Andrius Vasiliauskas

Andrius Vasiliauskas
Pianistas, tarptautinio konkurso laureatas
1954-06-02
Gimtasis miestas: Vilnius
+37068643931
Meno kūrėjo statusas

Meno kūrėjo statusas suteiktas 2007-03-09

LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-175

Mokyklos
Nuo 1961 m. iki 1973 m. M.K.Čiurlionio mokykla, Vilnius
Aukštosios mokyklos
Nuo 1973 m. iki 1978 m. Lietuvos Muzikos ir Teatro akademija, Vilnius
Biografija

Andrius Vasiliauskas gimė 1954 m. Vilniuje, muzikų šeimoje. 1973 m. baigė M. K.Čiurlionio meno mokykloje fortepijono specialybę ir įstojo į Lietuvos muzikos akademiją, kur mokėsi pas A.Juozapėnaitę, prof. O.Šteinbergaitę ir A.Vainiūnaitę. Akademiją baigė 1978 m. 1977 m. tebestudijuodamas buvo priimtas dirbti koncertmeisteriu. Dirbo prof. A.Vainiūnaitės, prof. J.Fledžinsko, dėst. E.Jevstratovo, dėst. V.Leimonto ir kt. klasėse. Po 1986 – 1988 m.m. stažuotės pas prof. O.Šteinbergaitę A.Vasiliauskas Lietuvos muzikos akademijoje pradėjo dėstytojo darbą (šiuo metu nebedirba). Pirmuosius koncertus ėmė rengti dar studijų metais (1976 m. Muzikos akademijos salėje šalia kitų kūrinių pirmą kartą Lietuvoje atliko F.Chopino 12 etiudų fortepijonui op. 10 ciklą). Taip pat pirmą kartą Lietuvoje yra atlikęs kaip ciklą visas keturias F.Chopino balades. 1987 m. A.vasiliauskas tapo H.Eller’io konkurso Taline I premijos laureatu. Nuolat koncertuojančio atlikėjo repertuare daug solinių bei kamerinės muzikos programų. Pastarųjų tarpe monografiniai koncertai, skirti J. Brahmso, R. Strausso, B. Britteno, Ch. Iveso, D. Šostakovičiaus, A. Chačaturiano, V. Bacevičiaus kūrybai. 2008 m. istorikų klubo „Prūsa“ iniciatyva solistas pristatė Lietuvoje mažai žinomo XIX a. kompozitoriaus ir dailininko Napoleono Ordos kūrinius fortepijonui. 2009 m. koncerte Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje A. Vasiliauskas, kartu su pianiste R. Lampsatyte bei smuikininku J. Tankevičiumi, atliko lietuvių kompozitorių M.K. Čiurlionio ir J. Gruodžio kūrinius. Tai tapo reikšmingu Lietuvos kultūros pristatymu, nes prabėgus daugybei metų nuo šių kompozitorių studijų Leipcigo konservatorijoje laikų, jų kūryba čia suskambo pirmą kartą. A.Vasiliausko programose dažnai skamba daugelio lietuvių kompozitorių – F. Bajoro, O.Balakausko (kūrinių “Kaskados – 2” fortepijonui, “Betsafta” violončelei, styginių kvartetui ir fortepijonui premjeros), B.Kutavičiaus, A.Bražinsko (sonatos fortepijonui Nr. 3 ir pjesių fortepijonui ciklo “Šventos mūsų dienos” premjeros), S. Vainiūno, J.Gruodžio, V.Montvilos (kūrinio fortepijonui “Miražo varijacijos” premjera) , J.Bašinsko, J.Gaidelio, T.Makačino (kūrinio fortepijonui “Piemenų žaidimai” premjera), A.Kubiliūno (sonatos fortepijonui Nr.2 premjera), V.Germanavičiaus, T.Juzeliūno, V.Bartulio ir kt. – fortepijoniniai ir kameriniai kūriniai. Naujausia parengta lietuvių autorių programa – „Sugrįžtanti išeivijos muzika“ (Vl.Jakubėno, K.V.Banaičio, J.Gaidelio ir J.Kačinsko kūriniai fortepijonui). Pianistas taip pat yra parengęs kamerines programas kartu su smuikininkais A.Vainiūnaite, G.Vitėnaite, R.Mataityte, L.Kišonaite, J.Tankevičiumi, R.Kavaliausku, J.Tankevičiumi ir kt., o taip pat su dainininkais S.Trimakaite, J.Leitaite,R. Maciūte, R.Vešiota, D. Sadausku, A.Stempužiene – Švediene (JAV), M.Deubner (Vokietija), fleitininkais L. Šulskute, V.Gelgotu, A.Radziukynu, altininkais R.Romoslausku, E. Vyčinu, violončelininkais Augustinu ir Virgilijum Vasiliauskais, A.Šivickiu, pianistais B.Vainiūnaite, G.Kėvišu, G.Kondrotaite, R.Lampsatyte (Vokietija), Vilniaus kvartetu ir kt. Be gausybės pasirodymų Lietuvoje, A. Vasiliauskas yra grojęs Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Suomijoje, Izraelyje, Lenkijoje. Jis dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Uckermärkische Musikwochen’ 96“, „Trieste contemporanea’ 97“, „Uckermärkische Musikwochen’ 98“, Schumann-Festwoche 2007 (Leipcigas), XII šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ (2007 Kaunas), Tarptautinis Ch.Frenkelio vilos festivalis (2008 Šiauliai). Lietuvos radijo fonduose sukaupta virš 200 solinių ir kamerinės muzikos įrašų, kurių bendras metražas sudaro apie 34 valandas.

Koncertai

2014.04.10, 11, 13, 16 koncertai Baisogalos dvaro rūmuose, Jurbarko krašto muziejuje, Panevėžio dailės galerijoje, Akmenės krašto muziejuje.
​Programa: F.Chopin, R.Strauss, K.V.Banaitis

2016.03.14. Anykščių koplyčia.
2016.03.15. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla.
2016.03.17. Šalčininkų Stanislovo Moniuškos menų mokykla
Soliniai koncertai „Valanda su fortepijono muzika“
Programoje L. van Beethoven (1870-1827). Sonata A-dur Nr.2 (Op.2, Nr.2).
C.Debussy (1862-1918). Dvi arabeskos (Deux arabesques)
Mėnulio šviesa (Clair de Lune)
Lėtas valsas (La plus que lente)
F.Poulenc (1899-1963). Mélancolie.
M.Ravel (1875-1937). Vandens žaismas (Jeux d‘Eau)

2016.03.20. Panevėžio dailės galerija.
Solinis koncertas „Verbų sekmadienio muzika“
Programoje L. van Beethoven (1870-1827). Sonata A-dur Nr.2 (Op.2, Nr.2).
C.Debussy (1862-1918). Dvi arabeskos (Deux arabesques)
Mėnulio šviesa (Clair de Lune)
Lėtas valsas (La plus que lente)
F.Poulenc (1899-1963). Mélancolie.
M.Ravel (1875-1937). Vandens žaismas (Jeux d‘Eau)                            

2016.04.17. Rokiškio dvaro rūmai
2016.04.20. Baisogalos dvaro rūmai
2016.04.21. Šiaulių Chaimo Frenkelio rūmai
2016.04.22. Akmenės Krašto muziejus
2016.04.24. Vilniaus Vytauto Kasiulio dailės muziejus
Koncertai su dainininku Hector Palacio (tenoras, Meksika)
Programoje Dainų ciklai:
Manuel de Falla (1876-1946). Siete canciones populares españolas
Joaquín Turina (1882-1949). Poema en forma de canciones
Silvestre Revueltas (1899-1940), María Greever (1894-1951),
Alfonso Esparza Oteo (1894-1950), Consuelo Velázquez (1916-2005),
Eduardo di Capua (1865-1917), Ernesto di Curtis (1875-1937),
Salvatore Cardillo (1874-1947), Paolo Tosti (1846-1916),
R. Falvo (1873-1937)  ir kitų autorių dainos
C.Debussy (1862-1918), F.Poulenc (1899-1963) kūriniai fortepijonui           
atl. Hector Palacio ir Andrius Vasiliauskas

2016.05.01. Gelgaudiškio dvaro sodyba
2016.05.03. Palangos gintaro muziejus
2016.05.05. Telšių žemaičių Alkos muziejus
2016.05.06. Plungės dvaro rūmai
2016.05.07. Renavo dvaro rūmai
Koncertai „Profesorė Raminta Lampsatytė pristato“.
Dalyvaujant prof. Ramintai Lampsatytei (fortepijonas, Vokietija)
Florence Katz (sopranas, Prancūzija)
Burcu Hanci (sopranas, Turkija)
Pauliui Užgaliui (baritonas, Lietuva, Šiauliai)
Ugnei Lamsaitytei (fortepijonas, Lietuva, Klaipėda)
Andriui Vasiliauskui (fortepijonas)
A.Vasiliauskas atliko C.Debussy kūrinius

2016.07.17. Druskininkų memorialinis M.K.Čiurlionio muziejus. XIV tarptautinio menų festivalio
„Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ atidarymo koncertas.
A.Vasiliauskas atliko M.K.Čiurlionio, C.Debussy, F.Poulenc ir M.Ravelio kūrinius

2016.07.28. Kauno Lietuvių literatūros muziejus (Maironio namai).
Rašytojo P.Jurkaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.
Dalyvaujant aktoriui Dainiui Svobonui, A.Vasiliauskas atliko M.K.Čiurlionio, C.Debussy ir M.Ravelio kūrinius

2016.08.04. Druskininkų miesto muziejus.
Koncertas „Praeities uždangą atskleidus“
Dalyvaujant skaitovei Aurelijai Čeredaitei
Programoje
M.K.Oginskis (1765-1833). Polonezas c-moll („Atsisveikinimas“)
Valsas B-dur, Kadrilis F-dur, Menuetas a-moll
Polonezas a-moll („Atsisveikinimas su Tėvyne“)
F.X.Mozart (1791-1844). Du polonezai Op.26
J.Field (1782-1837). Noktiurnas B-dur, dedikuotas M.Szymanowskai
Ilgesio valsas (Yearning Waltz) Op.51
M.Szymanowska (1789-1831). Fantazija F-dur
N.Orda (1807-1883). Noktiurnas Es-dur
Polonezas f-moll
atl. Andrius Vasiliauskas

2016.08.13. Druskininkų memorialinis M.K.Čiurlionio muziejus. Solinis koncertas
Programoje
M.K.Čiurlionio, L. van Beethoveno, C.Debussy, F.Poulenc, M.Ravelio kūriniai

2016. 08.19. Palangos gintaro muziejus. Solinis koncertas
Programoje
L. van Beethoveno, F.X.Mozarto, C.Debussy, F.Poulenc, M.Ravelio kūrinia

2016.10.20. Kėdainių daugiakultūris centras. Solinis koncertas „Praeities uždangą atskleidus“
2016.10.27. Kazlų Rūdos biblioteka. Solinis koncertas.
Programoje F.Chopin (1810-1849)
Etiudai E-dur ir c-moll Op. 10, Nr.3 ir 12
Grande Valse brillante Es-dur Op.18
Preliudai: e-moll, As-dur, Fis-dur Op.28
Valsas cis-moll Op.64, Nr.2
Fantasie-impromptu Op. 66
Polonezas As-dur Op.53

2016.11.10. Griškabūdžio gimnazija
2016.11.10. Zyplių dvaras
2016.11.23. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla
2016.11.23. Švenčionėlių meno mokykla
2016.11.28. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
2016.11.29. Tauragės muzikos mokykla. Soliniai koncertai „Praeities uždangą atskleidus“
Programoje M.K.Oginskis (1765-1833). Polonezas c-moll („Atsisveikinimas“)
Valsas B-dur, Kadrilis F-dur, Menuetas a-moll
Polonezas a-moll („Atsisveikinimas su Tėvyne“)
 F.X.Mozart (1791-1844). Du polonezai Op.26
 J.Field (1782-1837). Noktiurnas B-dur, dedikuotas M.Szymanowskai
 Ilgesio valsas (Yearning Waltz) Op.51
M.Szymanowska (1789-1831). Fantazija F-dur
N.Orda (1807-1883). Noktiurnas Es-dur
Polonezas f-moll
F.Chopin. Valsas cis-moll Op.64
Polonezas As-dur Op.53    

2017.01.13. Zarasų Krašto muziejus. Koncertas, skirtas Sausio 13-ajai paminėti
Dalyvaujant Ilonai Pliavgo (sopranas) ir Raimondui Butvilai (smuikas)
Programoje L. van Beethoven. Sonata smuikui ir fortepijonui Nr.7 Op.30, Nr.2 c-moll, I d.
J.Sibelius. Koncerto smuikui ir orkestrui II d.
B. Dvarionas. „Prie ežerėlio“
G.Verdi. Džildos arija iš operos Rigoletto
S.Rachmaninovas. Vokalizas
Vyt. Juozapaitis. Sausio 13-osios baladė ir kt.

2017.02.06. Kauno Lietuvių literatūros muziejus. Poeto Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.
Dalyvaujant aktoriui Dainiui Svobonui, A.Vasiliauskas atliko Vlado Jakubėno, L. van Beethoveno ir M.K. Čiurlionio kūrinius

2017.02.10. Utenos meno mokykla
2017.03.02. Vievio muzikos mokykla. Soliniai koncertai „Praeities uždangą atskleidus“

2017.03.11. Koncertas-akcija ties Trakų kultūros rūmais Kovo 11-ajai paminėti
F.Chopin. Revoliucinis etiudas
atl. A.Vasiliauskas
B.Dvarionas. Valsas-ekspromtas
atl. R.Butvila (smuikas) ir A.Vasiliauskas (fortepijonas)

2017.03.16. Elektrėnų meno mokykla
2017.03.29. Dusetų kultūros centras
2017.04.09. Panevėžio dailės galerija. Soliniai koncertai „Praeities uždangą atskleidus“

2017.04.29. Kauno rajono muziejus (Raudondvario pilies menė)
2017.04.30. Gelgaudiškio dvaro rūmai
2017.05.04. Vilniaus Vytauto Kasiulio dailės muziejus
2017.05.05. Akmenės Krašto muziejus
2017.05.06. Dautarų dvaro rūmai (Festivalio „Muzikinė vasara Dautarų dvare“ atidarymas)
2017.05.07. Palangos gintaro muziejus
Koncertai „Profesorė Raminta Lampsatytė pristato“.
Dalyvaujant prof. Ramintai Lampsatytei (fortepijonas, Vokietija)
Jacqueline Bruce (sopranas, JAV)
Aušvintai Strazdaitei (sopranas, Vokietija)
Pauliui Užgaliui (baritonas, Lietuva)
Augustei ir Ievai Petkūnaitėms (fortepijonas, Lietuva, Palanga)
Andriui Vasiliauskui (fortepijonas)
A.Vasiliauskas atliko F.Chopino ir M.Szymanowskos kūrinius

2017.05.19. Rokiškio dvaro rūmai. Europos muziejų naktis.
2017.05.20. Raudondvario pilies menė. Europos muziejų naktis. Soliniai koncertai „Praeities uždangą atskleidus“