Albinas Petrauskas

Albinas Petrauskas
Choro dirigentas, profesorius, Kauno mišraus choro “Leliumai” vadovas
1939-01-01 - 2017-06-17
Gimtasis miestas: Radviliškis
869812299
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-03-09

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-170

Apdovanojimai

2014 m. - KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJA

Biografija

Profesorius Albinas Petrauskas gimė 1939 01 01 Radviliškyje. 1949 m. baigė Vaiguvos prad. m-klą, 1956 – Šiaulių I-ją J.Janonio vid. m-klą, 1955–1957 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje (dėst. B. Beganskaitė ir Vladas Ūselis); 1957–1959 m. mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje (dėst. V. Simonavičius ir Vladas Balsys). 1962–1968 m. choro dirigavimo studijos tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) vyr. dėst. Aniceto Armino klasėje. 1971 m. stažavosi Leningrado valstybinėje Nikolajaus Rimskio-Korsakovo konservatorijoje prof. A. Michailovo choro dirigavimo klasėje. 1981 – stažavosi Maskvos (Rusija) konservatorijoje.  

Lietuvos chorų sąjungos narys, prezidentas (1992-1995); Lietuvos muzikų sąjungos narys, Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondo “Polihimnija” steigėjas ir prezidentas. 1977 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto vardas, 1987 m. – Lietuvos kultūros žymūno garbės vardas. 2009 m. apdovanotas II laipsnio Kauno Santakos garbės ženklu.

Chorų meno vadovo veikla

Prof. Albinas Petrauskas vadovavo chorams nuo 1959 metų. 1964 m. su Kauno pieno kombinato mišriu choru Kauno chorų varžybose savo kategorijoje laimėjo I-ją vietą. 1965 m. Respublikinės dainų šventės konkurse choras laimėjo prizinę vietą. Kauno III-sios ligoninės moterų choras miesto varžybose buvo tarp geriausių savo kategorijoje, o respublikinėse varžybose buvo prizininkų tarpe. 1969 m. choras koncertavo Varnoje ir Sofijoje (Bulgarija).

1972 m. Prof. Albinas Petrauskas įkūrė mišrų chorą „Leliumai“ ir buvo jo meno vadovu nuo pirmosios choro repeticijos. „Leliumai“ jau nuo antrųjų darbo metų laimėdavo pirmąsias vietas chorų varžybose tiek Kaune, tiek respublikinėse varžybose. 1975 m. Respublikinės dainų šventės konkurse choras užėmė I-ją vietą savo kategorijoje. Mišriojo choro „Leliumai“ vardas suteiktas 1976 m. Kolektyvas gana greitai gavo pavyzdinio, o kiek vėliau ir nusipelniusio kolektyvo garbės vardus. 1977 ir 1980 m. „Leliumai“ buvo pripažintas absoliučiai geriausiu mėgėjų mišriu choru Lietuvoje. „Leliumai“ ir vėlesnėse respublikinėse chorų varžybose užimdavo prizines vietas (1985, 1994, 1998, 2002). Kolektyvas buvo visų tuo metu vykusių tiek Kauno, tiek Respublikos dainų švenčių dalyvis.

„Leliumai“ dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje, 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventėje Kaune ir Vilniuje ir 1995 m. Baltijos ir Šiaurės šalių chorų šventėje Rygoje, 1983 m. tarptautiniame chorų festivalyje Airijoje (Corko mieste). Choras 1984 m. VI Stasio Šimkaus konkurso Klaipėdoje laureatas ir 1989 m. VIII analogiško konkurso prizininkas, 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventės konkurse Vilniuje kauniškiai savo kategorijoje laimėjo trečiąją vietą. 1983 m. choras „Leliumai“ dalyvavo Tarptautiniame konkurse Korke (Airija), sėkmingai dalyvavo 1990 ir 1992 metų Vokietijos, Lipės krašto (Detmoldo) tarptautiniame chorų festivaliuose, 2007 metų Rusijos (Sankt Peterburgo) “Singing world”, 2008-aisiais – Italijoje, 11-ajame tarptautiniame Alta Pusteria festivaliuose. 2011 ir 2013 festivaliuose Antverpene (Belgija). Chorui „Leliumai“ prof. Albinas Petrauskas vadovavo 42 metus iki 2014-ųjų metų.

Projektai, pilietinės iniciatyvos Lietuvoje ir užsienyje

Albino Petrausko svarbiausias gyvenimo tikslas buvo kuo plačiau propaguoti lietuvišką chorinę muziką tiek savam krašte, tiek svečiose šalyse. Su choru „Leliumai“ kasmet važiuota koncertuoti ne tik į didesnius šalies miestus – Vilnių, Klaipėdą, Panevėžį, mažesnius – Marijampolę, Mažeikius, Alytų, Ukmergę, Elektrėnus, Šiluvą, Ariogalą, Palangą, Molėtua, Kazlų Rūdą, Ežerėlį, Vilkiją, Kalvariją, Raseinius, Lazdijusi, Kavarską, Kaltinėnus, Aukštadvarį, Pasandravį, Zarasus, Pelesą, bet ir į Europos bei Azijos valstybes. 

1976 m. „Leliumai“ vyko koncertinio vizito Korėjos DR. Ypač didelio pasisekimo susilaukė leliumiečių koncertas Pchenjano užsienio ambasadų klausytojams. 1979 m. choras koncertavo Vokietijos DR, o 1982 – Rumunijoje. 1983 m. choro vizito tarptautiniame konkurse Korke (Airija) metu šalia konkursinio pasirodymo kolektyvas turėjo dar 6 koncertus ir dar vieną per vietinę televiziją. Visuose didžiąją programos dalį sudarė lietuviška muzika, kuri turėjo didžiulį pasisekimą. 1984 m. kolektyvas su koncertais lankėsi Vengrijoje. Vėliau iki pat 1990 m. chorui nebuvo leista garsinti Lietuvos bei Kauno vardo užsienyje.

1990 m. „Leliumai“ užmezgė ryšius su Vokietijos Lippės apskrities Detmoldo filharmonijos choru. Šie ryšiai vėliau įgavo platesnį spektrą: įsijungė politikai, verslininkai, meno žmonės. Choras dalyvavo I-jame, II-jame ir IV-jame Detmoldo tarptautiniuose chorų festivaliuose, kuruose turėjo milžinišką pasisekimą. Albinas Petrauskas, žinodamas, kad Detmolde yra palaidotas mūsų rašytojas ir kultūrininkas Vydūnas, Detmoldo festivalio metu su vokiečių pagalba gavo žinių apie Vydūno palaidojimo vietą. Kartu su choro „Leliumai“ nariais prie Vydūno kapo papasakojo apie šio žmogaus gyvenimą ir darbus, sugiedojome Mažosios Lietuvos himną „Lietuviais esame mes gimę“. Per Kauno miesto politikus inicijavo, kad būtų parvežti Vydūno palaikai į Lietuvą. Leliumiečiai sutinko juos Kaune giedodami Vydūno dainas ir giesmes.

2005-aisiais choras parengė projektą „Baroko muzika Kauno apskrities bažnyčiose“, kuriuo remiantis parengė naują barokinės chorinės muzikos programą ir ją atliko daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. 2006 metais choras parengė ir atliko Lietuvoje, Danijoje, Anglijoje bei Škotijoje koncertų ciklą pagal projektą „Baroko muzika Hanzos kelio miestuose“, susipažino su šių šalių chorais ir vėliau suorganizavo jų koncertines išvykas į Lietuvą. 2009-aisiais „Leliumai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Tūkstantis muzikos minučių Lietuvos tūkstantmečiui“, o 2011-aisiais-projektą “Leliumai“ kviečia suburti Lietuvos balsus”, kurio metu koncertavo lietuvių bendruomenėse Punsko krašte, aplankė Ukrainos lietuviškojo istorinio paveldo regionus.

‎1987 m. choras „Leliumai“, minint Maironio 125-sias metines, su dramos artistais R.Staliliūnaite, L.Zelčiumi, V.Kochanskyte apvažiavo didžią dalį Lietuvos, atlikdamas Maironio tekstais parašytus J.Naujalio, Č.Sasnausko, V.Kuprevičiaus kūrinius.

Viena iš reikšmingų iniciatyvų – tai 1988 m. suderinta su kardinolu V.Sladkevičiumi ir vyskupais ir po ilgų okupacijos metų surengtas pirmasis Lietuvoje pasaulietinių muzikantų ir muzikos koncertas bažnyčioje. Tai koncertas „Stalinizmo aukoms atminti“, įvykęs spalio mėnesį Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Koncerte dalyvavo žinomiausi šalies muzikantai: Lietuvos kamerinis orkestras (dirigentas S.Sondeckis), V.Daunoras, G.Kaukaitė, L.Digrys, R.Katilius ir „Leliumai“. Koncerto klausėsi šimtai kauniečių.

Svarbus Albino Petrausko inicijuotas įvykis – 1988 m. kaip kolektyvinis narys choras „Leliumai“ įstojo į Sąjūdį. Buvo parengta patriotinė lietuvių autorių kūrinių programa, su kuria koncertuota Lietuvos valstybinės konservatorijos didžiojoje salėje, daugelyje Lietuvos vietų. Albinas Petrauskas buvo 1988 m. vykusio Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo delegatas.

Choras dalyvavo daugelyje Sąjūdžio renginių: mitinguose, labdaros koncerte paremti Lenkijos lietuvių spaudą, J.Naujalio paminklui aukoti koncertuose ir kt.

1989 m. Albino Petrausko sudaryta Laisvės paminklo atstatymo iškilmėms skirtą chorų programą, kurią jis vienintelis dirigavo prie Karo muziejaus vykusiame mitinge. 1990 m. jis sudarė paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ atstatymo iškilmėse chorų programą, kurią dirigavo su kitais Kauno miesto dirigentais.

 Po tragiškų 1991-ųjų sausio 13-tosios įvykių jau sausio 14 d. Albinas Petrauskas sukvietė dainininkus į vaizdajuostę įrašyti patriotinių dainų programą, kuri keletą kartų buvo rodoma per Kauno televiziją, nes Vilniaus TV studija tuo metu buvo užgrobta. Choras “Leliumai” giedojo atsisveikinimo su sausio 13-osios auka Titu Masiuliu ceremonijoje Karo muziejuje bei Petrašiūnų kapinėse.

Dirigento veikla

A.Petrauskas aktyviai įsijungė į Lietuvos chorvedžių veiklą, ji buvo vienas iš Lietuvos chorų sąjungos kūrėjų, buvo išrinktas Lietuvos chorų sąjungos prezidentu (1992-1995).

Nuo 1964 m. prof. Albinas Petrauskas dirigavo Kauno dainų šventėse. Jis buvo Respublikinės dainų šventės (1985), Tautinės dainų šventės (1990), Pasaulio lietuvių dainų švenčių (1994, 1998, 2003, 2007, 2009), Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventės Rygoje (Latvija,1995) vyr. dirigentas, 2007 m. respublikinės bei 2009 m. Tūkstantmečio dainų švenčių Dainų dienų kūrybinės grupės narys.

Ne vienerius metus buvo respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių repertuarinės bei kūrybinės grupės narys, Marijampolės apskrities suaugusių chorų konsultantas. 1990 m. dirigavo Kauno miesto chorams, atliekant J.Žilevičiaus kantatą „Vytautui Didžiajam“ paminklo atidarymo ceremonijoje Kaune. 1994 m. vasario mėn. su Rusijos chorvedžių seminaro choru Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje salėje atliko kauniečio kompozitoriaus V.Bartulio “Missa brevis”.

1994 m. spalio mėn. su “Villa Maria Chorale” choru (Buffalo, JAV) parengė ir atliko lietuviškų kalėdinių giesmių programą JAV.

1996 m. su šiuo choru iš JAV ir “Leliumai “parengta bendra koncertinė kompozitoriaus Rutter programa, diriguota ir atlikta Kaune. Su choru „Leliumai“ surengta apie 500 koncertų Lietuvoje ir užsienyje.

Chorinio meno renginių organizavimas

Paskelbus Nepriklausomybę, Lietuvoje buvo ypač juntamas užsienio atlikėjų ir dirigentų vizitų stygius, todėl A.Petrauskas 1992 m. inicijavo ir suorganizavo Kaune Tarptautinį chorų festivalį „Leliumai“, kuriame dalyvavo chorai iš Lietuvos, Italijos, Vokietijos, Belgijos, Latvijos.

1997 m. jis suorganizavo II-jį Tarptautinį chorų festivalį Kaune. Visi festivalio koncertai vyko pilnoje Kauno filharmonijos salėje. Spauda pažymėjo, jog „tokios šventės dar nebuvo“.

1994 m. suorganizavo Pasaulio lietuvių dainų šventės konkursą, kuriame pirmą kartą Lietuvos chorų judėjimo istorijoje nugalėtojai ir prizininkai laimėjo solidžias pinigines premijas.

Prof. Albinas Petrauskas nuolat rūpinsi Dainų švenčių mišriųjų chorų dalyvių pamainos ugdymu. Nuo 2001 m. Kaune pradėjo rengti Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mišrių chorų konkursus „Dainuok ir keliauk“, kurių dainininkai – 9-12 klasių jaunuoliai.

Ši veikla buvo atliekama per prof. Albino Petrausko įkurtą Chorų ir jaunųjų dirigentų paramos fondą “Polihimnija”, kviečiant, suburiant konkurso dalyvius, ieškant prizų steigėjų bei ryšių su užsienio chorais, kurie galėtų toliau plėtoti kultūrinius mainus su konkurso nugalėtojais. Konkurso nugalėtojai apdovanojami kelionėmis į užsienį, o prizininkai – kelionėmis po Lietuvą.  Konkurso nugalėtojai aplankė Paryžių, Austriją, Vokietiją, Sankt Peterburgą, Vengriją, Prahą, Vieną, Budapeštą), Lenkiją, Estiją. Užsienio jaunimo chorai, priėmę Lietuvos moksleivių chorus, atvykdavo į Lietuvą su analogiška programa. Šių vizitų metu užsimezgė draugystės tarp jaunuolių, dalykiniai ryšiai tarp mokytojų bei mokyklų vadovų, šiuo projektu to ir buvo siekta. Daugiau nei tūkstantis konkurso dalyvių mokinių keliavo po Lietuvos žymesnes vietas (rašytojų gimtines, pilis, M.K.Čiurlionio keliu ir pan.). Šis jaunimo chorinio dainavimo skatinimo veikla – naujas originalus reiškinys Lietuvos chorų veikloje, konkurso forma yra labai patraukli jaunimui, skatinanti užsiimti prasminga veikla, saugančia jį nuo socialinės rizikos veiksnių. Jaunųjų dainininkų atsiliepimai, skelbiami fondo „Polihimnija“ svetainėje adresu www.polihimnija.lt, tai patvirtina.

Konkurse „Dainuok ir keliauk“ dalyvavo kelios dešimtys jaunimo chorų, kuriuose dainuoja apie 1.500 dainininkų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Joniškio, Panevėžio, Biržų, Kėdainių, Širvintų, Vievio, Ukmergės, Molėtų, Prienų.

Lietuvos kompozitorių muzikos sklaidos inicijavimas

Profesoriaus Albino Petrausko viena iš svarbių interesų sričių buvo chorų repertuaro formavimas ir Lietuvos kompozitorių muzikos sklaida šalyje ir tarptautiniu mastu. Jis palaikė glaudžius kūrybinius ryšius su Lietuvos kompozitoriais, jo iniciatyva kompozitoriai jau yra sukūrę 30 kūrinių chorui, jų tarpe kūriniai, dedikuoti chorui Leliumai bei konkursui “Dainuok ir keliauk”.

1991 m. A.Petrausko iniciatyva gimė kompozitoriaus V.Bartulio ir poeto R.Mikutavičiaus oratorija „Jėzaus gimimas“, kurios atlikimą A.Petrauskas dirigavo Vytauto bažnyčioje.

Fondas „Polihimnija“ kasmet užsakydavo lietuvių kompozitoriams parašyti kūrinį jaunimą dominančia tematika. Specialiai konkursui „Dainuok ir keliauk“ kūrnius yra sukūrę kompozitoriai J.Tamulionis, Z.Bružaitė, V.Bartulis, N.Sinkevičiūtė, J.Juozapaitis, V.Miškinis. Privalomą „Dainuok ir keliauk-2004“ kūrinį „Serenada“ specialiai konkursui , atsisakydamas honoraro, parašė pasaulinio garso įžymybė kompozitorius Rodionas Ščedrinas.

Prof. Albino Petrausko choro dirigavimo klasę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė 72 jaunieji dirigentai ir dirigentės, tarp kurių ir Kaune puikiai veiklą plėtojantys muzikai K. Jakeliūnas, R.Daugėla.

 

 

 

 

 

Svarbiausi darbai

1959-1962 – Kauno vilnonių audinių f-ko “Spartuolis” meno vadovas, 

1961-1966 – Kauno mokytojų namų berniukų choro vadovas,

1962-1969 – Kauno pieno kombinato mišraus choro vadovas, 

1966-1977 – Kauno 3-iosios klinikinės ligoninės moterų choro vadovas,

1966-1968 – Lietuvos valstybinės konservatorijos koncertmeisteris,

 1972-2014  – Kauno mišraus choro “Leliumai” meno vadovas.

1982-2010  – LMTA docentas, profesorius.

 

Publikacijos

 

http://www.vdu.lt/lt/bibliotekos-video-testas/

VDU – Albino Petrausko dovanota leidinių kolekcija. 2016 Gruodžio 9

Žymus choro dirigentas ir muzikos pedagogas Albinas Petrauskas šių metų rudenį Universitetui padovanojo beveik 400 leidinių kolekciją. Profesorius nuosekliai komplektavo XX a. I pusėje išleistus muzikos istorijos, pedagogikos ir teorijos leidinius. Kolekcijoje puikuojasi ir beveik 100 žymiausių XIX a. pabaigos – XX a. I pusės Lietuvos kompozitorių kūrinių bei įspūdingas dainų repertuarų ir dainynų masyvas.

Parodoje taip pat eksponuojami žymių XIX a. II pusės – XX a. pradžios užsienio ir lietuvių kompozitorių bažnytinės vokalinės muzikos kūriniai, maldų, psalmių ir giesmynų rinkiniai bei kita religinė literatūra. Dėmesį traukia ir lietuvių literatūros klasikų kūriniai, lietuvių kalbos, pedagogikos bei istorijos tematikos leidiniai. Parodos ekspoziciją užbaigia įvairios XX a. I. pusėje išleistos praktinių patarimų knygelės bei vadovai ūkiui, sveikatai ir buičiai.

Gruodžio 7 dienos LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ parodytas reportažas apie parodą. Parengtas trumpas interviu su prof. Albinu Petrausku, o kolekciją pristatė VDU bibliotekos darbuotoja Laima Bucevičiūtė.

Gruodžio 13 d. LRT laidos „Panorama“ reportaže apie dovanotų leidinių parodą pasakoja mecenatas prof. Albinas Petrauskas, VDU Muzikos akademijos dekanas doc. dr. Saulius Gerulis, VDU bibliotekos darbuotoja dr.Laima Bucevičiūtė.

Paroda eksponuojama foje prie Vaclovo Biržiškos bibliotekos (K. Donelaičio g. 52, II a.) iki 2017 m. vasario vidurio.

Informacija VDU bibliotekos tinklalapyje.
VDU eksponuojama paroda „Tvirtybė ir ryžtas saugoti, branginti ir puoselėti tai, kas mums švenčiausia – savo kalbą ir giesmes: profesoriaus Albino Petrausko dovana Vytauto Didžiojo universitetui“.

Jubiliejų švenčia dainingai  2009-01-22 Vaida Milkova

Choro "Leliumai" archyvo nuotr. Ženklai: įsimintiniausiu choro veiklos laikotarpiu A.Petrauskas vadina Atgimimą, kai "Leliumai" koncertavo daugelyje istorinių renginių.

"Nežinau kito tokio seno dirigento", – juokiasi 70-mečio sulaukęs Albinas Petrauskas, žinomo Kauno mišraus choro "Leliumai" įkūrėjas ir meno vadovas.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus jubiliejaus proga choras savo vadovui ir visiems miestiečiams dovanos koncertą Kauno įgulos karininkų ramovėje.

A.Petrauskas prisipažįsta nežinąs kito žmogaus Lietuvoje, kuris nuosekliai 37-erius metus vadovautų chorui. Įsimintiniausiu laikotarpiu savo kolektyvo veikloje maestro vadina atgimimo laikotarpį. "Leliumai" – vienas pirmųjų chorų, aktyviai įsitraukusių į tautinio atgimimo sąjūdį.

"Vienintelis "Leliumai" per visą Juozo Zikaro "Laisvės" statulos atidengimo ceremoniją dainavo. Kiti chorai dar kažkur slėpėsi, tik po metų išlindo, – pasakojo choro vadovas. – Dainavome Sausio 13-ąją žuvusio Tito Masiulio laidotuvėse, daug koncertavome su Laisvės šaukliu vadinamu aktoriumi Kęstučiu Geniu, visą Lietuvą išmaišėme atlikdami kompozitoriaus Juozo Naujalio kūrinius pagal Maironio eiles."

"Leliumai" tapo pirmuoju kolektyviniu Sąjūdžio nariu. A.Petrauskas tikina specialiai kolektyvo narių patriotizmo nežadinęs – visame chore sklandė atgimimo nuotaikos.

Chorinės kultūros entuziastas prisiminė organizuotą pirmąjį nebažnytinių atlikėjų koncertą Vilniaus arkikatedroje bazilikoje1988 m.: "Turėjome gauti ir partijos Centro komiteto, ir bažnyčios hierarchų leidimą koncertuoti. Tik su profesoriaus Vytauto Landsbergio pagalba šį koncertą surengėme."

"Atrodo, kad be mūsų maestro nebūtų ir choro. Tai šiltas žmogus, labai atsidavęs kolektyvui. Moka suvienyti choristus, moka puikiai parinkti repertuarą", – meno vadovą gyrė choro senbuvė Bronė Jastromskienė.

Choras aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir svetur, organizuoja chorų iš užsienio koncertus Lietuvoje, chorinės muzikos festivalius Kaune. Choristai didžiuojasi sunkiai suskaičiuojamais įvairių konkursų laurais, keletą kartų respublikiniuose konkursuose pelnytu absoliučiai geriausio mišriojo choro vardu.

"Leliumai" repertuare – įvairių epochų ir stilių kūriniai. Daug dėmesio skiriama lietuviškai muzikai propaguoti – ne vienas šalies kompozitorius savo kūrinius yra dedikavęs šiam chorui.

Respublikinių dainų švenčių konsultantas, Dainų švenčių dirigentas, tarptautinių chorų festivalių Kaune organizatorius A.Petrauskas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje yra išugdęs visą būrį choro dirigentų.

Mišraus choro "Leliumai" koncertas Kauno įgulos karininkų ramovėje (A.Mickevičiaus g. 19) – sausio 24 d. 16 val.

Straipsniai

Mokslinė, pedagoginė veikla, publikacijos. ‎

Profesinėje veikloje atlikta tyrimų, studijų, išleista mokslo ir metodinių darbų: “Muzikinio švietimo problemos Lietuvoje (XIX a. antra pusė – XX a. pradžia)” (1980), “Muzikinis švietimas Lietuvos mokyklose iki Pirmojo pasaulinio karo (istorijos bruožai)” (1996), “Dirigavimo klausimu” (1998).

Prof. Albino Petrauskas skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, Lietuvos muzikinio švietimo istorijos temomis bei Lietuvos chorų gyvavimo klausimais Vilniuje (1978, 1981, 1985, 1989), Klaipėdoje (1987, 1990), Rygoje (Latvija, 1985), Maskvoje (Rusija, 1994), Buffalo (JAV, 1994).

1995 m. su choru “Leliumai” įrašyta ir išleista audiokasetė “Pasiplūdo antelė”, 2007 m. – kompaktinė plokštelė „Leliumai“.

2010 m. išleistas leidinys, kuriame publikuojami kompozitorių kūriniai, sukurti specialiai moksleivių chorų konkursui „Dainuok ir keliauk”.

Vaizdo įrašų galerijos

Albinas Petrauskas

Nuotraukų galerijos

Albinas Petrauskas

Albinas Petrauskas

2017-06-24