Algimantas Kubiliūnas

Algimantas Kubiliūnas
Kompozitorius, docentas
1939-06-25
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

Biografija

Algimantas Kubiliūnas (g. 1939) – vienas produktyviausių Kauno kompozitorių, įvairių muzikos žanrų autorius. Algimantas Kubiliūnas yra puikiai įvaldęs įvairias kompozicines technikas, jo kūryba išsiskiria puikia formos pajauta, gausius kontrastus, lyrikos ir audringų proveržių momentus, liudijančius romantišką kompozitoriaus prigimtį, suvaldo racionalūs kūrybiniai sprendimai. Apie tokią muziką, nenutolstančią nuo akademinės šiuolaikinės muzikos rėmų, dažnai sakoma - "gerai padaryta". Kompozitorius, nepaisant intensyvaus pedagoginio darbo, nuolat kuria ir dalyvauja šiuolaikinės muzikos festivaliuose.

Algimantas Kubiliūnas (g. 1939) Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje mokėsi kompozicijos specialybės 1956-1961. Pradėjęs mokytis pas Rimvydą Žigaitį, studijas baigė Jurgio Gaižausko klasėje. 1961-1967 metais Kubiliūnas kompozicijos žinias gilino Vilniaus valstybinėje konservatorijoje (dabar - Muzikos ir teatro akademija) prof. Antano Račiūno klasėje.

Nuo 1970-ųjų kompozitorius dėsto Kauno J.Gruodžio konservatorijoje kūrybos, harmonijos bei liaudies muzikos disciplinas, nuo 1989-ųjų - Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto pedagogas, nuo 1992-ųjų - docentas, muzikos istorijos ir muzikos teorijos katedros vedėjas. 1982-1994 metais Algimantas Kubiliūnas užėmė LKS Kauno skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas.

Didelę įtaką Algimanto Kubiliūno muzikinės kalbos formavimuisi turėjo lietuvių liaudies muzika. Kūryboje (ypač kamerinėse kompozicijose) autorius pasitelkia įvairias šiuolaikines komponavimo technikas - neretai čia aptinkama kontroliuojamoji aleatorika, sonorika, laisvasis atonalumas, dodekafonija. Vokalinėje muzikoje daug dėmesio skiriama raiškios melodinės linijos formavimui.