wind orch

Metai

1950

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Po Baltijos dangum

Balys Dvarionas (Tekstas: Teofilis Tilvytis; Kalba: lietuvių)

satb-orch

Daugiau

Metai

1950

Trukmė

04′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Po Baltijos dangum

Balys Dvarionas (Tekstas: Teofilis Tilvytis; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Daugiau

Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953

Metai

1950

Trukmė

04′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lietuvos TSR valstybinis himnas

Balys Dvarionas (Tekstas: Antanas Venclova; Kalba: lietuvių)

satb-orch

Daugiau

Ver.: 1977

Kartu su Jonu Švedu


Vilnius: Tiesa, 1950
Vilnius: Vaga, 1979
Pionieriaus dainynas. - Vilnius: Vaga, 1985
 

Metai

1950

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lietuvos TSR valstybinis himnas

Balys Dvarionas (Tekstas: Antanas Venclova; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Daugiau

Ver.: 1977

Kartu su Jonu Švedu

Vilnius: Tiesa, 1950

Tarybinės lietuvių dainos. 1940-1950. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951
Lietuvos tarybų socialistinės respublikos valstybinis himnas. - Vilnius: Vaga, 1978

Vilnius: Vaga, 1979
Pionieriaus dainynas. - Vilnius: Vaga, 1985
 

Metai

1950

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Koncertas

Balys Dvarionas

vn solo-3222-4231-2perc-hrp-str

Daugiau

Natų leidiniai:

Moskva, Leningrad: Muzgiz, 1949
Moskva, Leningrad: Muzgiz, 1951 (klavyras)
Moskva: Muzgiz, 1960 (klavyras)
Kamen: Karthause-Schmülling, 2006 (partitūra)

Kamen: Karthause-Schmülling, 2006 (klavyras)

Įrašų leidiniai:

CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001
CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004

Metai

1948

Trukmė

30′

Pavyzdžiai

Koncertas

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

vn solo-str orch

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Simfonija e-moll

Balys Dvarionas

3323-6431-4perc-hrp-str

Daugiau

Natų leidiniai:

Moskva: Sovetskij kompozitor, 1976

Įrašų leidiniai:
CD Lietuvos radijas LRCD0037-2, 2004

Metai

1947

Trukmė

46′

Pavyzdžiai

Simfonija e-moll

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

fl-pf

Daugiau

Natų leidiniai:

Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Pjesės fleitai. - Vilnius: Lietuvos muzikų draugija, 1997
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:

CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

vc solo-str orch

Daugiau

Natų leidiniai:

Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:
CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

db-pf

Daugiau

Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Elegija. Tema s variacijami. Pereloženije dlia kontrabasa i fortepijano. - Moskva: Muzyka, 1964
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001
 

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

birb-pf

Daugiau

Natų leidiniai:

Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė Nr.3. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007

Įrašų leidiniai:

CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001
CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004
CD Lietuviškos muzikos mozaika. – Robertas Beinaris, MICD001, 2010

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

birb solo-folk ens

Daugiau

Natų leidinys:

Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:
CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001
 

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

vn solo-str orch

Daugiau

Natų leidiniai:

Pezzo elegiaco. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947
Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:

CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija (Prie ežerėlio)

Balys Dvarionas

vn-pf

Daugiau

Natų leidiniai:

Pezzo elegiaco. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947
Elegie. - Leipzig: Edition Peters, 1960
Albumas smuikui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Įrašų leidiniai:

LP Balys Dvarionas. Kūriniai smuikui. – Melodija С10-14219-20, 1981 (atl. Jurgis Dvarionas - smuikas, Aldona Dvarionaitė – fortepijonas)

CD Bonifa 06 298, 1998
CD NAXOS 8.554 381, 2000
CD ambitus Musikproduktion amb 97 989, 2001
CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004

Metai

1947

Trukmė

05′30″

Pavyzdžiai

Elegija (Prie ežerėlio)

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Būk sveikas, jaunime

Balys Dvarionas (Tekstas: Salomėja Nėris; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Metai

1946

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Sesuo žydroji - Vilija

Balys Dvarionas (Tekstas: Salomėja Nėris; Kalba: lietuvių)

satb

Daugiau

Vilnius: LTSR Liaudies kūrybos namai, 1948

Tarybinės lietuvių dainos. 1940-1950. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951
Dziesmas koriem: padomju komponisti. - Riga: Latvijas valsts izdevienieciba, 1953
Dainuok, manoji Lietuva. - Vilnius: Vaga, 1965
Kur Nemunas teka. - Vilnius: Vaga, 1975
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998

Metai

1946

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lopšinė

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

B. Dvarionas. Pušys. Lopšinė. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964

Metai

1946

Trukmė

04′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Lopšinė

Balys Dvarionas (Tekstas: Eduardas Mieželaitis; Kalba: lietuvių)

voice-2222-4000-str

Daugiau

Metai

1946

Trukmė

04′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tema su variacijomis

Balys Dvarionas

birb solo-folk orch

Metai

1946

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tema su variacijomis

Balys Dvarionas

tb-pf

Daugiau

Tema s variacijami. Pereloženije dlia trombona i fortepijano. - Leningrad: Muzyka, 1967

Metai

1946

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tema su variacijomis

Balys Dvarionas

db-pf

Daugiau

Elegija. Tema s variacijami. Pereloženije dlia kontrabasa i fortepijano. - Moskva: Muzyka, 1964

Metai

1946

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tema su variacijomis

Balys Dvarionas

vc-pf

Daugiau

Tema s variacijami. Pereloženije dlia violončeli i fortepijano. - Moskva: Gosudarstvennoje muzykalnoje izdatelstvo, 1955

Metai

1946

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tema su variacijomis

Balys Dvarionas

va-pf

Daugiau

Tema s variacijami. Koncertnaja obrabotka dlia alta s orkestrom. - Moskva: Gosudarstvennoje muzykalnoje izdatelstvo, 1957
 

Metai

1946

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Tema su variacijomis

Balys Dvarionas

bn-pf

Daugiau

CD Fagotas lietuviškai. - Andrius Puplauskis, 2009

Metai

1946

Trukmė

08′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Šventinė uvertiūra (Prie gintaro kranto)

Balys Dvarionas

3323-4331-2perc-cel-hrp-str

Daugiau

Moskva: Sovetskij kompozitor, 1959
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-023, 2001
CD Bonifa 04397, 1997

Metai

1945

Trukmė

14′

Pavyzdžiai

Šventinė uvertiūra (Prie gintaro kranto)

X

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

wind orch

Daugiau

Pjesės pučiamųjų orkestrui. - Vilnius: Vaga, 1967
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-013, 1996
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-010, 2000
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

2pf

Daugiau

Fortepijoniniai ansambliai. - Vilnius: Vaga, 1975
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-013, 1996
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-010, 2000
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001
 

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

org

Daugiau

Kūriniai vargonams. - Vilnius: Vaga, 1979
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-013, 1996
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-010, 2000
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001
 

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

ttbb

Daugiau

Graži tėvynė mano. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955
O siūbavo beržai. Lyrinės-estradinės dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960
Ne margi sakalėliai. - Vilnius: Vaga, 1967
Pavasario ilgesys. - Vilnius: Vaga, 1973
Tarybų Lietuvai. - Vilnius: Vaga, 1980
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-013, 1996
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-010, 2000
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001
 

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

sa

Daugiau

Graži tėvynė mano. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955
Ne margi sakalėliai. - Vilnius: Vaga, 1967
Pavasario ilgesys. - Vilnius: Vaga, 1973
Tarybų Lietuvai. - Vilnius: Vaga, 1980
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-013, 1996
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-010, 2000
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

voice-orch

Daugiau

CD Ąžuoliukas. Archyviniai įrašai. – Ąžuoliukas, 2010

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Žvaigždutė

Balys Dvarionas (Tekstas: Leonas Stepanauskas; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

Graži tėvynė mano. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955
O siūbavo beržai. Lyrinės-estradinės dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960
Ne margi sakalėliai. - Vilnius: Vaga, 1967
Pavasario ilgesys. - Vilnius: Vaga, 1973
Tarybų Lietuvai. - Vilnius: Vaga, 1980
Dainų aidai. - Kaunas: Šviesa, 1998
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-013, 1996
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-015, 1996
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-010, 2000
CD Lietuvos muzikų sąjunga LMSMBCD-019, 2001
 

Metai

1944

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Piršlybos

Balys Dvarionas

orch

Daugiau

1 veiksmo baletas
lLbretas Liudo Giros

Metai

1931

Trukmė

30′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Rapsodijėlė

Balys Dvarionas

birb-3kn

Metai

-

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Daina apie Nemuną

Balys Dvarionas

voice-orch

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Valsas

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

Leningrad: Muzyka, 1966

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Užtrauksim, draugai

Balys Dvarionas (Tekstas: Kazys Jakubėnas; Kalba: lietuvių)

satb-pf

Metai

-

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Aš atradau kukutį

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

32 harmonizuotos lietuvių liaudies vaikų dainos

Vilnius: Vaga, 1970
CD Lietuvos radijas, 2003

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Šešėlio tavo aidas

Balys Dvarionas (Tekstas: Vytautas Bložė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

CD JAM Records JMCD 055, 2002
CD Muzikinė partija 431026-2, 2002
 

Metai

-

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Nida

Balys Dvarionas (Tekstas: Vytautas Bložė; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

O siūbavo beržai. Lyrinės-estradinės dainos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960
K. Kačinskas. Taravos Anikė. - Vilnius: Muzika, 1992
CD Lietuvos radijas LRCD 0025, 2002
 

Metai

-

Trukmė

04′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi ant kalno

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Užnemuniečių liaudies daina

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Išėj brolis vandravoti

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi tu seni, senutėli

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Oi liūdnas, liūdnas

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

O ant kalno, ant aukštojo, 2. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Kur tėvelis gėrė

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

O ant kalno, ant aukštojo, 2. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

O dalia mano

Balys Dvarionas (Tekstas: Lietuvių liaudies; Kalba: lietuvių)

voice-pf

Daugiau

O ant kalno, ant aukštojo, 2. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963

Metai

-

Trukmė

-

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Humoreska

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971

Metai

-

Trukmė

01′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Skercino

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
24 Pjesės fortepijonui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Metai

-

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Elegija

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
24 Pjesės fortepijonui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Lietuvos radijas LRCD0037-1, 2004

Metai

-

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Mazurka

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
24 Pjesės fortepijonui 2. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Metai

-

Trukmė

02′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Serenada

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
24 Pjesės fortepijonui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004

Metai

-

Trukmė

03′

Pavyzdžiai

Užsisakyti

 

Kūrinio pavadinimas / Kompozitorius / Instrumentuotė / Tekstas

Impromptu

Balys Dvarionas

pf

Daugiau

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
24 Pjesės fortepijonui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997

 

 

 

Etiudas

 

pf

B. Dvarionas. Dvylika pjesių fortepijonui. - Vilnius: Vaga, 1971
24 Pjesės fortepijonui 1. - Kamen: Karthause-Schmülling, 2004
CD Vilniaus plokštelių studija VSCD-023, 1997

Ratelis / vn-pf / B. Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams. - Vilnius: Muzika, 1992

Prieblanda / vn-pf / B. Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams. - Vilnius: Muzika, 1992

Romansas / vn-pf / B. Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams. - Vilnius: Muzika, 1992

Trys pjesės / vn-pf / B. Dvarionas. Pjesės jauniesiems smuikininkams. - Vilnius: Muzika, 1992

Andante cantabile / vn-pf / Lietuvių tarybinių kompozitorių kūriniai smuikui ir fortepijonui. - Kaunas: Šviesa, 1983

Vilnius / wind orch / Maršai pučiamųjų orkestrui. - Vilnius: Vaga, 1966 / Leningrad: Sovetskij kompozitor, 1969

Suktinis / wind orch / Moskva: Muzgiz, 1961

Šventinis maršas / wind orch / Maršai pučiamųjų orkestrui. - Vilnius: LTSR Kultūros ministerija, Liaudies meno rūmai, 1951 / Vilnius: Vaga, 1974

Jaunuomenės maršas / wind orch / Maršai pučiamųjų orkestrui. - Vilnius: LTSR Kultūros ministerija, Liaudies meno rūmai, 1951 / Moskva: Muzgiz, 1961

Gimtinės laukai / wind orch / Maršai pučiamųjų orkestrui. - Vilnius: LTSR Kultūros ministerija, Liaudies meno rūmai, 1951

Mozaika Balio Dvariono šimtmečiui

Publikacijos