Andrius Vaišnys

Andrius Vaišnys
Scenarijų, koncertinių programų, libretų autorius
1963-07-17
Gimtasis miestas: Vilnius
37065075777
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2018-09-20
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-687

Mokslinis laipsnis

Hum. m. dr. (2003), Vilniaus universiteto profesorius (2014).

Biografija

I. Išsilavinimas: aukštasis, Vilniaus universitetas, žurnalistika (1989).

II. Darbinė veikla:

- 2014 - VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas.

- Nuo 2017 - ten pat, POLITINĖS KOMUNIKACIJOS KATEDRA 

- 2007-2017 VU Komunikacijos fakultetas, dekanas

- 2006-2008 VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, direktorius

- 2005-2013 VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, docentas;

- 1997-2006 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Seimo ryšių su visuomene skyriaus vadovas;

- 1991-2005 VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas, asistentas, lektorius 1989-1991.08.31.

- Vilniaus universiteto IF Spaudos žurnalistikos katedra, asistentas;

- 1989-1990 Sąjūdžio Vilniaus tarybos laikraštis „Vilniaus balsas“,  vyr. redaktoriaus pavaduotojas;

- 1988-1989 VU Istorijos fakultetas „Universiteto žurnalisto“ mokomojo laikraščio redaktorius.

III. Visuomeninė veikla:

a) Visuomeninės pareigos

- Medijų taryba: patvirtintas nariu Lietuvos kultūros ministro įsakymu, nuo 2017-11-06

- Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija 2003-2016, Komisijos sekretorius (narys ekspertas);

- Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011-2017 – LNB Mokslo tarybos pirmininkas, nuo 2018 - narys;

- VU Kultūros centro Plėtros taryba, Tarybos pirmininkas 2014-2018.

b) Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo DĖL 2014 METŲ PASKELBIMO KRISTIJONO DONELAIČIO METAIS IR KRISTIJONO DONELAIČIO 300-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO 2010–2014 METŲ PROGRAMOS METMENŲ 2010 m. birželio 3 d. Nr. XI-878 ir minėjimo programos (2009 - 2014) parengėjas.

Svarbiausi darbai

I. KŪRYBINIAI DARBAI:
1. Scenarijaus autorius:

- „Keturių sakinių viršukalnė“: dokumentikos spektaklis Lietuvos tarybos 100-mečiui 2017,  Valdovų rūmai. LRT įrašas: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013682201/kalbos-vakaras-2017m-dokumentikos-spektaklis-keturiu-sakiniu-virsukalne

- ,,...Jeigu ne Tėvynė, iš kurios gavote vardą?" [politinės istorijos spektaklis Petrui Skargai – valdovų patarėjui, pamokslininkui, Rektoriui paminėti] 2016, Valdovų rūmai,  Įrašas: LRT

- Kalbos vakaras „Proteggere le nostre frontiere“, arba Pasisveikinimas su Tėvyne“ M.K. Oginskio 250-osioms metinėms 2015, Įrašas: LRT https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/93824/kalbos-vakaras-2015-programa-proteggere-te-nostre-frontiere-arba-pasisveikinimas-su-tevyne-kalbos-premijos-iteikimas

- Kalbos vakaras „Vivat Republica“ Seimo 500-osioms metinėms paminėti , 2013,  Įrašas: LRT

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/59048/kalbos-vakaras-vivat-republica-lietuvos-seimo-500-ams-metu-pamineti

- Kalbos vakaras „Muziejų metus atverkime“, Kongresų rūmai 2011, įrašas LRT.

- Kalbos vakaras J. Jablonskio 150-mečiui, Kongresų rūmai 2010, įrašas LRT;

 - Kalbos vakaras, skirtas Mažajai Lietuvai, Lietuvos nacionalinė filharmonija, . 2009;

- Dokumentinio filmo „Pasijutau lietuviu esąs“ (apie V. Kudirką) 2008, scenarijaus bendraautorius. Rodytas LRT.

- Iškilmingas minėjimas-spektaklis Vinco Kudirkos 150- mečiui, Operos ir baleto teatras, 2008, Įrašas: LRT

 

- Kalbos vakaras,  „Gyvybės medis“ 2007, scenarijaus aut. Įrašas LRT:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1777/spektaklis-reginys-gyvybes-medis-renginyje-kalbos-vakaras-2007

2) Libreto autorius:

- Opera „Pasaulio dangoraižis“ (komp. Algirdas Martinaitis). Premjera 2009-03-11 (teatro rūmai J. Basanavičiaus 5, Vilnius).

3) Grožinė literatūra:

Knyga „Konstitucijos istorija vaikams“ V., 2003 Dailininkė Agnes Indre (Každailytė);

Knyga ,,Himno istorija vaikams". V., 2015. Dail. Rimantas Rolia.

II. MOKSLO IR STUDIJŲ DARBAI:

1. Mokslininkų rengimas

Vadovavimas podoktoranto stažuotei  dr. Manto Kvedaravičiaus podoktorantūros projektas "Invisible Crisis: Affective Regimes of Representation in the Eastern Ukrainian Conflict" (2017 gruodis - 2019 gruodis).

- Parengti mokslininkai VU:

 Mantas Bražiūnas. Žurnalistikos laukas okupuotoje Lietuvoje (1940–1944). Disertacija apginta 2017 m. birželio 27 d.

 Džina Donauskaitė. Žiniasklaidos vaidmuo skurdo mažinimo politikoje: Lietuvos interneto dienraščių 2008 m. ekonominės krizės metu atvejis. Disertacija apginta 2015 m. vasario 2 d.

 Aurelija Vernickaitė. Parlamentarų informacinė elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Disertacija apginta 2014 m. rugsėjo 19 d.

Vadovavimas doktorantui VU

 Valius Venckūnas. LDK paveldo komunikacija Lietuvoje ir Baltarusijoje XXI a. pradžioje. Studijos pradėtos 2015 m. spalio 1 d.

2. Darbas redakcinėse mokslo žurnalų kolegijose:

* Mokslo darbų žurnalas „Parlamento studijos“, redakcinės kolegijos pirmininkas

* Mokslo darbų žurnalas „Žurnalistikos tyrimai“, redakcinės kolegijos pirmininkas

* Mokslo darbų žurnalas „Kultura – Media – Teologia‟ (Varšuvos kardinolo Stefano Vyšinskio universitetas), mokslinės kolegijos narys.

3. Studijų kūrimas ir vadyba:

1) Vilniaus universiteto KŪRYBOS KOMUNIKACIJOS bakalauro studijų programa (programos sumanytojas, rengėjas, darbo grupės vadovas 2010-2011), programos komiteto pirmininkas 2012 - 2013.

2) VU Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto pirmininkas 2006 - 2016.

Koncertai

Kalbos vakaras - dokumentikos ir muzikos spektaklis, sumanytas ir kasmet rengtas nuo 2006 m. iki 2017 m., kurio scenarijus parašytas pagal mokslinės literatūros šaltinius (žr. ,,svarbiausi darbai");

2000 - 2006 - Seimo rūmuose, Parlamento galerijoje Nacionalinės premijos laureatų darbų pristatymas kasmet vasario 16-ąją. Renginio sumanytojas, scenarijaus aut., vedėjas.

2008 - Koncertinė programa Vinco Kudirkos 150-metį minint: Vilniaus rotušė, Lietuvos mokslų akademija. Scenarijaus aut., vedėjas.

Publikacijos

Mokslinės publikacijos 

1) Mokslinės monografijos ir jų dalys:

  Buinauskas Darius, Garbačiauskaitė-Budrienė Monika, Jastramskis Mažvydas, Kasčiūnas Laurynas, Keršanskas Vytautas, Kojala Linas, Legatas Šarūnas, VAIŠNYS Andrius. Rusijos propaganda: analizė, įvertinimas, rekomendacijos. Vilnius, 2016 (el. leid.). 284 p. (Vaišnys A. orig: p. p. 90–109, 109–119, 255–273; kitur – mokslinis knygos redagavimas, papildymas ir patikslinimas).

 Vieši Seimo ryšiai su visuomene. Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 388 p.: iliustr. Rec. Jerzy Olędzki, kt.

 Partija prieš / už žiniasklaidą, arba kai kurie politikos komunikacijos istoriniai ir aktualieji aspektai (p. 9–25).

Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė (sud. Jolanta Mažylė). Vilnius, VU/MRU, 2016. 224 p. iliustr.

 Spauda ir valstybė 1918–1940: analizė istoriniu, teisiniu ir politiniu aspektu. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 1999. 263 p.

Moksliniai straipsniai (naujausi)

 Rusijos propagandos praktika daro įtaką teoriniam komunikacijos modeliui. Informacijos mokslai, 2016, nr. 76, p. 7–24.

 Lituanistika – kultūros politikos dalis įstatymų leidėjo akiratyje. Lituanistika ir kultūros politika 3 (2003–2013). Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2014, p. 12–38;

 The Parliament's Public Relations in Terms of Political Journalism. Journalism Research, 2013, No. 6, p. 63–89.

 CASUS BELLI problema Vinco Kudirkos publicistikoje. Knygotyra, 2009, t. 52, p. 126–135;

Straipsniai

PUBLICISTIKA. Politiniai komentarai, straipsniai Delfi.lt (nuo 2007 m.):

A. Vaišnys. Pokalbis su R. Repšiene. Dainų šventės: laikas išmokti naujų ir švęsti. Pokalbis apie Dainų šventės komunikaciją, Delfi.lt, 2018 m. birželio 22 d.

A. Vaišnys. Kuri dvasia iš Anapus sugrįžta?, Delfi.lt, 2018 m. birželio 14 d.

A. Vaišnys. Tarp rugpjūčio vardų ir ženklų – apie dramą, kuri nestatoma, Delfi.lt, 2017 m. rugpjūčio 23 d.

A. Vaišnys. Kodėl taip ilgai užtruko sužinoti apie Operos teatro pūlinius?, 2017 m. kovo 22 d.

A. Vaišnys. Dešinėje išrinks, Delfi.lt, 2017 m. vasario 10 d.

A. Vaišnys. Ar išėjo...neatsakingai?, 2016 m. spalio 31 d.

A. Vaišnys. Amerika vėl puolama, 2016 m. rugsėjo 9 d.

A. Vaišnys. Cenzūra išlenda su teisingumo kauke, 2016 m. liepos 22 d.

A. Vaišnys. Rusijos propaganda dangstosi terorizmo pavojumi, 2016 m. liepos 19 d.

A. Vaišnys. Kaip Rusija pasiekia savo tikslų, 2016 m. liepos 10 d.

A. Vaišnys. Švęskime pagal Rusijos kalendorių?, 2016 m. gegužės 25 d.

A. Vaišnys. Kilnoti sniegą paprasčiau nei imtis žurnalistikos, 2016 m. sausio 21 d.

A. Vaišnys. Ar nužudei Staliną?, 2016 m. sausio 11 d.

A. Vaišnys. Naikinami vaikai, bet „viskas pagal įstatymus“?, 2016 m. sausio 3 d.

A. Vaišnys. Kur slypi patarėjo jaunystė, 2015 m. liepos 16 d.

A. Vaišnys. Apie žurnalistikos prigimtį, dvasią, idėją? Ne. Apie cenzūrą, 2015 m. gegužės 7 d.

A. Vaišnys. Neprakeikta tarp „prakeiktųjų“ konservatorių, 2015 m. balandžio 23 d.

A. Vaišnys. Kremliui lojaliems atlikėjams – neduoti Lietuvos vizos, 2014 m. liepos 24 d.

A. Vaišnys. Reikalavo, bet nieko nepešė, 2014 m. birželio 22 d.

A. Vaišnys. Kada pakils parlamentas, 2014 m. gegužės 31 d.

A. Vaišnys. Sutartis. Apie rengimo aplinkybes – pro Varšuvos langą, 2014 m. balandžio 26 d.

A. Vaišnys. Seimo pirmininko vietoje – krėslas ar taburetė?, 2013 m. spalio 4 d.

A. Vaišnys: „Kultūros žiniasklaida turi grįžti prie politikos“, 2013 m. gegužės 10 d.

A. Vaišnys. Pavardės – gramatikos, o ne Seimo dalykas, 2013 m. vasario 19 d.

A. Vaišnys. Pirmoji konstitucija ir lemtinga kruša, 2012 m. rugpjūčio 1 d.

A.Vaišnys. Donelaitis ir kiti Seimo nutarimų herojai – svetimi kultūros politikos gairėms, 2012 m. kovo 21 d.

A. Vaišnys. Parlamentaro, dokumento ir Seimo archyvo problema, 2011 m. spalio 15 d.

A.Vaišnys. Žaidimai su asmenybių vardais, 2010 m. lapkričio 25 d.

A.Vaišnys. Jis (ne)atvažiuos. Kodėl?, 2010 m. sausio 15 d.

A.Vaišnys. (Ne)komunikacijos jėga valstybėje – 130 SPECIALISTŲ!, 2009 m. vasario 25 d.

Leidiniai

1) Literatūra vaikams (žr. ,,Svarbiausi darbai").

2) Šaltinių publikacijos:

 Naujosios Romuvos fotografija: įvaizdis, menas, reklama. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2008. 290 p.

 Naujosios Romuvos fotografija: dokumentas, organizacija, žurnalistika. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, 2007. 316 p.

 Tėvynės sargas. Redakciniai straipsniai. Sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius, 2006. 228 p., iliustr. 

3) Publikacijų parengimas:

Gunter Wallraf. Iš gražaus naujojo pasaulio. V., 2017 [Įž. str.: Pratarmė apie žurnalistikos legendą lietuvių skaitytojui"].